Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25/1 ΩΡΑ 6ΜΜ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ. Ρουμπέση  34, 15234  Χαλάνδρι
Τηλ.  210-6832776
Κιν. 6944246965 / 6932615627

e-mail: sosrematia@gmail.com                                                                         Χαλάνδρι, 7 Ιανουαρίου 2019   
                                                                                 Αρ. Πρωτ. 01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Αγαπητά μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας,
Σας καλούμε στην Ετήσια Εκλοαπολογιστική Τακτική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 9,10 & 20 του Καταστατικού μας, που θα γίνει στον 2ο όροφο του δημοτικού κτιρίου της  οδού Παπάγου 7 στο Χαλάνδρι, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18.00 με τα ακόλουθα θέματα:
1.    Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2018.
2.    Απολογισμός της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου 1.1.2018-31.12.2018
3.    Προϋπολογισμός διαχειριστικής περιόδου 2019.
4.    Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα 1.- 2.- 3.
5.    Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.    Σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 18 του Καταστατικού, εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γ.Σ.  για τη διενέργεια των εκλογών.
7.    Σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, 19 & 20 του Καταστατικού, διενέργεια εκλογών για   την ανάδειξη 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με  πέντε (5) μέλη αναπληρωματικά,   καθώς και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής με 2 (δυο)  μέλη αναπληρωματικά. Η θητεία όλων των μελών είναι 2ετής.    
Επειδή κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απαρτία την πρώτη φορά, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά από επτά (7) ημέρες, στον 2ο όροφο του δημοτικού κτιρίου της οδού Παπάγου 7, στο Χαλάνδρι και με τα ίδια θέματα :

την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στις 18.00


Μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. σύμφωνα με το Καταστατικό μας, παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στο  e-mail: sosrematia@gmail.com  μέχρι  ώρα  23:.59 της 15ης Ιανουαρίου 2019.
Πριν την έναρξη της Γ.Σ. μπορούν να εξοφληθούν συνδρομές και να συμπληρωθούν αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών.
Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας να παραστούν μαζικά σε αυτή την κορυφαία διαδικασία  της εκλοαπολογιστικής Γ.Σ. του Συλλόγου μας.

                                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
             Η Πρόεδρος                                                            Η Γραμματέας


            Ε. Χαλάτση                                                               Μ.Ε. Σμαραγδή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1-12 2017 ΕΩΣ 31-12-2017 ΚΑΙ 1-1-18 ΕΩΣ 31-12-18


Χαλάνδρι, 14 Ιανουαρίου 2019


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
1-12 2017  ΕΩΣ  31-12-2017 ΚΑΙ  1-1-18 ΕΩΣ  31-12-18


Φορείς Δημόσιας Διοίκησης - Περιφέρεια

1)      Επιστολή και συνάντηση με Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος κα. Κλαμπατσέα για γνωμοδότηση, από τις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες του Υπουργείου ,  για μη καταστρατήγηση του ΠΔ σε θέματα νομιμοποιήσεων χρήσεων μετά την έκδοση του νόμου περί αυθαιρέτων.(πχ Relax)
2)     Συνάντηση με Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα κ. Καραμέρο για εκκρεμή ζητήματα (δημιουργία φορέα διαχείρισης,  απαραίτητες νέες ρυθμίσεις για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών διέλευσης του ρέματος ,αλλά και μέτρα προσωρινών απαραίτητων παρεμβάσεων στερέωσης πρανών, καθαρισμών, διευθετήσεων , ενιαία μελέτη για την ιστορική εξέλιξη της χλωρίδας με στόχο ενιαία ανάπλαση, ενιαίες μελέτες βιώσιμης κινητικότητας κλπ.) που είχαν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις καθώς και  με αλληλογραφία.
3)     Συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με Γ.Δ/ντη κ. Κοτσώνη και Δ/ντρια Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων κα. Καστραντά  μαζί με τους συλλόγους Πολυδρόσου και Ν. Αμαρουσίου, μετά την απάντηση στο κοινό μας έγγραφο  για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας , στο οποίο μας ενημέρωναν  για την εκπόνηση ενιαίας αντιπλημμυρικής μελέτης, της λεκάνης απορροής του Ποδονίφτη, στην οποία αιτηθήκαμε να συμπεριληφθεί και η επικαιροποίηση της οριοθέτησης της ρεματιάς μας. 
4)   Κοινή επιστολή με συλλόγους  Πολυδρόσου και Ν. Αμαρουσίου στην Περιφέρεια, για την μη τήρηση του ΠΔ, σχετικά με την απαιτούμενη έγκριση ,από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή για άδεια  κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Ν.Μαρούσι
5)    Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ρεμάτων κ. Αναγνωστόπουλο μαζί με τους συλλόγους Πολυδρόσου Ν. Αμαρουσίου και Παραδείσου για την ενιαία μελέτη αντιπλημμυρικής   προστασίας της λεκάνης απορροής του Ποδονίφτη και την ένταξη της επικαιροποίησης της οριοθέτησης της Ρεματιάς μας σε αυτή.
6)     Επιστολή σε Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα για άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στις παραρεμάτιες περιοχές ,με άμεσα έργα ανάντι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του καλοκαιριού.
7)     Συνάντηση με Δ/ντρια Περιβάλλοντος Περιφέρειας για την ανάγκη ενιαίας μελέτης ανάπλασης στο σύνολο του ρέματος,  ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης , σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΠΔ .
8)     Συνάντηση με τη Δ/ντρια Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δ/νσης  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βορείου Τομέα κ. Πετρίδου Βαρβάρα, για την ευρύτερη προώθηση του Βίντεο που δημιουργήσαμε για τη Ρεματιά μας, για την ενημέρωση της νέας γενιάς.
9)    Επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών, Εταιρεία ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξαίρεση ,των οικοπέδων της ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας της ρεματιάς, από την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ΑΕ.

Παραρεμάτιοι Δήμοι

1)     Επιστολή στο Δήμο Πεντέλης  για αποκατάσταση και καθαρισμό σημείου στον Άγιο Σύλλα
2)     Επιστολές στους 4 παραρεμάτιους Δήμους για την τήρηση του ΠΔ σχετικά με τις συμβατές  χρήσεις γης και την εφαρμογή των  ΓΠΣ.
3)     Επιστολές στους 4 παραρεμάτιους Δήμους ώστε να μας ενημερώσουν εγγράφως για ακίνητα του Δήμου τους, που βρίσκονται στην Α΄ ζώνη απολύτου προστασίας της ρεματιάς και έχουν μεταβιβαστεί στο υπερταμείο για τις απαιτούμενες ενέργειες.
4)    Συνάντηση με Αντιδημάρχους Αμαρουσίου κ. Ρώτα ,κ. Κάββαλο και κ. Κόκαλη για εκκρεμή ζητήματα (ΓΠΣ, αντιπυρική προστασία, στήριξη πρανών, αντιμετώπιση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μετά την διάνοιξη της Φραγκοκλησιάς, δεντροφύτευση εναπομείναντα χώρου, δημιουργία μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων, δημιουργία εμποδίων για αποφυγή παράνομης στάθμευσης).  Το θέμα των πυροσβεστικών κρουνών ικανοποιήθηκε.
5)      Συνάντηση με Αντιδήμαρχο Αμαρουσίου κ. Κάβαλλο μαζί με τους Συλλόγους Πολυδρόσου και Ν. Αμαρουσίου για την άμεση   εφαρμογή της  εγκεκριμένης κυκλοφοριακής  μελέτης για την οδό Φραγκοκλησιάς.
6)      Παράσταση σε 2 ΔΣ του Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με  τη μη εφαρμογή της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής  μελέτης  καθώς και για την  καθυστέρηση δενδροφύτευσης του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς .
7)     Συνάντηση με Δήμαρχο Βριλησσίων  για τη λειτουργία του παραρεμάτιου  κυλικείου ώστε να τηρούνται οι προβλέψεις του ΠΔ.
8)     Συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Χαλανδρίου κ. Γερολυμάτο για εκκρεμή ζητήματα (χρήσεις γης, καθαρισμός αγωγού Αττικής οδού , παράνομη στάθμευση, διαβρώσεις, υποσκαφές  και  επικίνδυνα σημεία, δημιουργία πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων).
9)     Συνάντηση με  τον Αντιδήμαρχο κ. Γερολυμάτο  και τον Νομικό σύμβουλο  του Δήμου Χαλανδρίου κ. Τακόπουλο, για συντονισμό ενεργειών  σχετικά με τις υποθέσεις χρήσεων γης (Βραστό και Σκλαβενίτη)
10)     Επιστολή στον Αντιδήμαρχο Χαλανδρίου κ. Χριστουλάκη για την ανάγκη δεντροφύτευσης του εναπομείναντα χώρου της οδού Φραγκοκλησιάς.
11)    Συνάντηση με Δήμαρχο Πεντέλης για εκκρεμή ζητήματα ( χρήσεις γης ,χώρος απορριμματοφόρων, καθαρισμοί, χωματερή στην Π. Πεντέλη, αντιπυρική προστασία κλπ)
12)     Αίτημα αυτοψίας στην Πολεοδομία Αγ. Παρασκευής για το παραρεμάτιο κυλικείο του Δήμου Βριλησίων.
13)     Επιστολή στο Δήμο Πεντέλης για την  απομάκρυνση των   απορριμματοφόρων και τον καθαρισμό του παραρεμάτιου  χώρου Α’ ζώνης  προστασίας στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Εκδηλώσεις - Δράσεις

1)      Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας με   ομιλία του Δ. Ζαρρή - πολιτικού μηχανικού με μεταπτυχιακό στην υδρολογία -  και θέμα: Διαχείρηση των αστικών και περιαστικών ρεμάτων,  με παραδείγματα ρεμάτων που υποβαθμίζονται με κάθε είδους αλλοιώσεις,  αλλά και περιπτώσεις που συνδυάζεται η αντιπλημμυρική προστασία και η Περιβαλλοντική ανάπτυξη.
2)     Ξενάγηση και ενημέρωση σχολείων στη ρεματιά μας
3)     Συμμετοχή στην 3η διάσχιση της Ρεματιάς από τη σπηλιά του Νταβέλη μέχρι τα Βριλήσσια που διοργάνωσε η φυσιολατρική κίνηση «Βριλησσός».
4)     Συνδιοργάνωση   περιπάτου, καθαρισμού, ενημέρωσης για την πανίδα και την χλωρίδα (Ν. Θυμάκης) και πικ-νικ στο κομμάτι της Ρεματιάς από την Αττική οδό μέχρι το πλάτωμα του Προφήτη Ηλία με τους εθελοντές του Δήμου Χαλανδρίου. Προσκόπους ,Οδηγούς και σύλλογο Πολυδρόσου.
5)      Συνδιοργάνωση  με τον σύλλογο «ΑΡΓΩ»  της εκδήλωσης με τίτλο «Μια αγκαλιά τραγούδια για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο»,  με βασικό συντελεστή το μέλος μας Δ. Κάσσαρη και τη δωρεάν συμμετοχή  καλλιτεχνών όπως και του επίσης μέλους μας Π. Τερζάκη.
6)     Πρόσκληση δημιουργίας εικαστικού έργου τέχνης με θέμα τη Ρεματιά Πεντέλης Χαλανδρίου και την έκθεσή του σε συνεργασία με το σύλλογο «ΑΡΓΩ».

Συνεργασίες - Συμμετοχές

1)     Συνδιαμορφώσαμε, με την συμμετοχή μας σε ευρεία συνάντηση  και συνυπογράψαμε την κοινή διακήρυξη Περιβαλλοντικών Φορέων Κινήσεων και Κινημάτων για την Προστασία των Ρεμάτων.
2)      Συμμετείχαμε σε συνάντηση Περιβαλλοντικών Φορέων   για το σχεδιασμό ενεργειών προς την Περιφέρεια και το ΣΤΕ για την προστασία των Ρεμάτων Πικροδάφνης , Ποδονίφτη και Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
3)      Συμμετείχαμε σε συνάντηση του Περιβαλλοντικού Δικτύου για τη Διαχείριση των απορριμμάτων και τη διοργάνωση ημερίδας.
4)  Στενή συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους.

Ενέργειες εξωστρέφειας ,εκσυγχρονισμού λειτουργίας , και οικονομικής ενίσχυσης  του συλλόγου

1)      Αγορά υπολογιστή και πολυμηχανήματος για την καλύτερη τήρηση των  αρχείων του συλλόγου και την επικοινωνία τόσο με τα μέλη όσο και με αρμόδιους φορείς.
2)     Διενέργεια έκτακτης ΓΣ  και  τροποποίηση του καταστατικού.
3)  Αίτημα στο Δήμο Χαλανδρίου για χρήση ως έδρας του συλλόγου  του χώρου που μας παραχωρείται δωρεάν στο κτίριο του Δήμου, στην οδό Παπάγου 7, στο Χαλάνδρι το οποίο πέρασε ομόφωνα από το ΔΣ μετά και από παράσταση μας στη συνεδρίαση του και ικανοποιήθηκε .
4)   Αίτημα στο Δήμο Χαλανδρίου για οικονομική ενίσχυση του συλλόγου το οποίο πέρασε ομόφωνα από το ΔΣ μετά και από παράσταση μας στη συνεδρίαση του και ικανοποιήθηκε.
5)  Δημιουργία 8λεπτου Βίντεο για τη Ρεματιά μας , με ανάδειξη της φυσικής  ομορφιάς, της περιβαλλοντικής αξίας της, με  αναφορές τόσο στην ιστορία όσο και στην πανίδα  και χλωρίδα της, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και ειδικά  των μαθητών  και  απώτερο σκοπό την προστασία της.
6)     Δημιουργία 3λεπτου βίντεο με προβλήματα που παρατηρούνται , κατά μήκος της ρεματιάς για χρήση στην επικοινωνία του συλλόγου με τους αρμόδιους φορείς.
7)     Απόφαση δημιουργίας χάρτη για το κομμάτι από τη σπηλιά Νταβέλη μέχρι το πάρκο των Βριλησσίων και αρχικές επαφές με την «Ανάβαση»  για να υλοποιηθεί,  στο κόστος που είχε προσυμφωνηθεί κατά  την πρώτη συνεργασία για τη δημιουργία του χάρτη της περιοχής του Χαλανδρίου.
                                                ΓΙΑ    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Ε. ΧΑΛΑΤΣΗ                                                                 Μ.-Ε. ΣΜΑΡΑΓΔΗ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2018 έως 31/12/2018

Χαλάνδρι 15 Ιανουαρίου 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1/2018 έως 31/12/2018
Α. Ο οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο ΔΣ της 15/1/2019 αναλυτικά έχει ως εξής:
ΥπόλοιποΤαμείου διαχειριστικής περιόδου 2017:  4.682,87 €
Έσοδα 1/1/2018 – 31/12/2018:   (+)      3.220,21 €
Έξοδα  1/1/2018 – 31/12/2018:        (-)       3.867,40 €
Ταμείο στις 31/12/2018:                    (-)          647,19
Υπόλοιπο Ταμείου στις  31/12/2018:                                            4.035,59 €
Από τα οποία:
1.      στον λογαριασμό 0026-0631-52-0100938308  του Συλλόγου στην EFGEUROBANK βρίσκονται 3.801,90 €
2.      στα χέρια της ταμία μετρητά 233,69 €

Β. Αναλυτικότερα:
1.      Τα έσοδα προέρχονται κατά 5% από συνδρομές μελών και κατά 95% από οικονομική ενίσχυση του Δήμου Χαλανδρίου προς τον Σύλλογο. Η αναλογία είναι σε μεγάλο βαθμό πλασματική διότι το μεγαλύτερο μέρος των συνδρομών συλλέγεται στις απολογιστικές ΓΣ και σύμφωνα με το παλιό καταστατικό η τελευταία έγινε εντός του 2017 και οι συνδρομές προσμετρήθηκαν στην διαχειριστική περίοδο του 2017.

2.      Τα έξοδα μπορούν να αναλυθούν ως εξής:          
Δαπάνη
Ποσό €
%
Αγορά εξοπλισμού συλλόγου
641,57
17,0
Τροποποίηση Καταστατικού
502,96
13,4
Παραγωγή Βίντεο
1.666,80
44,1
Εκδηλώσεις:
Κοπή πίτας 2018: 83.19€
Καθαρισμός ρεματιάς:247,88€
Μουσική εκδήλωση: 148,83€

479,90

12,8
Λειτουργικά έξοδα
492,17
11,5

3.      Το υπόλοιπο του Ταμείου του συλλόγου ( 4.035,59€) θεωρούμε ότι είναι επαρκές για την αντιμετώπιση και έκτακτων αναγκών (προσφυγές κλπ).
4.      Θεωρούμε ότι
-          Το θέμα της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του συλλόγου και της διαρκούς είσπραξης των συνδρομών παραμένει σημαντικός στόχος.
-          Η διαχείριση των χρημάτων του συλλόγου είναι στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσής του και σύμφωνη με τους σκοπούς του και τις αποφάσεις του ΔΣ.
Γ. Ο απολογισμός εγκρίνεται από το ΔΣ της 15ης Ιανουαρίου 2019 για να κατατεθεί με όλα τα παραστατικά στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και κατάρτιση της σχετικής έκθεσής της προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση και απαλλαγή του ΔΣ από την διαχειριστική περίοδο 1.1.2018 έως 31.12. 2018.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ταμίας                                 Η Πρόεδρος                                           Η Γ. Γραμματέας                                                

Λ. Καϊμάκη                                     Ε. Χαλάτση                                                        Μ.-Ε. Σμαραγδή                        

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

Το ΔΣ στην συνεδρίασή του στις 15/1/2019 αποφάσισε και εισηγείται στην ΓΣ την έγκριση του παρακάτω προϋπολογισμού για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2019 έως 31/12/2019.

ΕΣΟΔΑ
Εγγραφές-συνδρομές                                                                                                         1.000€
Ενισχύσεις                                                                                                                          2.000€
                                                                                                                            Σύνολο  3.000 €

ΕΞΟΔΑ
Λειτουργικά έξοδα                                                                                                                       500€
Προσφυγές/δικαστικά έξοδα                                                                                                        500€
Σχεδιασμός και έκδοση χάρτη
πεζοπορικών διαδρομών Πεντέλης                                                                                             1000€
Επανεκτυπώσεις/διαφημ.υλικό                                                                    500€                                                                   
Εκδηλώσεις                                                                                                                                  500€
                                                                                                                                    Σύνολο 3.000€

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Η ΤΑΜΙΑΣ                      Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     

Λ. Καϊμάκη                                Μ.-Ε. Σμαραγδή                          Ε. Χαλάτση

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Η Ρεματιά Πεντέλης Χαλανδρίου με DRONE και επίγειες λήψεις

Παρουσίαση από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου, της ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου, τόσο με ιστορικές αναφορές , επισημάνσεις για τη συνεισφορά της στη ζωή των κατοίκων των παραρεμάτιων Δήμων αλλά και του λεκανοπεδίου, όσο και για την αναγκαιότητα προστασίας της και διατήρησης της, στη φυσική της μορφή.
Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών, Εταιρεία ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εξαίρεση ,των οικοπέδων της ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας της ρεματιάς, από την μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ ΑΕ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Δ. Ρουμπέση  34, 15234  Χαλάνδρι
Τηλ.  210-6832776
Κιν. 6944246965 / 6932615627


Χαλάνδρι 15 Ιανουαρίου 2019
                                                                                                           αρ. πρωτ. 04/2019

Προς:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Γεν. Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
    Καρ. Σερβίας 8
   101 84, Αθήνα
2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ
    Βουλής 7
    105 62, Αθήνα
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος
    Μεσογείων 119
    115 26 Αθήνα
    Ειδική Γραμματεία Υδάτων
    Αμαλιάδος 17
    115 23, Αθήνα
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    Διεύθυνση Μελετών & Έργων
   Αστικών Αναπλάσεων
   Αμαλιάδος 17
   115 23, Αθήνα


Κύριοι,

Με την  υπ΄αριθμ. 86/18.6.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2317/19.6.2018) και  την υπ΄αριθμ. 0004587ΕΞ2018/19.6.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μεταβιβάστηκαν στην «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.)  - με εξαιρετική σπουδή και μεγάλη προχειρότητα και όχι πρόθεση θέλουμε να πιστεύουμε - ιδιοκτησίες του δημοσίου προς «αξιοποίηση». Μεταξύ αυτών και οικοπέδων που άπτονται της ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου.

Η ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου διασχίζει 4 Δήμους (Πεντέλη, Βριλήσσια, Μαρούσι, Χαλάνδρι) και τελεί υπό προστασία από σχετικό ΠΔ (ΦΕΚ 659/Δ/6-9-95). Στο ΠΔ αυτό καθορίζεται Ζώνη Α «απολύτου προστασίας» κατά μήκος του ρέματος στην οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση.  Επομένως,  οικόπεδα (δημόσια ή όχι) που βρίσκονται εντός της ζώνης αυτής δεν έχουν δυνατότητα «αξιοποίησης» οποιασδήποτε μορφής, κατά τεκμήριο δεν περιλαμβάνονται στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και δεν έχουν συντελεστές δόμησης. Κατά συνέπεια έχουν μηδενική οικονομική αξία για την ΕΤΑΔ ΑΕ. Αντίθετα,  έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία για την βιωσιμότητα της ρεματιάς διασφαλίζοντας την ύπαρξη και συνέχειά της, την αντιπλημμυρική της λειτουργία και την περιβαλλοντική της σημασία.

Από στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι σήμερα από τους Δήμους διέλευσης στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν 17 οικόπεδα στον Δήμο Χαλανδρίου, 14 στον Δήμο Αμαρουσίου, ευτυχώς κανένα στο Δήμο Βριλησσίων και 25 οικόπεδα στον Δήμο Πεντέλης (αναλυτικά στοιχεία επισυνάπτονται). 

Ζητούμε την άμεση εξαίρεση των ανωτέρω οικοπέδων από την δικαιοδοσία της ΕΤΑΔ ΑΕ και την απόδοση της κυριότητάς τους στους κατά νόμο υπεύθυνους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να υπάρξει οριστική διευθέτηση του θέματος.  Διευκρινίζουμε επίσης ότι ο σύλλογός μας θα εναντιωθεί σε κάθε απόπειρα αλλαγής των προβλεπόμενων σε σχέση με τους περιορισμούς στις χρήσεις γης, προσφεύγοντας στα αρμόδια όργανα της δικαιοσύνης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Με αφορμή την περίπτωση του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου θέλουμε να θίξουμε και ευρύτερα το θέμα των ρεμάτων (αστικών ή μη) που ανήκουν σε παρόμοια κατηγορία, δεδομένου ότι δεν έχουμε δει ακόμη την φημολογούμενη «τροπολογία» προστασίας τους.

Είναι προφανές ότι καμία παρέμβαση της ΕΤΑΔ ΑΕ δεν πρέπει να γίνει χωρίς να υπάρξει οριοθέτηση των ρεμάτων. Επίσης οι εμπειρίες από τραγικά συμβάντα των τελευταίων ετών θα έπρεπε να μας κάνει εξαιρετικά αρνητικούς σε ότι αφορά στην στέρηση παρόχθιων χώρων και χώρων εκτόνωσης των ρεμάτων.
Αναμένουμε σχετικές πρωτοβουλίες από το ΥΠΕΝ.

Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας.

Συνημμένα:  3 πίνακες, 5 χάρτες

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος                                                                                  Η Γεν. ΓραμματέαςΕ. Χαλάτση                                                                                       Μ.Ε. Σμαραγδή