Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011


Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Προτάσεις του συλλόγου μας προς τον κ Δήμαρχο Βριλησσίων για την παρεμάτια περιοχή

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν το τμήμα του Ρέματος από τη Αττική οδό μέχρι την οδό Μυκηνών, όπου διαπιστώσαμε αρκετές περιπτώσεις υποβάθμισης του περιβάλλοντος με πράξεις ή παραλείψεις, μερικές από τις οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα οριζόμενα στο από 09-08-1995 Π.Δ/γμα [ΦΕΚ 659/Δ/1995] με το οποίο χαρακτηρίστηκε το Ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου ως προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και τοπίο

1.Αναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

1. 1.Κατάστηματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Α Ζώνη Προστασίας του Ρέματος. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μικρά ξύλινα ή πέτρινα περίπτερα- καντίνες επιφάνειας μέχρι 30τμ και δυναμικότητας 10 το πολύ υπαίθριων τραπεζιών, ένα για κάθε Δήμο ή το πολύ δυο εφόσον το ένα αναψυκτήριο από το άλλο απέχει τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω καθιστά τη χρήση μη νόμιμη.
Η άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας, εφόσον αυτή έχει διαταραχθεί, είναι προς το συμφέρον όλων και ιδιαίτερα του περιβάλλοντος και της δημοτικής αρχής ως φορέα κρατικής εξουσίας η οποία, απαιτώντας από τους πολίτες σύννομη συμπεριφορά, οφείλει να την επιδεικνύει πρώτη.
1.2. Παραρεμάτιοι πεζόδρομοι ωραία διαμορφωμένοι με κυβόλιθους καταστρέφονται και υποβαθμίζονται έχοντας μετατραπεί σε μόνιμο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Η χρήση αυτή είναι αντίθετη τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα του Π/Δ/τος για την προστασία του Ρέματος. Πράγματι, σύμφωνα με την παρ 5α του άρθρου 5 του ανωτέρω Δ./τος στους παραρεμάτιους πεζόδρομους επιτρέπεται μόνο η κατασκευή μικρών χώρων στάθμευσης για οχήματα τροφοδοσίας και άμεσης βοήθειας. Λόγω δε της περιοριστικά αναφερόμενης χρήσης προκύπτει σαφώς ότι απαγορεύεται η χρήση του πεζοδρόμου ως χώρου στάθμευσης ΙΧ ή άλλων ΔΧ αυτοκινήτων. Η σαφής δε θέληση του νομοθέτη να αποκλειστούν τα αυτοκίνητα από την προστατευόμενη περιοχή προκύπτει και από την προβλεπόμενη στην παρ 11 του ίδιου άρθρου απαγόρευση .χρήσης ακόμη και του ακαλύπτου χώρου των οικοπέδων με πρόσωπο στο ρέμα για στάθμευση αυτοκινήτων.
Η τοποθέτηση ενός απλού ξύλινου φράχτη ή άλλων καλαίσθητων εμποδίων θα αποτρέψει αυτή τη χρήση και θα αναβαθμίσει την προστατευόμενη περιοχή δίνοντας συγχρόνως το στίγμα μιας δημοτικής αρχής που σέβεται το περιβάλλον και δεν θυσιάζει το συμφέρον του συνόλου στα μικροσυμφέροντα των ολίγων .
1.3 Λίγο πιο κάτω από την γέφυρα της οδού Σισμανογλείου έχει επιστρωθεί σε ικανό μήκος η κοίτη του ρέματος με σκυρόδεμα. Διερωτόμαστε αν για το έργο αυτό έχει εγκριθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΕΚΑ [ΔΕΕΑΠ] σύμφωνα με το άρθρο 6 του ανωτέρω Π.Δ/τος δεδομένου ότι η χρήση αυτού του υλικού είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρ 1.1 του άρθρου 4 αυτού και επιπλέον εκεί όπου τελειώνει η επίστρωση αλλάζει η συμπεριφορά του χειμάρρου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλο νεροφάγωμα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το θεμέλιο του τοίχου αντιστήριξης . Θεωρούμε αναγκαία μια επικαιροποιημένη μελέτη με έγκριση της ΔΕΑΠ για την αποκατάσταση της βλάβης πριν καταστραφεί ανεπανόρθωτα το τμήμα αυτό του Ρέματος
2. Διαπιστώσεις-προτάσεις για άλλα θέματα του ρέματος
2.1. Οριοθέτηση της Α Ζώνης Προστασίας του Ρέματος
Η διαδικασία αυτή με την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, 15 χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του ανωτέρω Π Δ/τος, δεν έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο τμήμα της, αφού ο παραρεμάτιος πεζόδρομος διακόπτεται συχνά από ιδιοκτησίες ή καταπατήσεις.
Όπου υπάρχουν καταπατήσεις, που μπορούν εύκολα να διαπιστωθούν με απλή αναφορά στους πίνακες του κτηματολογίου, απαιτείται, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ακόμη και από το στοιχειώδες καθήκον διαφύλαξης της δημόσιας περιουσίας, να κινηθεί πάραυτα η διαδικασία αποβολής των παρανομούντων.
Όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες μπορούν να ενεργοποιηθούν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 2508/97, μηχανισμοί απόκτησης των χώρων που δεν είναι δημόσιοι και που αποτελούν σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
Η οριοθέτηση επί του εδάφους της Α Ζώνης –βασική υποχρέωση και προαπαιτούμενο για την εκτέλεση κάθε έργου μέσα σ αυτή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του ανωτέρω Π Δ/τος – και η δημιουργία πεζοδρόμου ή έστω και μονοπατιού κατά μήκος της Ρεματιάς, θα συντελέσει στην προστασία της δημόσιας περιουσίας από καταπατήσεις και παράνομες χρήσεις και θα αναβαθμίσει τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την οικονομική ζωή της πόλης με την προσέλκυση επισκεπτών..
2.2. Χώροι προς διαμόρφωση, φωτισμός και ασφαλής διέλευση των πεζών
2.2.1. Ο χώρος του ρέματος παρά την Αττική οδό, δίπλα στην οδό Τροίας, που αναγκαστικά έγινε κλειστός αγωγός και σκεπάστηκε μπορεί με πολύ μικρό κόστος, να διαμορφωθεί -σε συνεννόηση με τον όμορο Δήμο Αμαρουσίου- σε ωραίο χώρο αναψυχής και πιθανόν με μία μικρή παιδική χαρά. Το ίδιο επίσης μπορεί να γίνει σε συνεννόηση με το Δήμο Χαλανδρίου στην περιοχή ακριβώς απέναντι.
Οι χώροι αυτοί είναι δημόσιοι και δεν χρειάζονται κονδύλια για την απαλλοτρίωσή τους. Κατ΄ αρχήν πρέπει να καθαριστούν και αυτό μπορεί να γίνει με τη συνεργασία συνεργείων του Δήμου και εθελοντών, διαδικασία στην οποία προσφερόμαστε να συμμετάσχουμε με μέλη μας. Επίσης θα μπορούσαν να ζητηθούν χορηγίες από εταιρείες πχ παιδικών τροφών ή άλλων ειδών για παιδιά, όπως διαβάσαμε πως θα κάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη δημιουργία παιδικής χαράς και τη συντήρησή της.
2.2.2. Η πρόσβαση των πεζών στη Ρεματιά ένθεν και ένθεν της οδού Σισμανογλείου και στο εκεί διαμορφωμένο πάρκο είναι προβληματική λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου αυτής της οδού. και της έλλειψης σηματοδοτών για την διέλευση των πεζών
Θα ήταν χρήσιμο, κυρίως για την ασφάλεια των πεζών πολλοί από τους οποίους είναι παιδιά, να οριστεί στην πεζογέφυρα του ρέματος και σε άλλα σημεία, προτεραιότητα στην διάβαση των πεζών με προειδοποιητικά πεζοφάναρα, διαγράμμιση κτλ.
2.2.3. Στον διαμορφωμένο χώρο σε επαφή με την πεζογέφυρα της Σισμανογλείου έχουν καταστραφεί όλα τα φωτιστικά από την υγρασία αλλά και τους ασυνείδητους που καταστρέφουν ό,τι καλό υπάρχει στην πόλη. Υπάρχουν φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης που αντέχουν στην υγρασία και τις φθορές και καλό θα ήταν να αντικατασταθούν με αυτά. Για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία της πανίδας αλλά και των περιοίκων που ενοχλούνται από τον δυνατό φωτισμό, αυτός ενδείκνυται να είναι διακριτικός και να μη διαχέεται στο περιβάλλον.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του κ Δημάρχου σε συνάντηση που είχαμε μαζί του και περιμένουμε τη θετική ανταπόκρισή του.
Οι προτάσεις μας πηγάζουν από το ανιδιοτελές ενδιαφέρον μας για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της Ρεματιάς Πεντέλης -Χαλανδρίου και την υπερεικοσαετή συνεχή και συνεπή ενασχόλησή μας με τα θέματα αυτά. Πιστεύουμε δε πως είναι πραγματοποιήσιμες χωρίς μεγάλο κόστος αλλά αντίθετα με μεγάλο όφελος για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην πόλη και την προστασία της Ρεματιάς η οποία , αν και αποτελεί μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας, δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, της προσοχής και του σεβασμού που της αξίζει.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Η Ρεματιά στα Βριλήσσια,στο Μαρούσι & στα Μελίσσια

Στις 13 Μαρτίου  επισκεφθήκαμε το τμήμα της Ρεματιάς από την Αττική Οδό μέχρι την πεντάτοξη μαρμάρινη γέφυρα της Δούκισσης της Πλακεντίας που βρίσκεται στα Μελίσσια.
Περπατήσαμε και στις δύο πλευρές της όχθης και αποτυπώσαμε τις ομορφιές της . Και φυσικά συνατήσαμε τα  γνωστά εμπόδια που δεν μας επέτρεψαν να τη διασχίσουμε από τη μια άκρη μέχρι την άλλη.


Εδώ η πεζοπορία σταματά

Προσεκτική επόπτευσηΣτο πάρκο των Βριλησσίων


Μιά απλή και όμορφη μέθοδος προστασίας πρανών


Πάνω από την Γέφυρα της Δουκίσσσης της Πλακεντίας που σκεπάστηκε για να περάσει ο δρόμος


Η ίδια η γέφυρα  από το πλάι. Διατηρειται σε πολύ καλή κατάσταση αλλά ο περιβάλλον χώρος θέλει περιποίηση. Με ένα απλό καθαρισμό, ξεχορτάριασμα κλπ θα αναδειχτεί όλο της το μεγαλείο. Τι λέτε να το επιχειρήσουμε;


Κοντά στη συμβολή της Ρεματιάς στη  περιοχή των Μελισσίων και της Πεντέλης


Γεφυράκι στο Ρέμα στα Μελίσσια 


Μια ειδυλλιακή εικόνα του  Ρέματος.Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι σε όλο του το μήκος; Καταπράσινο, καθαρό και προσβάσιμο σε όλους Ας το διεκδικήσουμε!

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

ΕΝΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΙΝΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝ ΔΕΝ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
Ο κίνδυνος κατακρίμνησης είναι μεγάλος. Και όμως εδώ και πολλούς μήνες - αν και το έχουμε επισημάνει- δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο

Έτσι κινδυνεύει να καταντήσει όλο το Ρέμα αν δεν παρέμβουν οι αρμόδιοι  ΠΡΙΝ  ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ Αυτό θέλουμε;