Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Χωματερή στην Πεντέλη ξανά!


Ενημερώνουμε την ανάρτηση αυτή με πρόσφατη επιστολή της Περιφέρειας Αττικής:
Και εδώ η επιστολή μας:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ. Ρουμπέση 34, 15234  Χαλάνδρι

Τηλ. 210-6832776/6932615627/ 6942496769                                                                                                    Χαλάνδρι, 4 Νοεμβρίου 2019                                                                                                      Αρ. πρωτ.:    25/2019                       

Προς :
1.      Δασάρχη Πεντέλης, κο. Αθ. Ρέππα,   dasarxeio_pentelis@attica.gr
2.      Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Μεσογείων 239 και Παρίτση 145, 15451 Ν. Ψυχικό,  υπόψη  κας. Κ. Καρδαμίτση,  pexo@attiki.gr
3.      Σ.Π.Α.Π., υπόψη Προέδρου κου. Β. Σιώμου , info@spap.org.gr & vlsiomos@gmail.com

Κοινοποιείται :
1.      Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα, κα. Λουκία Κεφαλογιάννη,   ant.bta@patt.gov.gr
2.      Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας,  κο Β.Κόκκαλη, vas.kokkalis@patt.gov.gr
3.      Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής,  gperatt@patt.gov.gr για επίδοση στους :
Ø  α)  κο. Θ. Κατσιγιάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Π.Α. για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και
Ø  β)  κο.  Ν. Παπαδάκη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Π.Α. για θέματα Περιβάλλοντος
4.    Δήμαρχο Πεντέλης, κα. Δήμητρα Κεχαγιά,  mainprotocol@pendeli.gov.gr
                                                                                                                       
Θέμα:    Παράνομη χωματερή στη Νέα Πεντέλη

Σχετ.   επιστολή μας με θέμα:  « Ρύπανση με μπάζα και λειτουργία μάντρας οικοδομών στη Νέα Πεντέλη στην προέκταση της οδού Παπαφλέσσα» - αρ. πρωτ. 506 – 24/11/2011


Αγαπητοί,

Ο Σύλλογος μας σας ενημερώνει ότι στο τέρμα της οδού Παπαφλέσσα στη Νέα Πεντέλη έχει δημιουργηθεί παράνομη χωματερή όπου έχουν ριφθεί εδώ και χρόνια σημαντικές ποσότητες οικοδομικών κυρίως υλικών. Ο χώρος της χωματερής περιλαμβάνεται στη ζώνη Α’ προστασίας του ρέματος Αγ. Σίλα βάσει του ΠΔ 659/Δ/1995. Δεν θέλουμε να επεκταθούμε παραπάνω, πιστεύουμε ότι οι φωτογραφίες που ακολουθούν μιλούν από μόνες τους.


Επισημαίνουμε μόνον ότι το θέμα της συγκεκριμένης χωματερής είχαμε θίξει ξανά το 2011 με την παραπάνω σχετική επιστολή μας την οποία και σας επισυνάπτουμε για εύκολη αναφορά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.


           Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Η Πρόεδρος

Μ.-Ε. Σμαραγδή


Η Γεν. Γραμματέας

Κ. Δάνου

Mε βέλος η ακριβής θέση της χωματερής στο τέρμα της οδού Παπαφλέσσα
προς το βουνό (εντός της Α’ ζώνης προστασίας, βλ. μπλε διακεκομμένη γραμμή)


 Η χωματερή όπως φαίνεται από το νότο με εμφανή την πολυετή απόθεση μπάζων

Τα μπάζα από κοντά (1)
Τα μπάζα από κοντά (2)


  
Ακολουθεί η επιστολή μας με αρ. πρωτ. 506 – 24/11/2011 (2 σελίδες) με αποδεικτικά παραλαβής από τον δήμο Πεντέλης και το δασαρχείο Πεντέλης:
Δελτίο Τύπου για την έγκριση του Σ.Β.Α.Κ. Χαλανδρίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου της 30ης Οκτωβρίου 2019 συζήτησε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία, παρόντων του Αναδόχου Μελετητή και μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, το  τελικό (Γ) στάδιο της μελέτης  του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) για το Χαλάνδρι.

Όλες οι παρατηρήσεις και θέσεις του Συλλόγου που διατυπώθηκαν κατά την δημόσια διαβούλευση  επί του Β σταδίου της μελέτης,  έγιναν  δεκτές από το μελετητικό σχήμα και την ομάδα ΣΒΑΚ και  συμπεριλήφθηκαν στο σύνολό τους στο τελικό στάδιο της μελέτης η  οποία εγκρίθηκε.

Συγκεκριμένα:

* Για πρώτη φορά υιοθετήθηκε και αποτυπώθηκε η μετατροπή πλέγματος παραρεμάτιων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους σε πλήρη εφαρμογή του ΠΔ προστασίας της ρεματιάς

* Για πρώτη φορά εντάχθηκαν στον σχεδιασμό τα μονοπάτια της ρεματιάς και η αναγκαιότητα να εμπλουτιστούν και σημανθούν

* Υιοθετήθηκε η πρόταση δημιουργίας νέας πεζογέφυρας (και για ΑΜΕΑ) που θα συνδέει την Λεωφ. Πεντέλης με το θέατρο της Ρεματιάς, ώστε να επικοινωνούν οι περιοχές εκατέρωθεν και να μειωθεί η συσσώρευση αυτοκινήτων την περίοδο λειτουργίας του θεάτρου.

* Τέλος, τα έργα αυτά ιεραρχήθηκαν ως έργα άμεσης προτεραιότητας εντός της  5ετίας

Η ένταξη των παραπάνω σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό διευκολύνει την δημοτική αρχή στην εξεύρεση κονδυλίων για την υλοποίησή τους και παρέχει στον σύλλογο  σοβαρό έρεισμα για τις διεκδικήσεις του.

Αποτελεί μια θετική εξέλιξη και εναπόκειται σε εμάς και στους δημότες του Χαλανδρίου να πιέσουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Σχόλια του συλλόγου μας στο Σ.Β.Α.Κ. δήμου Χαλανδρίου


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Δ. Ρουμπέση  34, 15234  Χαλάνδρι
Τηλ.  210-6832776/6932615627/6942496769
                                                                                    

Προς  τον:
Δήμο Χαλανδρίου
Ομάδα Εργασίας  Σ.Β.Α.Κ.                                                   Χαλάνδρι,   14    Οκτωβρίου 2019      
                                                                                                Αρ. πρωτ.   24/2019
Κοινοποιείται :

n  Δήμαρχο Χαλανδρίου κο. Σ. Ρούσσο
n  Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Ε. Χριστούλη

                               
ΘEMA   ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου παρακολούθησε όλες τις παρουσιάσεις της μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου  Χαλανδρίου και έλαβε γνώση των σταδίων της, όπως αναρτήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Ενημέρωσε επιπλέον τα μέλη του, τα οποία κατοικούν και κινούνται σε διάφορες περιοχές του Δήμου, προτρέποντάς τα να καταθέσουν και τις δικές τους εμπειρίες και απόψεις.

Ο Σύλλογός μας συμφωνεί γενικά με τις κατευθύνσεις της μελέτης σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση των δυνατοτήτων των δημοτών να μετακινούνται πεζή ή με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. ποδήλατο) ανακτώντας κομμάτι του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνει σήμερα η μετακίνηση με αυτοκίνητο. Είμαστε υπέρ της αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πολιτών - άρα και της χρήσης από μέρους τους - από τα ΜΜΜ. Είμαστε υπέρ της προστασίας των γειτονιών από διαμπερείς μετακινήσεις που πρέπει να εξυπηρετούνται από το ιεραρχημένο οδικό δίκτυο. Η διατύπωση τέτοιων στόχων σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα που μένει να συμπληρωθεί με ιεραρχημένες δράσεις.

Για τους παραπάνω λόγους μας προξενεί έκπληξη η απουσία του φυσικού και πολύτιμου χώρου της Ρεματιάς - δίπλα στα σπίτια μας - σαν κομματιού αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού. Η έλλειψη αυτή που συμβολικά στα σχέδια αποτυπώνεται με το λευκό κενό στον χώρο της Ρεματιάς, αφορά δύο πολύ σημαντικές πλευρές του σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα:

Α.  Την εφαρμογή του ΠΔ Προστασίας της Ρεματιάς

Παρόλο που στην μελέτη γίνεται μια  αναφορά στο ΠΔ/659/Δ/1995 (που δεν αναφέρεται όμως στα «δεδομένα που ελήφθησαν» υπόψη στο κεφ.1.3, σ.σ.  3-4), κατά την άποψή μας δεν ενσωματώνονται ο τύπος και η ουσία του στον προτεινόμενο σχεδιασμό (π.χ. δεν αποτυπώνονται οι Α και Β ζώνες προστασίας στα σχέδια του ΣΒΑΚ). Οι πολεοδομικοί περιορισμοί που διατυπώνονται στο ΠΔ αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ήρεμης ζώνης μετάβασης από τον πυκνό πλέον αστικό ιστό στο εναπομείναν φυσικό περιβάλλον της ρεματιάς, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον χαρακτήρα της. Και αυτή η διάσταση πρέπει να γίνει αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε αφενός να αποτελεί τμήμα του συνολικού προγραμματισμού υλοποίησης, και αφετέρου δέσμευση όλων των δημοτικών αρχών, νυν και μελλοντικών.

Στο ΠΔ αναφέρεται (άρθρο 4, παρ 5α): «Επιβάλλεται η διαμόρφωση των υφιστάμενων οδών πλην αυτών που εντάσσονται στο βασικό οδικό δίκτυο της περιοχής σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομους…».

Εκτιμούμε ότι είναι καιρός πια η ρύθμιση αυτή να ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΒΑΚ.

Συγκεκριμένα:

·        Πρέπει να αποχαρακτηριστούν από «συλλεκτήριοι οδοί» και να μην συμπεριληφθούν στο ιεραρχημένο οδικό δίκτυο όλοι οι παραρεμάτιοι δρόμοι: Ζαλοκώστα (από Σολωμού μέχρι Κολοκοτρώνη), Προφήτου Ηλία, Ροδοδάφνης, Ηρώδου Αττικού (από Δάφνιδος/τέλος οδού Δάσους έως Γραβιάς), Γραβιάς. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες διαφορετικής οργάνωσης της κυκλοφορίας στις όμορες γειτονιές, οι δε μελετητές μπορούν από όλα τα πιθανά σενάρια να επιλέξουν το βέλτιστο. Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο κεφ. 1.3 δεν έχουν ληφθεί υπόψη ούτε η Α.Μ. 03/2019 μελέτη της ανάπλασης στο Συνοικισμό η οποία έχει δημοπρατηθεί και ενδεχομένως απαιτεί συμπλήρωση ως προς την εφαρμογή του ΠΔ (π.χ. στο σημείο τέλος των οδών ποτ. Καλαμά και Αιγαίου μέχρι την γέφυρα της Γυφτοπούλου (Μεσολογγίου), ούτε οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή στο Πολύδροσο Αμαρουσίου με επιπτώσεις στην υφιστάμενη κυκλοφορία στο Πολύδροσο Χαλανδρίου, ενώ αναφέρονται παλαιότερες μελέτες. Εκτιμούμε ότι σε αυτές τις δύο όμορες προς την ρεματιά περιοχές χρειάζεται επανεκτίμηση και εμπλουτισμός των προτεινομένων.

·         Είναι αναγκαίο - και απαιτητό από τον Σύλλογό μας - να οριστούν ως πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας οι οδοί: Ζαλοκώστα (τουλάχιστον από Σολωμού μέχρι Κολοκοτρώνη), Αιγαίου, τουλάχιστον τμήμα της οδού Καλαμά, Αθ. Διάκου (από Βάρναλη μέχρι Λεβαδείας), Λεβαδείας, Προφήτη Ηλία, Ροδοδάφνης (στη συνέχεια και μέχρι την Κορυτσάς), Ηρώδου Αττικού (από Δάφνιδος/τέλος οδού Δάσους έως Γραβιάς), Γραβιάς, Κηφισσού και τμήμα της οδού Πάρνηθος (μέχρι την οδό Μεσσηνίας).

·         Οι οδοί αυτοί δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν ενιαία διαμόρφωση. Κατανοούμε ότι ένα τόσο ευρύ δίκτυο σε κατοικημένη περιοχή θα έχει μεγάλα τμήματα με χαρακτήρα οδού ήπιας κυκλοφορίας (οφιοειδής διάταξη, ποδηλατόδρομοι, woonerfs, πράσινο κλπ).  Εκτιμούμε όμως ότι, όπου είναι εφικτό, η χαμηλής ταχύτητας αυτή διαδρομή μπορεί να διευρύνεται συνεχίζοντας σε άλλους τοπικούς δρόμους (πχ ολόκληρη η οδός Αιγαίου στον Συνοικισμό), να διακόπτεται από αμιγείς πεζόδρομους άλλης διατομής και μορφής ή και να δημιουργεί διαμορφωμένα πλατύσματα/στάσεις.

·         Πέρα από την εξασφάλιση πρόσβασης οχημάτων άμεσης ανάγκης μπορούν να διασφαλιστούν και ελεγχόμενες λειτουργικές θέσεις στάθμευσης σε περιοχές κοινόχρηστων δραστηριοτήτων (Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα, Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου, Θέατρο Ρεματιάς).  Γενικά όμως πρέπει να αποτρέπεται η στάθμευση στις παραρεμάτιες οδούς με κατάλληλες διαμορφώσεις και αυστηρό έλεγχο όπου χρειάζεται. Σήμερα η κατάσταση είναι απαράδεκτη, μέχρι του σημείου κάτοικοι της περιοχής να δεσμεύουν θέσεις στάθμευσης στο δημόσιο χώρο με ταμπελάκια  με το όνομά τους.

·         Η ζώνη αυτή ήπιας κυκλοφορίας εκατέρωθεν της ρεματιάς πρέπει να εμπλουτιστεί με την διαμόρφωση και σήμανση εισόδων πεζών προς αυτή, ανά διαστήματα, σε όλο της το μήκος. Η σύνδεση της ρεματιάς μόνον με το κέντρο δεν την καθιστά αυτόματα χώρο περιπάτου και επαφής με τη φύση για χιλιάδες συνδημότες μας, που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της, ενώ ενδεχομένως κατοικούν πολύ κοντά ή δεν γνωρίζουν πώς να την προσεγγίσουν.

Β. Η υπόσταση της ίδιας της ρεματιάς ως χρήσιμη πεζοπορική διαδρομή για τους δημότες και η ανάδειξή της ως τοπόσημο
Μελετώντας το  Β΄ στάδιο του ΣΒΑΚ Χαλανδρίου διαπιστώνουμε ότι στα κεφάλαια που αφορούν στις - επιθυμητές από θέσεις αρχής - πεζοδρομικές ή πράσινες διαδρομές,  δεν αποτυπώνεται η ρεματιά και οι υπάρχουσες δυνατότητες. Με τον τρόπο αυτό η προστατευόμενη ζώνη «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» με βάση το ΠΔ και το ΡΣΑ, παρουσιάζεται ως μια «ανεξάρτητη» όμορη έκταση, μη ενταγμένη στις δραστηριότητες και στον ιστό της πόλης. 

 
·         Έτσι δεν αναφέρονται καθόλου οι δύο υπάρχουσες πεζογέφυρες και συγκεκριμένα: η πεζογέφυρα Νυμφών/Προφ. Ηλία και η πεζογέφυρα Ευρίπου/Αγ. Αθανασίου, παρόλο που χρησιμοποιούνται από αρκετούς κατοίκους του Χαλανδρίου δεδομένου ότι βρίσκονται στη μέση περίπου της απόστασης μεταξύ οδικών γεφυρών και συντομεύουν σημαντικά την πεζοπορική διαδρομή μεταξύ των δύο πλευρών της ρεματιάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να σημανθούν. Την ακριβή τους θέση μπορείτε να βρείτε στον πεζοπορικό χάρτη που έχει εκδώσει ο σύλλογός μας,  έντυπα ή ψηφιακά εδώ: https://sosrematia.blogspot.com/2016/02/blog-post.html Είναι επίσης,  διαθέσιμος ελεύθερα για «κατέβασμα» στο:

·         Στις ίδιες διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε και τα υφιστάμενα μονοπάτια/πεζοπορικές διαδρομές στην Α΄ Ζώνη προστασίας της ρεματιάς. Εκτιμούμε ότι με την ολοκλήρωση της αναλυτικής τοπογραφικής αποτύπωσης που έχει ξεκινήσει ο Δήμος και τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα γίνει δυνατός ένας πληρέστερος σχεδιασμός,  ώστε να υπάρξουν πιο οργανωμένες, χρήσιμες και ασφαλείς διαδρομές πεζών εντός της ρεματιάς με αποκατάσταση της συνέχειας των υφιστάμενων διαδρομών σε όλο το μήκος της.. Η δράση αυτή πρέπει να ενταχθεί στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΒΑΚ.

·         Εκτιμούμε, επίσης, ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να κατασκευαστεί μία ακόμη πεζογέφυρα κοντά στο θέατρο ρεματιάς και συγκεκριμένα στο μέσον περίπου των οδικών γεφυρών Δάφνιδος και Πολυδρόσου. Θα φέρει κοντύτερα τις εκατέρωθεν γειτονιές και θα διευκολύνει την πρόσβαση στο θέατρο πεζή καταργώντας περιπορείες.

·         Οι παραπάνω κατασκευές (πεζογέφυρες, μονοπάτια) είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ/659/Δ/1995.

 
Σε λίγους μήνες ο Σύλλογός μας κλείνει τα 30 του χρόνια και το ΠΔ Προστασίας της Ρεματιάς τα 25. Ενηλικιωθήκαμε αμφότεροι προ πολλού. Και δεν έχουμε πλέον κανένα περιθώριο να διαπραγματευόμαστε αυτονόητες υποχρεώσεις, τις διεκδικούμε μετά λόγου γνώσεως.

 
Δεδομένου ότι στην περίπτωση του ΣΒΑΚ αναφερόμαστε σε  έναν στρατηγικό σχεδιασμό 15ετίας,  σας πληροφορούμε ότι ο Σύλλογός μας - ανάλογα και με τις απαντήσεις που θα λάβουμε - θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους δημοτικούς παράγοντες, τα τοπικά και όχι μόνο ενημερωτικά μέσα, τους δημότες, τα μέλη μας και άλλους φορείς αλλά και την νομική οδό, εάν χρειαστεί,  προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.  Για την «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».
  

            Είμαστε στη διάθεση σας καθώς και του Αναδόχου Μελετητή για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θέσεων μας.   

 

Με εκτίμηση, 

 

Συνημμένα:

-          2 έντυποι χάρτες (στην δια χειρός κατάθεση)

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
  
 
Η Πρόεδρος
 
 
      Μ.-Ε. Σμαραγδή          
 
  Η Γεν. Γραμματέας
 
 Κ. Δάνου
 

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Δελτίο τύπου ενάντια στη μετεγκατάσταση του Καζίνο στο Μαρούσι

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στο παλαιό Δημαρχείο Χαλανδρίου ευρεία σύσκεψη συλλογικών φορέων, αυτοδιοικητικών παρατάξεων, εκπροσώπων των Δήμων Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Λυκόβρυσης – Πεύκης  και κατοίκων της περιοχής με θέμα το συντονισμό των ενεργειών για την αποτροπή της μετεγκατάστασης του Καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι.
 
Έγινε ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις, μετά και την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ), για την μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας και για τον  συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό στο κτήμα Δηλαβέρη, στην Αγία Φιλοθέη Αμαρουσίου, στα όρια του δήμου Χαλανδρίου.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να δημοσιευθεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
 
Μετά τις τοποθετήσεις των φορέων, των αυτοδιοικητικών παρατάξεων και κατοίκων η σύσκεψη κατέληξε στα παρακάτω:
 • Επαναβεβαίωσε την αντίθεσή της στη μεταφορά του Καζίνο στο Μαρούσι, καθώς και σε κάθε άλλη περιοχή εντός πολεοδομικού ιστού, για σοβαρούς κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Υπενθυμίζουμε ότι στην ίδια κατεύθυνση έχουν κινηθεί και οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ, των Δημοτικών Συμβουλίων Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης και τοπικών φορέων και συλλόγων.
 • Αποφάσισε την στήριξη πρωτοβουλιών για κατάθεση προσφυγής  στο ΣτΕ για την ακύρωση της παραπάνω απόφασης του ΥΠΕΝ καθώς και να ζητήσει από τους Δήμους Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και Λυκόβρυσης – Πεύκης και όποιον άλλο Δήμο ενδιαφέρεται να προσφύγουν οι ίδιοι και να στηρίξουν  πολιτικά, νομικά και οικονομικά  τις υπάρχουσες προσφυγές.
 • Αποφάσισε την άμεση και συνεχή ενημέρωση των Δημοτικών Αρχών, της Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερειακού και των δημοτικών Συμβουλίων, του τοπικού και αθηναϊκού τύπου με όποιο πρόσφορο μέσο.
 • Αποφάσισε να επιδιώξει την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των κατοίκων και φορέων της περιοχής με ανακοινώσεις, διοργάνωση ημερίδων και κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα.
 • Αποφάσισε τέλος την συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για το συντονισμό των επόμενων ενεργειών από εκπροσώπους που όρισαν ήδη ή θα ορίσουν οι συμμετέχοντες φορείς αλλά και οι φορείς που θα συμμετάσχουν μελλοντικά.
 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν με εκπροσώπους τους  οι παρακάτω συλλογικοί φορείς, Δήμοι και αυτοδιοικητικές παρατάξεις:
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – Κ.Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΝΟΗ» ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • Α-Γ ΕΛΜΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 9ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  (ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ)
 • ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.
 • ΑΔΕΔΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2023 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ+ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΥΚΗΣ-ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
 • ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Περαιτέρω στηρίζουν την παραπάνω προσπάθεια και οι παρακάτω φορείς:
 • ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ