Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΕΠΑΦΕΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 Ιούλιος 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τo αμέσως προηγούμενο διάστημα αντιπροσωπεία του ΔΣ του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου, αποτελούμενη από την Πρόεδρο Έφη Χαλάτση , την Γ.Γ.  Μαρίνα Σμαραγδή και την Ταμία Ρούλα Καϊμάκη συναντήθηκε, κατόπιν αιτήματος και επιστολών που απέστειλε για θέματα των περιοχών τους στους 4 παραρεμάτιους Δήμους,   με  τους Αντιδημάρχους  Αμαρουσίου κ. Κόκαλη (Περιβάλλοντος και Καθαριότητας) κ. Κάββαλο (Τεχνικών Υπηρεσιών) και κ. Ρώτα (Πολεοδομίας, ) τον Δήμαρχο Βριλησσίων κ. Μανιατογιάννη  Ξενοφώντα και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου κ. Γερολυμάτο Κωνσταντίνο, ενώ  εκκρεμεί ραντεβού με το Δήμο Πεντέλης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν με του Αντιδημάρχους του Δήμου Αμαρουσίου  αφορούσαν την εφαρμογή του ΓΠΣ στην παραρεμάτια περιοχή, την αντιπυρική προστασία  με τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στις παραρεμάτιες οδούς, τη φύτευση του ελεύθερου χώρου της Φραγκοκλησιάς, την στήριξη των πρανών όπου έχουν υποστεί υποσκαφές  και καθιζήσεις  (πχ Κορυτσάς και Ροδοδάφνης, γεφυράκι Νέου Αμαρουσίου), την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς . Οι  Αντιδήμαρχοι ενημέρωσαν το Σύλλογο ότι έχουν κάνει έλεγχο σε 120 από τις σχεδόν 300 παραρεμάτιες ιδιοκτησίες σχετικά με το  ΓΠΣ  και σε κάποια τμήματα είναι έτοιμοι για άμεση παρέμβαση  εφαρμογής του, ότι άμεσα θα τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί στο τμήμα του ρέματος  στο Πολύδροσο (το οποίο και υλοποιήθηκε στο αμέσως επόμενο διάστημα της συνάντησης μας),  ότι θα προχωρήσουν τον Νοέμβριο  σε φύτευση του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς  με  ιστορική μελέτη της υπηρεσίας τους για τα είδη που θα φυτευτούν, θα επανέλθουν με επιστολή τους στην Περιφέρεια για τα πρανή και το γεφυράκι λόγω μη αρμοδιότητος τους  και για το θέμα της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης  ότι σύντομα θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν την κυκλοφοριακή μελέτη που για μεγάλο διάστημα εκκρεμούσε στην Αποκεντρωμένη και πλέον έχει εγκριθεί.
Τα θέματα της συνάντησης με το Δήμαρχο Βριλησσίων  ήταν η τήρηση του ΠΔ Προστασίας της Ρεματιάς σχετικά με τις χρήσεις γης, το κυλικείο του Δήμου που βρίσκεται στην παραρεμάτια  περιοχή του Δήμου, για το οποίο υπήρξαν καταγγελίες από μέλη μας για παραβιάσεις  των προβλεπομένων και η στήριξη των πρανών και του γεφυριού που συνδέει τα Βριλήσσια με το νέο Μαρούσι.  Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε  ότι θα τηρηθεί  απαρέγκλιτα το ΠΔ στη λειτουργία του κυλικείου, ότι θα αποστείλει επιστολή στην Περιφέρεια για την στήριξη των πρανών, όπου υπάρχουν υποσκαφές, ειδικά στις στροφές του ρέματος και του γεφυριού λόγω αρμοδιότητας της.  Επίσης ενημέρωσε ότι στην τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα του ΠΔ προστασίας  του ρέματος Πεντέλης Χαλανδρίου.
Τα θέματα της συνάντησης με τον Αντιδήμαρχο Χαλανδρίου αφορούσαν τόσο την επιστολή που απέστειλε ο σύλλογος στο σύνολο των παραρεμάτιων  Δήμων  για τις χρήσεις γης, όσο και τις επισημάνσεις μας  σχετικά με διαβρώσεις και υποσκαφές στα πρανή του Ρέματος στο Χαλάνδρι και η ανάγκη καθαρισμού του αγωγού της Αττικής οδού λόγου μείωσης του εύρους του από φερτά υλικά, που έχουν επισημανθεί  ήδη και στην Περιφέρεια μετά τον καθαρισμό που διενήργησε ο σύλλογος στην κοίτη του ρέματος στις 3/6.  Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι έχουν ήδη  στείλει επιστολή στην Περιφέρεια και έχει γίνει ήδη αυτοψία στα  προβλήματα των πρανών που επισήμανε ο σύλλογος και ότι περιμένουν να ενταχθούν άμεσα σε εργολαβία αποκατάστασης. Διαβεβαίωσε επίσης τον Σύλλογο ότι για τις παρεμβάσεις που επισημάνθηκαν,  ότι πρέπει να γίνουν  στο χώρο δίπλα στα σκαλάκια και το γεφυράκι του Αγ. Αθανασίου, στα σκαλάκια της Δάσους όπως κατεβαίνουμε στο πλάτωμα του Προφήτη Ηλία, στα σίδερα στα σκαλάκια της  Προφήτη Ηλία,  όπως κατεβαίνουμε για το πλάτωμα και στο πλακόστρωτο μονοπάτι, τα οποία δεν είχαν  συμπεριληφθεί στην επιστολή τους , θα αποκατασταθούν   άμεσα από τις Υπηρεσίες του Δήμου Χαλανδρίου.  Επίσης, μετά από  τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε  με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου κ. Χριστουλάκη υποσχέθηκε ότι  θα προχωρήσουν τον Νοέμβριο σε φύτευση του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς που ανήκει στο Χαλάνδρι  με  ιστορική μελέτη της υπηρεσίας τους για τα είδη που θα φυτευτούν.  
                                                   
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Κοπή Δέντρων: Ελληνική Νομοθεσία


(Επειδή πολλοί μας ρωτούν για την ισχύουσα νομοθεσία και την απαιτούμενη διαδικασία προκειμένου να εγκριθεί η κοπή ενός δέντρου)
Για κοπή δέντρων, τα οποία βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου), που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων (μεταξύ όλων των άλων):
Άρθρο 40 παρ 2 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α/14-3-83) για δέντρα τα οποία βρίσκονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ, που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η κοπή των δέντρων χωρίς την προβλεπόμενη οικοδομική άδεια τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα!
Άρθρο 29 παρ. 2ζ του ν. 4495/2017 , σύμφωνα με το οποίο, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή ΖΟΕ, καθώς και σε οικισμούς προυφιστάμενους του ν.δ. 17/7/1923 (Α 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24.5.1985. Ειδικά για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού,
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
Για κοπή δέντρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας, οπότε, για την κοπή τους απαιτείται σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο:
Νόμος 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-14):
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 (που αντικατέστησε το άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου 998/79 περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων), "..στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους, υπό την έννοια οτι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου".

Περισσότερα: http://kipi.gr/?p=3161