Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Σχόλια του συλλόγου μας στο Σ.Β.Α.Κ. δήμου Χαλανδρίου


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ. Ρουμπέση  34, 15234  Χαλάνδρι
Τηλ.  210-6832776/6932615627/6942496769
                                                                                    

Προς  τον:
Δήμο Χαλανδρίου
Ομάδα Εργασίας  Σ.Β.Α.Κ.                                                   Χαλάνδρι,   14    Οκτωβρίου 2019      
                                                                                                Αρ. πρωτ.   24/2019
Κοινοποιείται :

n  Δήμαρχο Χαλανδρίου κο. Σ. Ρούσσο
n  Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Ε. Χριστούλη

                               
ΘEMA   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου παρακολούθησε όλες τις παρουσιάσεις της μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου  Χαλανδρίου και έλαβε γνώση των σταδίων της, όπως αναρτήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Ενημέρωσε επιπλέον τα μέλη του, τα οποία κατοικούν και κινούνται σε διάφορες περιοχές του Δήμου, προτρέποντάς τα να καταθέσουν και τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις.

Ο Σύλλογός μας συμφωνεί γενικά με τις κατευθύνσεις της μελέτης σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση των δυνατοτήτων των δημοτών να μετακινούνται πεζή ή με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. ποδήλατο) ανακτώντας κομμάτι του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνει σήμερα η μετακίνηση με αυτοκίνητο. Είμαστε υπέρ της αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πολιτών - άρα και της χρήσης από μέρους τους - από τα ΜΜΜ. Είμαστε υπέρ της προστασίας των γειτονιών από διαμπερείς μετακινήσεις που πρέπει να εξυπηρετούνται από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο. Η διατύπωση τέτοιων στόχων σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα που μένει να συμπληρωθεί με ιεραρχημένες δράσεις.

Για τους παραπάνω λόγους μας προξενεί έκπληξη η απουσία του φυσικού και πολύτιμου χώρου της Ρεματιάς - δίπλα στα σπίτια μας - σαν κομματιού αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού. Η έλλειψη αυτή που συμβολικά στα σχέδια αποτυπώνεται με το λευκό κενό στον χώρο της Ρεματιάς, αφορά δύο πολύ σημαντικές πλευρές του σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα:

Α.  Την εφαρμογή του ΠΔ Προστασίας της Ρεματιάς

Παρόλο που στην μελέτη γίνεται μια  αναφορά στο ΠΔ/659/Δ/1995 (που δεν αναφέρεται όμως στα «δεδομένα που ελήφθησαν» υπόψη στο κεφ.1.3, σ.σ.  3-4), κατά την άποψή μας δεν ενσωματώνονται ο τύπος και η ουσία του στον προτεινόμενο σχεδιασμό (π.χ. δεν αποτυπώνονται οι Α και Β ζώνες προστασίας στα σχέδια του ΣΒΑΚ). Οι πολεοδομικοί περιορισμοί που διατυπώνονται στο ΠΔ αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ήρεμης ζώνης μετάβασης από τον πυκνό πλέον αστικό ιστό στο εναπομείναν φυσικό περιβάλλον της ρεματιάς, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον χαρακτήρα της. Και αυτή η διάσταση πρέπει να γίνει αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε αφενός να αποτελεί τμήμα του συνολικού προγραμματισμού υλοποίησης, και αφετέρου δέσμευση όλων των δημοτικών αρχών, νυν και μελλοντικών.

Στο ΠΔ αναφέρεται (άρθρο 4, παρ 5α): «Επιβάλλεται η διαμόρφωση των υφιστάμενων οδών πλην αυτών που εντάσσονται στο βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους…».

Εκτιμούμε ότι είναι καιρός πια η ρύθμιση αυτή να ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.

Συγκεκριμένα:

·        Πρέπει να αποχαρακτηριστούν από «συλλεκτήριοι οδοί» και να μην συμπεριληφθούν στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο όλοι οι παραρεμάτιοι δρόμοι: Ζαλοκώστα (από Σολωμού μέχρι Κολοκοτρώνη), Προφήτου Ηλία, Ροδοδάφνης, Ηρώδου Αττικού (από Δάφνιδος/τέλος οδού Δάσους έως Γραβιάς), Γραβιάς. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες διαφορετικής οργάνωσης της κυκλοφορίας στις όμορες γειτονιές, οι δε μελετητές μπορούν από όλα τα πιθανά σενάρια να επιλέξουν το βέλτιστο. Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο κεφ. 1.3 δεν έχουν ληφθεί υπόψη ούτε η Α.Μ. 03/2019 μελέτη της ανάπλασης στο Συνοικισμό η οποία έχει δημοπρατηθεί και ενδεχομένως απαιτεί συμπλήρωση ως προς την εφαρμογή του ΠΔ (π.χ. στο σημείο τέλος των οδών ποτ. Καλαμά και Αιγαίου μέχρι την γέφυρα της Γυφτοπούλου (Μεσολογγίου), ούτε οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή στο Πολύδροσο Αμαρουσίου με επιπτώσεις στην υφιστάμενη κυκλοφορία στο Πολύδροσο Χαλανδρίου, ενώ αναφέρονται παλαιότερες μελέτες. Εκτιμούμε ότι σε αυτές τις δύο όμορες προς την ρεματιά περιοχές χρειάζεται επανεκτίμηση και εμπλουτισμός των προτεινομένων.

·         Είναι αναγκαίο - και απαιτητό από τον Σύλλογό μας - να οριστούν ως πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας οι οδοί: Ζαλοκώστα (τουλάχιστον από Σολωμού μέχρι Κολοκοτρώνη), Αιγαίου, τουλάχιστον τμήμα της οδού Καλαμά, Αθ. Διάκου (από Βάρναλη μέχρι Λεβαδείας), Λεβαδείας, Προφήτη Ηλία, Ροδοδάφνης (στη συνέχεια και μέχρι την Κορυτσάς), Ηρώδου Αττικού (από Δάφνιδος/τέλος οδού Δάσους έως Γραβιάς), Γραβιάς, Κηφισσού και τμήμα της οδού Πάρνηθος (μέχρι την οδό Μεσσηνίας).

·         Οι οδοί αυτοί δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν ενιαία διαμόρφωση. Κατανοούμε ότι ένα τόσο ευρύ δίκτυο σε κατοικημένη περιοχή θα έχει μεγάλα τμήματα με χαρακτήρα οδού ήπιας κυκλοφορίας (οφιοειδής διάταξη, ποδηλατόδρομοι, woonerfs, πράσινο κλπ).  Εκτιμούμε όμως ότι, όπου είναι εφικτό, η χαμηλής ταχύτητας αυτή διαδρομή μπορεί να διευρύνεται συνεχίζοντας σε άλλους τοπικούς δρόμους (πχ ολόκληρη η οδός Αιγαίου στον Συνοικισμό), να διακόπτεται από αμιγείς πεζόδρομους άλλης διατομής και μορφής ή και να δημιουργεί διαμορφωμένα πλατύσματα/στάσεις.

·         Πέρα από την εξασφάλιση πρόσβασης οχημάτων άμεσης ανάγκης μπορούν να διασφαλιστούν και ελεγχόμενες λειτουργικές θέσεις στάθμευσης σε περιοχές κοινόχρηστων δραστηριοτήτων (Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα, Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου, Θέατρο Ρεματιάς).  Γενικά όμως πρέπει να αποτρέπεται η στάθμευση στις παραρεμάτιες οδούς με κατάλληλες διαμορφώσεις και αυστηρό έλεγχο όπου χρειάζεται. Σήμερα η κατάσταση είναι απαράδεκτη, μέχρι του σημείου κάτοικοι της περιοχής να δεσμεύουν θέσεις στάθμευσης στο δημόσιο χώρο με ταμπελάκια  με το όνομά τους.

·         Η ζώνη αυτή ήπιας κυκλοφορίας εκατέρωθεν της ρεματιάς πρέπει να εμπλουτιστεί με την διαμόρφωση και σήμανση εισόδων πεζών προς αυτή, ανά διαστήματα, σε όλο της το μήκος. Η σύνδεση της ρεματιάς μόνον με το κέντρο δεν την καθιστά αυτόματα χώρο περιπάτου και επαφής με τη φύση για χιλιάδες συνδημότες μας, που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της, ενώ ενδεχομένως κατοικούν πολύ κοντά ή δεν γνωρίζουν πώς να την προσεγγίσουν.

Β. Η υπόσταση της ίδιας της ρεματιάς ως χρήσιμη πεζοπορική διαδρομή για τους δημότες και η ανάδειξή της ως τοπόσημο
Μελετώντας το  Β΄ στάδιο του ΣΒΑΚ Χαλανδρίου διαπιστώνουμε ότι στα κεφάλαια που αφορούν στις - επιθυμητές από θέσεις αρχής - πεζοδρομικές ή πράσινες διαδρομές,  δεν αποτυπώνεται η ρεματιά και οι υπάρχουσες δυνατότητες. Με τον τρόπο αυτό η προστατευόμενη ζώνη «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» με βάση το ΠΔ και το ΡΣΑ, παρουσιάζεται ως μια «ανεξάρτητη» όμορη έκταση, μη ενταγμένη στις δραστηριότητες και στον ιστό της πόλης. 

 
·         Έτσι δεν αναφέρονται καθόλου οι δύο υπάρχουσες πεζογέφυρες και συγκεκριμένα: η πεζογέφυρα Νυμφών/Προφ. Ηλία και η πεζογέφυρα Ευρίπου/Αγ. Αθανασίου, παρόλο που χρησιμοποιούνται από αρκετούς κατοίκους του Χαλανδρίου δεδομένου ότι βρίσκονται στη μέση περίπου της απόστασης μεταξύ οδικών γεφυρών και συντομεύουν σημαντικά την πεζοπορική διαδρομή μεταξύ των δύο πλευρών της ρεματιάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να σημανθούν. Την ακριβή τους θέση μπορείτε να βρείτε στον πεζοπορικό χάρτη που έχει εκδώσει ο σύλλογός μας,  έντυπα ή ψηφιακά εδώ: https://sosrematia.blogspot.com/2016/02/blog-post.html Είναι επίσης,  διαθέσιμος ελεύθερα για «κατέβασμα» στο:

·         Στις ίδιες διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε και τα υφιστάμενα μονοπάτια/πεζοπορικές διαδρομές στην Α΄ Ζώνη προστασίας της ρεματιάς. Εκτιμούμε ότι με την ολοκλήρωση της αναλυτικής τοπογραφικής αποτύπωσης που έχει ξεκινήσει ο Δήμος και τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα γίνει δυνατός ένας πληρέστερος σχεδιασμός,  ώστε να υπάρξουν πιο οργανωμένες, χρήσιμες και ασφαλείς διαδρομές πεζών εντός της ρεματιάς με αποκατάσταση της συνέχειας των υφιστάμενων διαδρομών σε όλο το μήκος της.. Η δράση αυτή πρέπει να ενταχθεί στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΒΑΚ.

·         Εκτιμούμε, επίσης, ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να κατασκευαστεί μία ακόμη πεζογέφυρα κοντά στο θέατρο ρεματιάς και συγκεκριμένα στο μέσον περίπου των οδικών γεφυρών Δάφνιδος και Πολυδρόσου. Θα φέρει κοντύτερα τις εκατέρωθεν γειτονιές και θα διευκολύνει την πρόσβαση στο θέατρο πεζή καταργώντας περιπορείες.

·         Οι παραπάνω κατασκευές (πεζογέφυρες, μονοπάτια) είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ/659/Δ/1995.

 
Σε λίγους μήνες ο Σύλλογός μας κλείνει τα 30 του χρόνια και το ΠΔ Προστασίας της Ρεματιάς τα 25. Ενηλικιωθήκαμε αμφότεροι προ πολλού. Και δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο να διαπραγματευόμαστε αυτονόητες υποχρεώσεις, τις διεκδικούμε μετά λόγου γνώσεως.

 
Δεδομένου ότι στην περίπτωση του ΣΒΑΚ αναφερόμαστε σε  έναν στρατηγικό σχεδιασμό 15ετίας,  σας πληροφορούμε ότι ο Σύλλογός μας - ανάλογα και με τις απαντήσεις που θα λάβουμε - θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους δημοτικούς παράγοντες, τα τοπικά και όχι μόνο ενημερωτικά μέσα, τους δημότες, τα μέλη μας και άλλους φορείς αλλά και την νομική οδό, εάν χρειαστεί,  προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.  Για την «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».
  

            Είμαστε στη διάθεση σας καθώς και του Αναδόχου Μελετητή για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θέσεων μας.   

 

Με εκτίμηση, 

 

Συνημμένα:

-          2 έντυποι χάρτες (στην δια χειρός κατάθεση)

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
  
 
Η Πρόεδρος
 
 
      Μ.-Ε. Σμαραγδή          
 
  Η Γεν. Γραμματέας
 
 Κ. Δάνου
 

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Δελτίο τύπου ενάντια στη μετεγκατάσταση του Καζίνο στο Μαρούσι

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στο παλαιό Δημαρχείο Χαλανδρίου ευρεία σύσκεψη συλλογικών φορέων, αυτοδιοικητικών παρατάξεων, εκπροσώπων των Δήμων Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης – Πεύκης  και κατοίκων της περιοχής με θέμα το συντονισμό των ενεργειών για την αποτροπή της μετεγκατάστασης του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
 
Έγινε ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις, μετά και την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ), για την μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας και για τον  συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό στο κτήμα Δηλαβέρη, στην Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου, στα όρια του δήμου Χαλανδρίου.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να δημοσιευθεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
 
Μετά τις τοποθετήσεις των φορέων, των αυτοδιοικητικών παρατάξεων και κατοίκων η σύσκεψη κατέληξε στα παρακάτω:
 • Επαναβεβαίωσε την αντίθεσή της στη μεταφορά του Καζίνο στο Μαρούσι, καθώς και σε κάθε άλλη περιοχή εντός πολεοδομικού ιστού, για σοβαρούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Υπενθυμίζουμε ότι στην ίδια κατεύθυνση έχουν κινηθεί και οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ, των Δημοτικών Συμβουλίων Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης και τοπικών φορέων και συλλόγων.
 • Αποφάσισε την στήριξη πρωτοβουλιών για κατάθεση προσφυγής  στο ΣτΕ για την ακύρωση της παραπάνω απόφασης του ΥΠΕΝ καθώς και να ζητήσει από τους Δήμους Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης και όποιον άλλο Δήμο ενδιαφέρεται να προσφύγουν οι ίδιοι και να στηρίξουν  πολιτικά, νομικά και οικονομικά  τις υπάρχουσες προσφυγές.
 • Αποφάσισε την άμεση και συνεχή ενημέρωση των Δημοτικών Αρχών, της Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερειακού και των δημοτικών Συμβουλίων, του τοπικού και αθηναϊκού τύπου με όποιο πρόσφορο μέσο.
 • Αποφάσισε να επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων και φορέων της περιοχής με ανακοινώσεις, διοργάνωση ημερίδων και κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.
 • Αποφάσισε τέλος την συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για το συντονισμό των επόμενων ενεργειών από εκπροσώπους που όρισαν ήδη ή θα ορίσουν οι συμμετέχοντες φορείς αλλά και οι φορείς που θα συμμετάσχουν μελλοντικά.
 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν με εκπροσώπους τους  οι παρακάτω συλλογικοί φορείς, Δήμοι και αυτοδιοικητικές παρατάξεις:
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – Κ.Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΝΟΗ» ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • Α-Γ ΕΛΜΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 9ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  (ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ)
 • ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
 • ΑΔΕΔΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ+ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
 • ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Περαιτέρω στηρίζουν την παραπάνω προσπάθεια και οι παρακάτω φορείς:
 • ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθήνας κα. Λ.Κεφαλογιάννη


Tην Τρίτη 8/10/19,  κατόπιν πρωτοβουλίας και αιτήματος του Συλλόγου μας, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. αποτελούμενη από τους Μαρίνα Σμαραγδή,  Ρούλα Καϊμάκη και  Bασίλη Περλέρο,  πραγματοποίησε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής συνάντηση εργασίας με την Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθήνας κα. Λουκία Κεφαλογιάννη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τα θέματα της συζήτησης  αφορούσαν σε προτεραιότητες  παρεμβάσεων που κρίνονται απαραίτητες και πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα,  πριν τη χειμερινή περίοδο, με στόχο τη θωράκιση της Ρεματιάς και την προστασία της από πλημμυρικά φαινόμενα.  
 
Επισημάναμε  και υποδείξαμε σημεία  καθαρισμού στην Πεντέλη και στον κλάδο του ρέματος Αγ. Σύλλα καθώς συσσωρευμένα μπάζα  και πεσμένα  δένδρα ενδέχεται να καταλήξουν στο ρέμα,  καθώς και τον άμεσο καθαρισμό των εγκιβωτισμένων τμημάτων από φερτά υλικά  κάτω από την Αττική Οδό και  στην περιοχή του Συνοικισμού (από Σολωμού έως την Λ. Κηφισίας).
 
Αναφερθήκαμε στα "λιμνάζοντα" εδώ και χρόνια..!  έργα παρέμβασης στήριξης των πρανών που έχουν υποστεί υποσκαφές και διαβρώσεις και που επιτέλους πρέπει να υλοποιηθούν και την ενημερώσαμε για τις ενέργειές μας σχετικά με  τη  φύτευση του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς. 
 
Καταθέσαμε το Υπόμνημα (που παραθέτουμε στο τέλος της ανάρτησης) το οποίο και καταθέσαμε μαζί με ολοκληρωμένο φάκελλο την Τετάρτη 9/10 με όλα τα σχετικά έγγραφα (φωτογραφίες, συντεταγμένες,  σχετικές  δημοπρατήσεις  2018/19  και  διαγωνισμούς 2019/20)  
 
Η Αντιπεριφερειάρχης μας υποσχέθηκε  ότι θα στείλει  εντός της εβδομάδας τα αιτήματα μας στις κεντρικές Περιφερειακές Διευθύνσεις και θα μας ενημερώσει εάν χρειαστεί να παραστούμε σε αυτοψία των Υπηρεσιών. 
 
Τέλος, μας ζήτησε από νωρίς (τον Δεκέμβριο)  να ξεκινήσουν  οι συζητήσεις για την πυροπροστασία της Ρεματιάς,  ώστε να συμπεριληφθούν οι προτάσεις μας στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας σε συνάντηση και με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη. 
 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς
 
Το Δ.Σ. του συλλόγου

-------


α. Μπάζα στην Νέα Πεντέλη (τέρμα οδού Παπαφλέσσα):

 
 
 
β. Κορμοί στην κοίτη της ρεματιάς στη Νέα Πεντέλη (τέρμα οδού Αριστείδου):
 


Προς την:
        Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών
        κα. Λουκία Κεφαλογιάννη                                          8  Οκτωβρίου 2019
 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

      ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.      ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2018 (συνημμένο 1)

Επειδή είναι εργολαβία σε εξέλιξη και υπάρχει αδιάθετο ποσό του προϋπολογισμού θεωρούμε ότι είναι επείγουσα ανάγκη ο καθαρισμός μπάζων στην Πεντέλη (θέση https://maps.app.goo.gl/PtxSbyLQKJLnrP156) που ενδέχεται να καταλήξουν στο ρέμα (φωτό   1,2,3)

Επίσης ο καθαρισμός στον κλάδο του ρέματος Αγ. Σύλλα στον οποίο εμφανίζονται πολλά πεσμένα δέντρα, κλαδιά κλπ, που επίσης είναι επίφοβο να μετακινηθούν με το νερό και να φράξουν στενώσεις του ρέματος. (φωτό 4,5,6). Οι πυροσβεστικές αυτές παρεμβάσεις μπορούν και πρέπει να γίνουν πριν την χειμερινή περίοδο.
(δ/ντρια κα Αραμπατζή)

2.      ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2019 (συνημμένο 2)

Βάσει της ενημέρωσης που είχαμε πρόκειται να υπογραφεί άμεσα η σύμβαση. Δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στον χειμώνα, θεωρούμε όμως ότι αμεσότερη ανάγκη είναι ο καθαρισμός από τα φερτά των εγκιβωτισμένων τμημάτων του ρέματος α) κάτω από την Αττική Οδό και β) από την οδό Σολωμού έως την Λεωφόρο Κηφισίας (Συνοικισμός Χαλανδρίου).
(δ/ντρια κα Αραμπατζή)

3.      ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ 2018  (συνημμένο 3)

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από την Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας/Τμήμα Ρεμάτων στην εργολαβία αυτή έχουν ενταχθεί εργασίες στερέωσης πρανών στις Γέφυρες Βάρναλη, Πολυδρόσου και Αγ. Αθανασίου στο Χαλάνδρι καθώς και της οδού Αλεξανδρουπόλεως στα Μελίσσια.

Είναι απαραίτητο η αρμόδια υπηρεσία (από την οποία έχουμε ζητήσει κοινή αυτοψία) να ελέγξει αν υπάρχει περιθώριο συμπερίληψης δύο ακόμη σημείων στην περιοχή του Αμαρουσίου. Συγκεκριμένα:

α) στο πρανές στην συμβολή των παραρεμάτιων οδών Κορυτσάς και Ροδοδάφνης όπου από 2-3 ετών υπάρχει εκτεταμένη και εξελισσόμενη κατάπτωση του πρανούς που απειλεί πλέον και την οδό και η οποία παραμένει με προσωρινή περίφραξη.

β) στην παλαιά γέφυρα μεταξύ Βριλησσίων (τέρμα οδού Ομήρου) και Νέου Αμαρουσίου (οδός Βριλησσίων και Πάρου) η οποία χρησιμοποιείται από πεζούς και δίτροχα και η οποία χρειάζεται αξιολόγηση ως προς την στατική της επάρκεια. Κάτοικοι της περιοχής θέτουν θέμα αντικατάστασής της με νέα μεταλλική πεζογέφυρα.

 (υπεύθυνος κ. Γκλεγκλές)

4.      Τέλος σε πιο μακροπρόθεσμη βάση σας ενημερώνουμε για την Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών (συνημμένο 4) για συνολική μελέτη της λεκάνης του Ποδονίφτη, στα πλαίσια της οποίας έχουμε αιτηθεί την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου σε όλο του το μήκος, ώστε να υπάρχει ενιαία και σαφής βάση για την όποια παρέμβαση κρίνεται αναγκαία από την Περιφέρεια ή από τους 4 Δήμους (Πεντέλης, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Χαλανδρίου).
Σας στέλνουμε τις παραπάνω θέσεις σε αρχείο kmz όπως επίσης και όλες τις σχετικές αποφάσεις και διακηρύξεις για να μην ψάχνεστε στα αρχεία σας .Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
M. Σμαραγδή

 
Τα σημεία απαιτούμενης επέμβασης:

 Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Επιστολή του συλλόγου μας για το ρέμα Σαπφούς και η απάντηση του Βόρειου Τομέα


 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ. Ρουμπέση 34, 15234  Χαλάνδρι
Τηλ.210- 6832776/6932615627/6942496769

                                                                                                                 Χαλάνδρι,  8 Οκτωβρίου 2019                                                                                                                         Αρ. πρωτ.:     23/2019               

Προς:

1.      Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθήνας : κα. Λουκία Κεφαλογιάννη: ant.bta@patt.gov.gr

2.      Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας κο. Βασίλη  Κόκκαλη, vas.kokkalis@patt.gov.gr

3.      Δήμαρχο Αμαρουσίου: κο. Θεόδωρο Αμπατζόγλου,  dimarxos@maroussi.gr


Κοινoποιείται :

n  Eντεταλμένο Σύμβουλο Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, κο. Θανάση Κατσιγιάννη

n  Εντεταλμένη Σύμβουλο Τεχνικών Έργων, κα. Ευρώπη Κοσμίδη

n  Εντεταλμένο Σύμβουλο Περιβάλλοντος, κο. Νίκο Παπαδάκη                                                                          

Θέμα: Παρατηρήσεις στη μελέτη διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι

Αγαπητοί όλοι,
Ο Σύλλογος μας, μετά από μελέτη των σχεδίων που είναι δημοσιευμένα στο ΦΕΚ οριοθέτησης του ρέματος Σαπφούς (438/Δ/24-Σεπτ-2014) καθώς και της Μ.Π.Ε. 20-6-2013, (ΑΔΑ: ΒΕΖΑΟΡ1Κ-ΤΤΟ) του έργου διευθέτησης ρέματος Σαπφούς έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω:

1.       Δεν διαπιστώσαμε σε κανένα σημείο της μελέτης έργα ανάσχεσης της ορμής του ρέματος.   Εξετάστηκε αυτή η δυνατότητα;

Έργα ανάσχεσης εκτιμούμε ότι μπορούν να χωροθετηθούν στο τμήμα ανάντη της οδού Μεσογείων,  καθώς και ανάντη της οδού Πεντέλης,  όπου και η διατομή του ρέματος είναι επαρκής με σημαντικό ύψος πρανών και η κατά μήκος κλίση ευνοϊκή.

Η κατασκευή αποκλειστικά και μόνον έργων διευθέτησης της κοίτης θα έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση της ταχύτητας ροής και άρα τη μετάθεση του πιθανού προβλήματος πλημμύρας στα κατάντη. 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά.
2.      Δεν είδαμε να προβλέπεται κανένα έργο προσβασιμότητας της κοίτης, πεζοδρόμου κατά μήκος της, πάγκοι & περίπτερα αναψυχής, κ.ά. ώστε το ρέμα να είναι προσβάσιμο στους κατοίκους της περιοχής. Πάγιο αίτημα του Συλλόγου μας είναι ότι οι όχθες των ρεμάτων πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμες μέχρι την κοίτη. Παρακαλούμε να εξεταστούν τρόποι βελτίωσης της προσβασιμότητας του ρέματος με κατασκευή παραρεμάτιων μονοπατιών από φυσικά υλικά ή και απλό χώμα καθώς και σημεία στάσης και αναψυχής, και να  μας ενημερώσετε σχετικά.
 
3.      Εκτιμούμε ότι κάποια έργα διευθέτησης (συρματοκιβώτια, τεχνητές κοίτες, κ.ά.) μπορούν να μειωθούν, ειδικά,  αν εφαρμοστούν τα έργα της παρ. 1.  Παρακαλούμε να επανεξετάσετε τη μελέτη διευθέτησης στο πνεύμα της μείωσης των τεχνικών επεμβάσεων και διατήρησης του φυσικού χαρακτήρα της κοίτης, στο μέτρο του δυνατού.
 
4.      Επισημαίνουνε ιδιαίτερα θετικά ότι, ανατολικά της Λεωφ. Κηφισίας και για μήκος περίπου 260 μ.,  προβλέπεται η καθαίρεση υπάρχοντος κλειστού οχετού και η αποκάλυψη της κοίτης του ρέματος. Θα είναι μια από τις πρώτες ενέργειες επαναφοράς ρέματος στον ανοιχτό ουρανό (daylighting) στην Ελλάδα. Εκτιμούμε ότι τα έργα διευθέτησης μπορούν να ξεκινήσουν από αυτό το ιδιαίτερα προβληματικό σημείο και ότι θα έχουν θετική αντιμετώπιση από τους πολίτες, ειδικά,  με αυτήν την περιβαλλοντικά επωφελή επανάταξη της φυσικής ροής του ρέματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
 
Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 

 Η Πρόεδρος

 


Μ.-Ε. Σμαραγδή
   

  Η Γεν. Γραμματέας
Κ. Δάνου


Παρακάτω η απάντηση της Περιφέρειας Αττικής (Βόρειος Τομέας):


και εδώ η επιστολή μας ξανά: