Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

επιστολή προς την κ Υπουργό ΥΠΕΚΑ

Προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ Τίνα Μπιρμπίλη
Κοιν 1 Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη
2. κ Παν Καπερώνη Δ/ντρια ΔΕΕΑΠ

Θέμα: Προστασία Ρεματιάς Πεντέλης –Χαλανδρίου

Αξιότιμη κ Υπουργέ

Η Ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου, μήκους 6.5 χλμ διασχίζει τους Δήμους Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων και Χαλανδρίου . Είναι ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική ο οποίος, αν και έχει χαρακτηριστεί με το από 9-8-1995 Π. Δ/γμα {ΦΕΚ 659/Δ/1995} προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και τοπίο κακοποιείται συστηματικά τόσο από την πολιτεία όσο και από ιδιώτες
Ο Σύλλογός μας εδώ και μια 10ετία έχει αποδυθεί σε έναν άνισο και εν πολλοίς μάταιο αγώνα για την διάσωσή της με παρεμβάσεις στην Πολεοδομία, τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α , τις υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Δημόσιας Διοίκησης, τη Νομαρχία, κλπ καθώς και το ΥΠΕΚΑ/ ΔΕΕΑΠ η οποία είναι ο προσωρινός φορέας διαχείρισης του Ρέματος. Μετά δε από προσφυγή μας έχει εκδοθεί καταδικαστικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη μη εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ/τος [υπόθεση 11802/1999/Φεβρ 2004]
Παρά το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο προστασίας της είναι άριστο δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα η πανίδα και η χλωρίδα της να καταστρέφεται, τα πρανή να καταρρέουν και μετά να καλύπτονται με τόνους πέτρας, παραρεμάτιες ιδιοκτησίες να επεκτείνονται ανενόχλητα σε βάρος της, να μην απομακρύνονται παράνομες χρήσεις και οι όποιες παρεμβάσεις να γίνονται αποσπασματικά , χωρίς μελέτη
Οι κύριες αιτίες της κακοδαιμονίας της Ρεματιάς είναι κατά τη γνώμη μας:
• η αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής
• η διαφορετική οπτική γωνία υπό την οποία βλέπει συχνά τα θέματα περιβάλλοντος ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και τις περισσότερες αρμοδιότητες και
•  η έλλειψη ενιαίας πολιτικής για τη διαχείρισή της,
Το ανωτέρω Π.Δ/γμα προβλέπει τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Αν η σύστασή του προσκρούει προς το παρόν σε δημοσιονομικά εμπόδια ίσως θα ήταν λύση η ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων στην Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών [ΔΕΕΑΠ] την οποία είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε ανιδιοτελώς.
Πάντως το καθεστώς της διασποράς αρμοδιοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες καθώς και η εν πολλοίς ανεξέλεγκτη εξουσία αυτών που σήμερα αποφασίζουν δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Ρέματος.
Κυρία Υπουργέ.
Είναι καιρός ακόμη να σωθεί η Ρεματιά, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική που λειτουργεί λυτρωτικά σε μια περιοχή η οποία δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια από τις πυρκαγιές με επιστέγασμα τα έργα για την κατασκευή της Αττικής οδού, εξ αιτίας των οποίων αποψιλώθηκε παραρεμάτιο τμήμα έκτασης 10 περίπου στρεμμάτων και διακόπηκε βίαια η φυσική του συνέχεια.
Παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση για να σας εκθέσουμε και προφορικά το θέμα.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

NΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Η Ρεματιά Πεντέλης -Χαλανδρίου έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός με το Π.Δ/γμα 659/Δ/1995. Έχει μήκος 6,6 χλμ και διασχίζει έξι Δήμους [Χαλανδρίου, Βριλησίων, Μελισσίων, Αμαρουσίου, Πεντέλης και Νέας Πεντέλης]. Η βλάστηση στη Ρεματιά, παρά τις ασθένειες των πεύκων,τις καταπατήσεις,τους αδόκιμους καθαρισμούς και φυτεύσεις, είναι αρκετά πυκνή με αυτοφυή και μη βλάστηση [πεύκα, ευκαλύπτους, καλάμια, πλατάνια, πικροδάφνες, δάφνες,σχίνα αμυγδαλιές, αγριοαχλαδιές κλπ] , Η πανίδα που καταφεύγει σ' αυτή είναι επίσης πλούσια [δεκαοχτούρες, σπίνοι, βατράχια, χελώνες, παπαγάλοι, σκατζόχοιροι, καρακάξες, κοτσύφια,κίσες, γκιόνης κλπ] . Με το τσιμέντο να πνίγει το λεκανοπέδιο, τους ρύπους να καταστρέφουν την υγεία μας, την έλλειψη πνευμόνων πρασίνου και ελεύθερων χώρων για αναψυχή και ανάπτυξη της κοινωνικότητας μέσα σε ένα φυσικό, υγιές περιβάλλον, η Ρεματιά αποτελεί αναντικατάστατο αγαθό για την περιοχή μας και το λεκανοπέδιο. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου από το 1990 δραστηριοποιείται στην περιοχή και επιδιώκει τη διατήρησή της στη φυσική της κατάσταση χωρίς παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της και σχέδια "αξιοποίησής" της που καταλήγουν πάντα σε περισσότερο τσιμέντο και έργα βιτρίνας κατά παράβαση του γράμματος και του πνεύματος του Π.Δ/τος που την διέπει. Με παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις ζητά:
Την απομάκρυνση των παράνομων χρήσεων και των καταπατήσεων που μειώνουν τον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, ρυπαίνουν και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών
Την κατασκευή μονοπατιού σε όλο το μήκος του χειμαρικού ρέματος και την διαμόρφωση των παραρεμάτιων οδών σε ήπιας κυκλοφορίας- ποδηλατόδρομους -πεζόδρομους όπως προβλέπεται στο δ/γμα
Τον τακτικό καθαρισμό της με δόκιμο τρόπο ώστε να μην καταστρέφονται τα νεαρά φυτά και η αυτοφυής βλάστηση και την ενίσχυση του πρασίνου μετά από μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να διατηρείται η οικολογική ισοροπία.
Την ενίσχυση της πυροπροστασίας με την τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλεών σε όλο το μήκος της {υπάρχουν μόνο στο Χαλάνδρι}.
Την ενίσχυση των πρανών με έργα φυτοπροστασίας και τη λελογισμένη χρήση τεχνιτών μέσων προστασίας τους, όπου απαιτείται, με φυσικά υλικά
Το σεβασμό των όρων αμιγούς κατοικίας στην Β΄ζώνη προστασίας του Ρέματος και γενικής με περιορισμούς όπου προβλέπεται, και την πλήρη απαγόρευση ασύμβατων χρήσεων στην Α ζώνη προστασίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ -ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ- ΡΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ