Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ψήφισμα ενάντια στη μετεγκατάσταση του ΚαζίνοΧαλάνδρι, 29 Ιανουαρίου 2020           

ΨΗΦΙΣΜΑ
Σήμερα,  29.1.2020 στην ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, οι παρόντες ενημερωθήκαμε για το θέμα της Προέγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου - μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) με την με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/52935/472/19-6-2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - στην έκταση του κτήματος Δηλαβέρη,  εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου στα σύνορα με τον Δήμο Χαλανδρίου.

Η Γ.Σ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην Απόφαση για την προέγκριση του σχεδιασμού της προτεινόμενης επενδυτικής πρωτοβουλίας και τη διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων διότι:

ü  Οι επιπτώσεις της προτεινόμενης επένδυσης με χρήσεις μεγάλης έντασης (ψυχαγωγία, εμπόριο, τουρισμός) θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη υπερκορεσμένη περιοχή περί τη Λεωφόρο Κηφισίας, στερώντας κατ΄ουσίαν από τους κατοίκους πολλών δήμων την δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και επικοινωνίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι ευρύτερες των στενών διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου  και αφορούν άμεσα και στους κατοίκους του Χαλανδρίου, ιδιαίτερα των όμορων προς την Λ. Κηφισίας περιοχών. Όπως, εμμέσως, αναγνωρίζεται και στην Απόφαση η αναμενόμενη κυκλοφοριακή επιβάρυνση - για την οποία ζητείται ειδική κυκλοφοριακή μελέτη μιας περιοχής που ήδη δοκιμάζεται από την συσσώρευση μητροπολιτικών χρήσεων - αντιστρατεύεται το δικαίωμα των πολιτών μιας ευρείας περιοχής στην μετακίνηση.

ü  Η πρόβλεψη μιας εμβληματικής χρήσης «τζόγου» όπως το προτεινόμενο καζίνο μέσα στον αστικό ιστό, σε περιοχές κατοικίας και πολύ κοντά σε σχολεία, γυμναστήρια κλπ. εξοικειώνει τους κατοίκους και ιδιαίτερα τα παιδιά με την «κανονικότητα» μιας τέτοιας χρήσης, ενώ η πολιτεία απαιτείται  να προστατεύσει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ü  Η μελέτη επί της οποίας στηρίχθηκε η Απόφαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και έγινε αποδεκτή από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΝ, παρουσιάζει κενά στην εκτίμηση των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην διερεύνηση βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων, όπως γραπτά διατυπώσαμε και στην παρέμβασή μας στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. με το με αρ. πρωτ. 16/2019/ 17 Μαΐου 2019 έγγραφό μας (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ 90/20.5.2019).

Η ΓΣ εγκρίνει τους μέχρι σήμερα χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου και την συνυπογραφή από την Πρόεδρο του ΔΣ της σχετικής προσφυγής του Δήμου Χαλανδρίου στο ΣτΕ.
Εξουσιοδοτεί το ΔΣ και την Πρόεδρο να προβούν στις απαιτούμενες δράσεις καθώς και στην συνέχιση των νομικών προσφυγών στα επόμενα στάδια των απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων, εάν αυτό απαιτηθεί, σε συνεργασία με ΟΤΑ και άλλους φορείς. 
                                                                                


  Το Προεδρείο της ΓΣ
                                                                                                                 

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Συνάντηση του συλλόγου ρεματιάς με τον δήμαρχο Αμαρουσίου
Συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/1/2020 μεταξύ του Δημάρχου Αμαρουσίου κου. Θεόδωρου Αμπατζόγλου παρουσία των  Αντιδημάρχων  κ.κ. Κων/νου  Ρώτα και  Ε. Κάββαλου και αντιπροσωπείας του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου, αποτελούμενη από την Πρόεδρο Μαρίνα Σμαραγδή και τα μέλη  Ρούλα Καϊμάκη και Δημήτρη Σταμέλο (Πρόεδρο, επίσης, του συλλόγου «Νέο Μαρούσι»).

Κατά τη συνάντηση κατατέθηκε σχετικό  Υπόμνημα και συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1.  Η επίσπευση των διαδικασιών για τη φύτευση χώρου - ιδιοκτησίας Δημοσίου -  παρά την οδό Φραγκοκκλησιάς, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί μέσα στη φετινή φυτευτική περίοδο.

2. Η κακή κατάσταση του ρέματος στην περιοχή, κυρίως, του Ν. Αμαρουσίου (ανεξέλεγκτες χρήσεις, υποσκαφές, καταπτώσεις πρανών)  και η «απαραίτητη» υλοποίηση από πλευράς Δήμου της Πράξης Εφαρμογής του ΓΠΣ  11 Ο.Τ. για τη διάνοιξη της παραρεμάτιας οδού,  όπως προβλέπει το Π.Δ./1995.

3. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το οποίο ζητήθηκε να προσκληθεί  ο Σύλλογος στις επόμενες (Β και Γ) φάσεις της δημόσιας διαβούλευσης,  ώστε να καταθέσει τις προτάσεις του – εάν χρειαστεί - με την ενσωμάτωση σε αυτό των προβλέψεων  του Π.Δ./1995.

4. Ζητήματα  εκτάσεων (14 ΚΑΕΚ) που ανήκουν στην Α’ ζώνη προστασίας της Ρεματιάς και μεταβιβάστηκαν στην ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα οποία ζητήθηκαν ενέργειες από πλευράς Δήμου για την επιστροφή τους,  καθώς  σε αυτές δεν επιτρέπεται «καμία χρήση».

5. Τη  δυνατότητα  σύστασης διαβαθμιδικού συνδέσμου (βάσει των άρθρων 105 και 106 του ν. 3852/2010) από την Περιφέρεια και τους 4 παραρεμάτιους δήμους αντί του φορέα διαχείρισης που προβλέπεται από το Π.Δ./1995, η σύσταση του οποίου αντιμετωπίζει προβλήματα.

            Ειδικότερα, για τα θέματα που τέθηκαν, ο κος. Αμπατζόγλου δήλωσε ότι :

1.               1.     Ο   δήμος θα είναι αρωγός προκειμένου να υλοποιηθεί  η φύτευση της έκτασης της
                    παράπλευρης της οδού Φραγκοκκλησιάς πριν τη λήξη της  φυτευτικής περιόδου.

2.      Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες του Δήμου σε θέματα  αρμοδιότητας του (π.χ.
      αποσταθεροποίηση πρανούς λόγω κακής κατασκευής αγωγού ομβρίων). Σε σχέση με την
      υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής πρότεινε να ξεκινήσει η μερική έστω διάνοιξη της
      παραρεμάτιας οδού.

 3.       Θα  ζητηθεί από την συσταθείσα Ομάδα Εργασίας του Δήμου για το ΣΒΑΚ  να     
           συμπεριληφθεί ο Σύλλογος στα δύο επόμενα στάδιά του.

 4.        Θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΤΑΔ
            για τη διεκδίκηση και την επιστροφή στο Δήμο των αναφερομένων στα 14 ΚΑΕΚ
            εκτάσεων της Α’ ζώνης της ρεματιάς και

 5.        Άκουσε με ενδιαφέρον την πρόταση για  τη σύσταση ενός διαβαθμιδικού συνδέσμου.

Ο κος. Θ. Αμπατζόγλου, κλείνοντας τη συζήτηση, δήλωσε ότι «η προστασία του περιβάλλοντος είναι  απαραίτητη και αυτονόητη υποχρέωση καθενός ξεχωριστά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου»  και ότι ο Σύλλογος είναι σαφές από τις ενέργειές του ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, αγωνιζόμενος για την προστασία της Ρεματιάς και του περιβάλλοντος των παραρεμάτιων Δήμων.
Φωτογραφία από τη συνάντηση


Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΚΕΙΜΕΝΑ

Χαλάνδρι, 12  Ιανουαρίου 2020   
                                                                                    αρ. πρωτ. 01/2020   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου,

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,  σύμφωνα με τα άρθρα  9 και 10 του καταστατικού μας, καλεί όλα τα τακτικά μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,  την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, ώρα 19.00, στον 2ο όροφο του Δημοτικού κτηρίου της οδού Παπάγου 7, στο Χαλάνδρι.   Σε περίπτωση μη απαρτίας, η οποία κατά κανόνα δεν  επιτυγχάνεται την πρώτη  φορά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  συγκαλείται  επαναληπτικά  και   χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από 7 ημέρες, ήτοι:    
την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020  και ώρα  19.00
           στον 2ο όροφο του Δημοτικού κτηρίου της οδού Παπάγου 7, στο Χαλάνδρι

Η Συνέλευση, κατ΄εκτίμηση του Δ.Σ., θα διαρκέσει περί τις τρεις ώρες,  καθώς θα γίνει η παρουσίαση του ψηφιακού πεζοπορικού χάρτη της Ρεματιάς της περιοχής  Πεντέλης-Μελισσίων και θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του 2020.

                                              Θέματα ημερήσιας διάταξης  

1.      Ανάγνωση Απολογισμού Διοικητικών Πεπραγμένων έτους 2019. 

2.      Ανάγνωση  Γενικού Οικονομικού Απολογισμού  Ο.Ε.  2019 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2019 έως 31.12.2019) 

3.      Ανάγνωση Έκθεσης  Εξελεγκτικής Επιτροπής  για το 2019.

4.      Ανάγνωση Προγραμματισμού δράσεων/εκδηλώσεων 2020.

5.      Ανάγνωση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2020.

6.      Συζήτηση – σύντομες τοποθετήσεις μελών.

7.      ‘Έγκριση όλων των ανωτέρω 1 έως και 5 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 9 παρα.2). 

8.      Μετεγκατάσταση Καζίνο Πάρνηθας: Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση κατάθεσης Ψηφίσματος της Γ.Σ. στην  προσφυγή-αίτηση ακύρωσης του Δήμου Χαλανδρίου κατά της προέγκρισης Ε.Χ.Σ. για τη μετεγκατάσταση του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, η οποία συζητείται και (συν) εκδικάζεται με άλλες προσφυγές στην Ολομέλεια του ΣτΕ,   στις 7 Φεβρουαρίου 2020.

9.      ‘Έγκριση για καταστροφή αρχειακού υλικού μέχρι και το 2009 και εκκαθάριση μητρώου παλαιών τακτικών (ανενεργών) μελών.
 

Με εκτίμηση,

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Η Πρόεδρος
  
  Μ.-Ε.  Σμαραγδή                
 
 Η Γεν. Γραμματέας
 
Κ. Δάνου
 
Συνημμένα  (4) :

Πριν την έναρξη της Γ.Σ. μπορούν να εξοφληθούν οι  συνδρομές  των τακτικών μελών  και να συμπληρωθούν αιτήσεις για εγγραφές νέων.