Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις μας ως μελών της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Χαλανδρίου για το Τεχνικό Προγραμμα

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Χαλανδρίου στην οποία συμμετέχουμε ως μέλη. Υποβάλαμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και προτάσεις.Κατά τη συζήτηση που επακολούθησε άνακοινώθηκε πως σταματούν οι εργολαβίες και όλα τα έργα θα γίνονται πλέον με αυτεπιστασία, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να προβούν σε καμιά ενέργεια στη Ρεματιά που να παραβιάζει το Π.Δ/γμα για την προστασία της και η μόνη  πρότασή μας που δέχτηκαν ήταν  να συμπεριληφθεί εκτός της υδραυλικής  και η γεωτεχνική μελέτη για το Ρέμα Χαλανδρίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2011 παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η υποεκτίμηση και υποβάθμιση της σημασίας της Ρεματιάς παρά την αναμφισβήτητη συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και των δυνατοτήτων που θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη και στην οικονομική ζωή της πόλης με την προσέλκυση επισκεπτών. Τα κονδύλια που προβλέπονται είναι ανεπαρκή σε σχέση με άλλα έργα μικρότερης κατά την κρίση μας σημασίας, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν και με άλλους τρόπους
1. Στα συνεχιζόμενα έργα προβλέπονται 88.00 ευρώ για καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων [ αριθ 4] και άλλες 15.00 για τον ίδιο σκοπό στα νέα έργα [αριθ 7] από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, σύνολο .103.000 ευρώ. Θα θέλαμε να μάθουμε αν έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών εκ μέρους των διαφημιζομένων στο μέλλον και τη διεκδίκηση αυτών των εξόδων από τους παραβάτες. Επίσης ρωτάμε αν έχουν εισπραχθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και αν έχει κοστολογηθεί και αποδοθεί το κόστος της παράνομης ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του Δήμου και όχι της ΔΕΗ . Αν γίνουν όλα αυτά θα καλυφθούν τα έξοδα και το ανωτέρω ποσό θα μπορέσει να διατεθεί επωφελέστερα.
2. Στα νέα έργα επίσης προβλέπονται 12.223 ευρώ για εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης [αριθ 5] . Όμως πολλά από αυτά τα δέντρα έχουν φυτευτεί από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων με τρόπο που εμποδίζει τη διέλευση των πεζών και έχουν γίνει και άλλες ανάλογες κατασκευές[ πεζούλια κλπ] . Έχει ληφθεί πρόνοια οι αποκαταστάσεις αυτές να βαρύνουν τους ίδιους και όχι το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην αποτροπή τέτοιων παραβάσεων στο μέλλον;
3. Στον αριθ 21 των νέων έργων προβλέπεται ποσό 14.326 ευρώ για την επικαιροποίηση μελέτης της ΕΥΔΑΠ για την σύνδεση αγωγών ομβρίων με αποδέκτη τη Ρεματιά. Και ερωτάται: Είναι η Ρεματιά, με δεδομένο το γεγονός ότι οι δρόμοι δεν καθαρίζονται και κανείς δεν ελέγχεται για το τι ρίχνει στους αγωγούς ομβρίων, ο κατάλληλος τόπος για την αποδοχή αυτών των βρομόνερων με αποτέλεσμα να είναι η δυσωδία ανυπόφορη σε πολλά σημεία της; Έχει γίνει αντιληπτό πως ιχθυοπωλείο ρίχνει τα νερά από τον πάγκο πώλησης ψαριών στον αγωγό ομβρίων και το ίδιο συμβαίνει όταν με τα ιχθυοπωλεία στις λαϊκές αγορές. Από δε τις  οικοδομές συχνά απορρίπτονται εκεί τα νερά από το πλυσιμο των εργαλείων, δοχείων κλπ Επίσης επισημαίνουμε το γεγονός  ότι, τόσο στο Χαλάνδρι όσο και στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, υπάρχουν πολλά ιατρικά κέντρα , νοσοκομεία, μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια καθώς και πλυντήρια αυτοκινήτων και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει έλεγχος για το πού διοχετεύονται τα απόβλητα
4. .Για τις πραγματικές ανάγκες της Ρεματιάς προβλέπονται μόνο είναι 15.000 ευρώ στα νέα έργα για τον καθαρισμό και τη συντήρησή της [σελ 9 αριθ 1 ] από τα έκτακτα έσοδα και όχι στα τακτικά. Το ποσό αυτό το θεωρούμε τελείως ανεπαρκές για ένα επιπλέον λόγο. Φέτος είχαμε μεγάλες καταστροφές από τις νεροποντές και τον δυνατό αέρα, περισσότερα πεσμένα δέντρα, και περισσότερες καταρρεύσεις ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ γέφυρας του Αγίου Αθανασίου και οδού Πολυδρόσου. Υπάρχουν επίσης η ανάγκες για συντήρηση και την προστασία των πρανών ,τη συντήρηση και συμπλήρωση του πρασίνου κλπ .καθώς και για την επιβεβλημένη γεωτεχνική μελέτη που είναι απαραίτητη και για λόγους τυπικούς αφού προβλέπεται απο το ΠΔ.γμα 659/Δ/1995 και κυρίως ουσιαστικούς για τη σωστή εκτέλεση έργων προστασίας της.
5. Στα διεκδικούμενα έργα [ αριθ 17 και 21 ] αναφέρονται ποσά 500.000 και 1.000.000 αντίστοιχα για τη δημιουργία πράσινων διαδρομών και σύνδεσή τους με τη Ρεματιά και για την πεζοδρόμηση παραρεμάτιων οδών,. Όμως δεν γίνεται πουθενά αναφορά στην οριοθέτηση της Α Ζώνης με την καθαίρεση παραπηγμάτων, περιφράξεων, παράνομων κτισμάτων και πιθανά έξοδα για δικαστική διεκδίκηση τμημάτων της Α Ζώνης ή και αποζημιώσεις τυχόν δικαιούχων, πράξεις αναλογισμού κλπ που θα έπρεπε να προηγηθούν ως προαπαιτούμενα για την πραγματοποίηση του έργου..
6. Στον αριθ 20 του ίδιου κεφαλαίου αναφέρεται ποσό 300.000 ευρώ για την κατασκευή πεζογέφυρας για τη σύνδεση του ναού του Αγίου Αθανασίου με την Κηφισού. Και ερωτάται: Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από την αρμόδια υπηρεσία ΥΠΕΚΑ ; Ο Ναός δεν συνδέεται ήδη με την οδό Κηφισού μέσω του ήδη υπάρχοντος περάσματος και τη γέφυρας που συντηρήθηκε πρόσφατα;
7. Στον αριθ. 23 προβλέπεται δαπάνη 300.000 ευρώ για την ανάπλαση του Θεάτρου Ρεματιάς και ερωτάται αν έχει γίνει μελέτη και αν αυτή έχει εγκριθεί από την ίδια υπηρεσία.
8. Στις προτεινόμενες προμήθειες προβλέπονται 550.000 ευρώ [αρ. 6] για διαδραστικές εφαρμογές για περιβαλλοντικά θέματα στη Ρεματιά .Αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί πρώτα η ανεμπόδιστη πρόσβαση με την προαναφερθείσα οριοθέτηση, να ολοκληρωθεί το δίκτυο των πεζοδρόμων ώστε να υλοποιηθεί «ο μεγάλος περίπατος από την Αττική οδό μέχρι το κέντρο του Χαλανδρίου» όπως μας υποσχέθηκε η δημοτική αρχή, να διαμορφωθούν οι παραρεμάτιοι χώροι με έμφαση αυτών στην Αττική οδό και στην Γυφτοπούλου/Άγρας και μετά να έχουμε τις «διαδραστικές εφαρμογές» κλπ επί διαμορφωμένων καταστάσεων όπως επιβάλλει ο νόμος και η σώφρων διαχείριση του λιγοστού όπως φαίνεται χρήματος που διαθέτουν πλέον οι δήμοι
9. Η πρόβλεψη ποσού 700.000 ευρώ [αρ.10] για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης επέμβασης στη Ρεματιά θα είναι χρήσιμο αρκεί να μην περιλαμβάνει συστήματα όπως αυτό των καμερών ή κάτι ανάλογο που κρίθηκε απαράδεκτο από την αρμόδια αρχή. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
10. Δεν γνωρίζουμε τη χρησιμότητα του έργου που αναφέρεται στη σελίδα 10 αρ.7 [διάνοιξη της οδού Βριλησσού.] Εκεί υπάρχει ένα μικρό ρέμα και η τυχόν καταστροφή του μας βρίσκει αντίθετους και είναι επίσης αντίθετη με το πνεύμα οικολογίας και σεβασμού του περιβάλλοντος που υποσχέθηκε να ακολουθεί η δημοτική αρχή . . Παρακαλούμε να δούμε τη σχετική μελέτη

Ελπίζουμε πως οι προτάσεις μας, που στηρίζονται στην υπερ20ετή ενασχόλησή μας με τα θέματα της πόλης , γίνονται με γνώμονα το κοινό συμφέρον και χωρίς ιδιοτέλεια, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε η συμμετοχή μας στην επιτροπή διαβούλευσης να μην είναι γράμμα κενό αλλά να προσφέρει πραγματική υπηρεσία στην πόλη και ουσιαστική βοήθεια στη δημοτική αρχή προς το συμφέρον όλων μας.Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Βόλτα του Δ.Σ. του συλλόγου στη Νέα Πεντέλη

Την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μαζί με λίγους φίλους που γνώριζαν την περιοχή της ρεματιάς κάναμε επισκόπιση στην Νέα Πεντέλη.


Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Καταρράκτης στη Νέα Πεντέλη

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για την σωτηρία της Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου, ξεκινήσαμε κυριακάτικες βόλτες στη ρεματιά ώστε να αποτυπώσουμε την παρούσα κατάσταση, να αναδείξουμε τις ομορφιές  της και να επιδιώξουμε τη διόρθωση των κακώς κειμένων. Όταν ολοκληρώσουμε τις επισκέψεις μας, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδρομή με τα μέλη και τους φίλους μας, που θα καταλήξει σε γλέντι σε ταβέρνα της περιοχής.


Για αρχή σας δείχνουμε ένα μικρό καταρράκτη στο τέρμα της οδού Αριστείδου στη Νέα Πεντέλη κοντά στη πλατεία Κύπρου. Έχει ύψος γύρω στα 2 μ και οφείλει την ύπαρξή του σε τεχνητή κατασκευή, ίσως φράγμα ή νεροτριβιά. Αν γνωρίζει κανείς κάτι γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο να μας το πει. Θέλει λίγο νοικοκύρεμα και θα αναδειχθεί η ομορφιά του σε όλο της το μεγαλείο.