Σάββατο 21 Μαΐου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

  

4 Απριλίου 2022                                                                          αρ. πρακ. Γ.Σ.  02/2022

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ    ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

 

του  «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»

 

            Ακολουθούν τα  Πρακτικά της  Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021 (Απολογιστικής & Επαναληπτικής)  των μελών του Συλλόγου με το όνομα   «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»  που εδρεύει στο  Χαλάνδρι  Αττικής,  στο  επί της οδού στρ. Αλ. Παπάγου  αρ.7  στο Χαλάνδρι  Δημοτικό κτίριο.

Στα Βριλήσσια  σήμερα   4 Απριλίου 2022,  ημέρα Δευτέρα   και ώρα 17.00  συνήλθαν τα μέλη του  Συλλόγου με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ στην Επαναληπτική Απολογιστική Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων, στην οδό Κισσάβου 11, στα Βριλήσσια (αίθουσα «Μούσες», 1ος όροφος) σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10/2022/17.3.2022 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά   και δημοσιεύτηκε στον ηλεκτρονικό και έντυπο τοπικό τύπο,  προκειμένου  να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.  

Σημειώνεται,  ότι η πρώτη Ετήσια Τακτική Γ.Σ. που είχε οριστεί στις   28ης Μαρτίου 2022 δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία.    :

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

1.   Εκλογή Προεδρείου.

2.   Παρουσίαση   Διοικητικού Απολογισμού έτους 2021. 

3.   Παρουσίαση   Οικονομικού Απολογισμού  έτους 2021  (Διαχειριστική περίοδος 1/1/2021 έως  31/12/2021).

4.   Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021

5. Συζήτηση επί των ανωτέρω και ψηφοφορία για έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2021 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις ευθύνες τους.

6.   Παρουσίαση  Προγραμματισμού δράσεων   2022 και Προϋπολογισμού έτους 2022.

7.   Συζήτηση, κατάθεση προτάσεων και έγκριση προγραμματισμού & προϋπολογισμού 2022.

8.  Πρόταση ΔΣ για διαχείριση λίστας ενημέρωσης μελών. Συζήτηση & ψηφοφορία.

9.   Πρόταση αύξησης ετήσιας συνδρομής στα 10 € από το 2023. Συζήτηση & ψηφοφορία.

10.  Άλλες προτάσεις. Συζήτηση & ψηφοφορία.

11. Ψήφισμα για εξορύξεις στην Πεντέλη. Συζήτηση & ψηφοφορία

 

Στην Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2022  προεδρεύει  προσωρινά  η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρίνα-Ελένη Σμαραγδή,  όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ. 5 του Καταστατικού. Η  Πρόεδρος   ξεκινά την διαδικασία και ενημερώνει  το Σώμα ότι  η  Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2022    του Συλλόγου  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.6 του Καταστατικού  βρίσκεται σε απαρτία με όσα ταμειακώς τακτοποιημένα  μέλη είναι παρόντα  καθώς δεν πραγματοποιήθηκε απαρτία κατά την πρώτη  Γ.Σ. της Δευτέρας 28 Μαρτίου 2022 (αρ.πρακ. Γ.Σ. 01/2022/28.3.2022)  και επομένως,  η   Γενική Συνέλευση σήμερα Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 βρίσκεται  σε απαρτία, ως Επαναληπτική της πρώτης της 28ης Μαρτίου 2022,  και συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα  προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 10/2022 /17.03.2022  πρόσκληση  του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.  ΘΕΜΑ  ΠΡΩΤΟ : Εκλογή  Προεδρείου

Η  Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή  3μελούς τακτικού Προεδρείου  των μελών  δι΄ ανατάσεως της χειρός με υποβολή υποψηφιοτήτων ή προτάσεων για τη θέση του/της  Προέδρου της σημερινής Γ.Σ. και δύο (2) μελών.

 

Απόφαση

Το  Σώμα εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της  Προέδρου του Δ.Σ. κας. Μ.-Ε. Σμαραγδή  και εκλέγει  για το Προεδρείο της Γ.Σ. της 4ης/4/2022  τις εξής :

1)      Ε. Χαλάτση,    ως Πρόεδρο

2)      Α. Δήμου-Γεωργοπούλου,  ως  μέλος

3)      Μ. Παπαχρήστου,  ως μέλος  

 

‘Άλλη  πρόταση δεν υπήρξε.  

 

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση δια του τακτικού της Προεδρείου  κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  και αρχίζει τη συζήτηση των Θεμάτων  Ημερησίας Διάταξη, ως ακολούθως :

 

Η  Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ε. Χαλάτση  παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι  οι στόχοι του συλλόγου για το 2021 και για τη διαχειριστική περίοδο   1/1/2021-31/12/2021 έχουν επιτευχθεί όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Δ.Σ , όπως συνάγεται από  το Βιβλίο Πρακτικών του και τα Οικονομικά του αποτελέσματα που  έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων-Εξόδων)  και έχουν εγκριθεί ΟΜΟΦΩΝΑ από το Δ.Σ. στην με αρ. πρωτ. 04/2022/15.3.2022 συνεδρίασή του   καθώς και   από την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με την από 16 Μαρτίου 2022  Έκθεσή της. Σημειώνεται ότι η Γ.Σ. της 14ης/6/2021  έχει εγκρίνει τα Διοικητικά πεπραγμένα και τα Οικονομικά αποτελέσματα για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2021-14/6/2021 και έχει απαλλάξει το απερχόμενο Δ.Σ. των ευθυνών του, λόγω της 6μηνης παράτασης της θητείας των συλλογικών οργάνων εξαιτίας της πανθημίας.

 

Ακολουθούν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  :  η ανάγνωση του Διοικητικού Απολογισμού του 2021 από την Πρόεδρο του Δ.Σ.  , η ανάγνωση του Οικονομικού Απολογισμού του 2021 από τον Ταμία και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την Πρόεδρό της κα. Μ. Δικαιάκου.

 

2. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ  :  Παρουσίαση   Διοικητικού Απολογισμού έτους 2021 

Ο Διοικητικός Απολογισμός του 2021 αφορά σε ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2021-31/12/2021, ο οποίος συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. στην  με αρ. πρωτ. 04/2022/15.3.2022 συνεδρίασή του. Διαβάζεται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. και το πρωτότυπο δίνεται στο Προεδρείο.

=======================================================================

 

                                                                                                Χαλάνδρι, 15 Μαρτίου 2022

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1/1/2021 Έως 31/12/2021

 

Το ΔΣ στην συνεδρίασή του στις 15 Μαρτίου 2022 (αρ. συνεδ. 4/2022) ενέκρινε τον παρακάτω διοικητικό απολογισμό για το έτος 2021:

 

Η περίοδος από 1/1/2021 έως 31/5/2021, κατά την οποία η πανδημία δεν επέτρεψε  την διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων, ήταν αντικείμενο του απολογισμού που εγκρίθηκε στην ΓΣ της 14ης Ιουνίου του 2021. Αρκετές από τις δράσεις αυτές συνεχίστηκαν και στο διάστημα  1/6/2021 έως 31/12/2021.  Επομένως ο απολογισμός θα περιλαμβάνει και σύντομη αναφορά του ενδιάμεσου απολογισμού ώστε να υπάρξει συνολική εκτίμηση για το  έτος 2021.

 

Α. Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της ρεματιάς:

 

1. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  Μελισσίων

Όπως είχαμε αναλυτικά αναφερθεί και στην ΓΣ της 14ης Ιουνίου 2021 η δράση η οποία γίνεται σε συνεργασία με τους συλλόγους Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης, Βριλησσός, Νέου Αμαρουσίου, Πολυδρόσου Αμαρουσίου και ΡΟΗΣ είχε καταλήξει σε προσφυγή στο ΣτΕ στις 7/6/2021 (αρ.1243/2021). Μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ημερομηνία εκδίκασης. Στις 7/7/2021 οι συνεργαζόμενοι φορείς στείλαμε εξώδικο στον Δήμο Πεντέλης να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του ΣΜΑ πριν την εκδίκαση  της υπόθεσης, διότι θα προσφεύγαμε για την διακοπή των εργασιών. Έχει επίσης κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά από τον Σύλλογό μας τον Φεβρουάριο 2021 προς την Εισαγγελία Αθηνών χωρίς να έχουμε λάβει ακόμη καμία σχετική κλήση. 

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Πεντέλης δεν έχει προχωρήσει σε εργασίες, μας έχει δε ενημερώσει προφορικά ότι αναζητεί άλλη εναλλακτική θέση. Να υπενθυμίσουμε ότι η ισχύς της προσωρινής άδειας είναι για 3 χρόνια και ότι πάνω από 1 χρόνος έχει ήδη παρέλθει. Όμως εναλλακτική θέση δεν μας έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνεχίζει και λειτουργεί ο παράνομος χώρος εξακολουθούν να είναι απαράδεκτες. Το θέμα παραμένει ανοικτό. Το καλοκαίρι με τις μεγάλες πυρκαγιές στον χώρο υπήρχε μεγάλος όγκος κλαδεμάτων από την κακοκαιρία Μήδεια, που θα μπορούσαν να γίνουν εστία ανάφλεξης. Ο Σύλλογος παρενέβη στον Δήμο Πεντέλης για την άμεση απομάκρυνσή τους.

 

2. Δενδροφύτευση Πάρκου Φραγκοκλησιάς.

Σε συνεργασία με τους Δήμους Αμαρουσίου και Χαλανδρίου (χωρίς την στήριξη των οποίων δεν θα ήταν κατορθωτό), την υιοθέτηση της δράσης από το Δασαρχείο  Πεντέλης και την Δ/νση Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης (η οποία μας έδωσε πρόσβαση και στα κρατικά φυτώρια), το κοινό όραμα των 3 συλλόγων (Ρεματιάς, Πολυδρόσου Αμαρουσίου & Νέου Αμαρουσίου) για την αναδάσωση αυτής της γυμνής έκτασης  έγινε πραγματικότητα.

Το πολύ σημαντικό για εμάς ήταν η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και ιδιαίτερα μικρών παιδιών σε αυτή την δράση. Και το γιορτινό κλίμα που επικράτησε. Αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που αξιολογούν θετικά δράσεις που βελτιώνουν το περιβάλλον των περιοχών που κατοικούν.

Το αμέσως μεγάλο πρόβλημα είναι η συντήρηση και κυρίως το πότισμα ώστε τα φυτά να ριζώσουν και να αναπτυχθούν. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα δύο πρώτα χρόνια. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στους δύο Δήμους, χρειάζεται όμως εγρήγορση.

 

3. Παρέμβαση σε καταπάτηση παραρεμάτιας έκτασης από κατάστημα στην οδό  Γυφτοπούλου.

Είχαμε άμεση παρέμβαση μόλις ενημερωθήκαμε (Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία). Η παράνομη επέκταση του χώρου στάθμευσης αποφεύχθηκε, η τσιμεντόστρωση έσπασε, ενώ έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών από τον Δήμο Χαλανδρίου όπου μέλη του ΔΣ είναι μάρτυρες.  Γενικά όμως το θέμα της καταπάτησης παραρεμάτιων ζωνών και της χρήσης τους ως χώρων στάθμευσης παραμένει, χωρίς να έχει βρεθεί ακόμη ικανοποιητική λύση.  

 

4. Επί μέρους θέματα:

Παρεμβήκαμε επίσης σε επιμέρους καταγγελίες (λύματα στον Αγ. Σίλα Πεντέλης, βοθρολύματα στον αγωγό της Ιωαννίνων, τραυματισμός πεύκων για ρητινοσυλλογή , περίφραξη Πάρνηθος, ασφαλτόστρωση σε παραρεμάτια έκταση στην οδό Θήρας στα Μελίσσια κλπ.).

Συναντηθήκαμε, παρά την πανδημία, με την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Τ.Υ. και τον Προϊστάμενο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης.  Συζητήσαμε θέματα που έχουμε ξαναθέσει (γραπτώς και προφορικώς) και για τα οποία δεν έχουμε πάρει ακόμη απαντήσεις (μελέτες κοιμητηρίου, νομιμότητα χώρου στάθμευσης επί της οδού Θήρας 12-14, πρόταση για διάνοιξη παραρεμάτιου μονοπατιού μεταξύ Βριλησσίων και Μελισσίων, αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων κλπ.)

Παρεμβήκαμε (Σεπτ.- Οκτ.) στην περίπτωση  έργου στήριξης πρανών της Περιφέρειας στα Μελίσσια. Σε συνεργασία με τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης και την παρουσία Μηχανικού έγινε έλεγχος της άδειας και της  αναγκαιότητας του έργου. Το έργο, απ΄ότι φάνηκε, ήταν απαραίτητο για λόγους στήριξης θεμελίων 4όροφης πολυκατοικίας η οποία είναι χτισμένη επάνω στο φρύδι πρανούς στο οποίο υπήρχε υποσκαφή του εδάφους από το ρέμα.      

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη μας που μας ενημερώνουν για ότι πέφτει στην αντίληψή τους, περιφρουρώντας έμπρακτα την ρεματιά. Η βοήθειά τους είναι ανεκτίμητη.

 

5. Πρόγραμμα UIA (Ανάδειξη Αδριάνειου Υδραγωγείου και Αναπλάσεις)

Παραβρεθήκαμε σε όλες τις διαδικασίες ως συμμετέχοντες (συσκέψεις, εκδηλώσεις με εταίρους), ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη μας.

Δυστυχώς δεν έγινε εφικτό (για λόγους χρόνου και προϋπολογισμού του προγράμματος όπως δηλώνεται από τον Δήμο) να διευρυνθεί και να ολοκληρωθεί  η ανάπλαση της παραρεμάτιας ζώνης από την οδό Ελ Αλαμέϊν μέχρι την οδό Γυφτοπούλου, σε  συνέχεια της ανάπλασης του συμμετοχικού προϋπολογισμού, αν και ο σύλλογός μας επέμενε.

Το θέμα αυτό παραμένει ανοικτό ως αίτημα και πλέον θα το διεκδικήσουμε από τον Δήμο. 

 

6. Επισκέψεις σχολείων και εκπαιδευτικών στην ρεματιά:

Μετά τις συναντήσεις με την Δ/τρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β΄βάθμιας και την ημερίδα με καθηγητές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης στις 6/3/2021, η οποία λόγω πανδημίας έγινε διαδικτυακά, φέτος λόγω και περιορισμού των σχολικών εκδρομών είχαμε ρεκόρ επίσκεψης σχολείων στην ρεματιά, όπου υποδεχτήκαμε πάνω από 400 μαθητές και 40 εκπαιδευτικούς από Χαλάνδρι και Μαρούσι. 

Με πρωτοβουλία του Β’ ΓΕΛ Χαλανδρίου πραγματοποιήθηκε ξενάγηση 50 περίπου εκπαιδευτικών της ΕΛΠΕ Β. Αττικής. Η διαδρομή ξεκίνησε από την Αττική Οδό και κατέληξε στο Αδριάνειο Υδραγωγείο.

 

7. Μετεγκατάσταση ΚΑΖΙΝΟ Πάρνηθας στο Κτήμα Δηλαβέρη.

Όπως είχατε ενημερωθεί με τις Αποφάσεις 44 & 45/2021 το ΣτΕ είχα ακυρώσει όλες τις διαδικασίες μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ Πάρνηθας. Η Κυβέρνηση όμως φαίνεται αποφασισμένη να το προχωρήσει και με “κατεπείγουσες” τροπολογίες σε άσχετους νόμους (υγεία, απολιγνιτοποίηση) επανέφερε σε ισχύ όλες τις καταργηθείσες μελέτες και διαδικασίες.

Η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Αγώνα είναι διαρκής και από κοινού με τις άλλες συλλογικότητες που συμμετέχουν αποφασίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και επικεντρώνουμε στην ενημέρωση των πολιτών, άλλων συλλόγων και των Δήμων ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση. Από ότι φαίνεται μέχρι στιγμής η επόμενη φάση αφορά στην έκδοση ΠΔ με το οποίο θα εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της συγκεκριμένης ενότητας του Δήμου Αμαρουσίου που θα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που απαιτεί το ΚΑΖΙΝΟ.

 

Β. Γενικότερα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

·         Στην συνέλευση της 14ης Ιουνίου 2021 είχαμε αναφερθεί στην δραστηριοποίησή μας ενάντια στον – δυστυχώς – νόμο πια για το περιβάλλον τον Μάϊο (παρεμβάσεις, συμμετοχή στο συλλαλητήριο).

·         Ενημερώσαμε τα μέλη μας για νομοθετικές ρυθμίσεις που κατά την άποψή μας είναι επικίνδυνες για την προστασία του περιβάλλοντος (δασικές εκτάσεις, κατάργηση διαχειριστικών φορέων, περιοχές natura κλπ).

 

Γ . Λειτουργία του Συλλόγου

1. Λειτουργία του ΔΣ:

·         Το ΔΣ συνεδρίασε 17 φορές μέσα στο 2021, τακτικά και έκτακτα, δια ζώσης και διαδικτυακά. Λόγω των δυσχερειών της πανδημίας μεγάλη ήταν και η διαδικτυακή σχεδόν καθημερινή ενασχόληση με τα τρέχοντα θέματα.

·         Το ΔΣ απασχόλησε μεταξύ άλλων το θέμα των ανοίκειων παρεμβάσεων μελών στην λίστα επικοινωνίας, που περιείχαν υβριστικούς ή υποτιμητικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Κατέληξε σε μια απόφαση την οποία θέτει στην κρίση της ΓΣ προς έγκριση.

Συγκεκριμένα: Σε περίπτωση τέτοιας μορφής ανάρτηση το ΔΣ θα παρεμβαίνει με ένα συγκεκριμένο μήνυμα (ίδιο κάθε φορά) και σε περίπτωση που θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα θα θέτει για τον συγκεκριμένο αποστολέα σε εφαρμογή την δυνατότητα, που δίνει η google, ελέγχου των μηνυμάτων πριν την ανάρτησή τους για διάστημα 1 έως 3 μηνών. Δηλαδή θα ελέγχει το περιεχόμενο των μηνυμάτων και αν δεν είναι υβριστικά θα αναρτώνται  ελεύθερα στην λίστα επικοινωνίας.

·         Η εκκαθάριση του αρχείου έχει προχωρήσει, ένα μέρος δε του αρχειακού υλικού έχει ψηφιοποιηθεί.  Η επεξεργασία σταμάτησε λόγω πανδημίας. Για τον ίδιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε και η εκκαθάριση της λίστας μελών.

 

2.  Ομάδες εργασίας:

Έχουν δημιουργηθεί 4 ομάδες εργασίας. Συγκεκριμένα:

·         για την διάνοιξη και καθαρισμό μονοπατιών

·         για την καλύτερη οργάνωση των μαθητικών επισκέψεων

·         για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην περίπτωση του ΚΑΖΙΝΟ

·         για την εξέλιξη του θέματος της οικίας Μπαχάουερ.

Το ΔΣ θα συνεχίσει να προσπαθεί για την ζωντανή  και κανονική λειτουργία των ομάδων εργασίας και την διεύρυνσή τους, που έχει ήδη ξεκινήσει μέσα στο 2022.

 

3. Συνεργασία με άλλους συλλόγους:

Ο Σύλλογός μας ήταν πάντοτε υπέρ των κοινών δράσεων με φορείς της περιοχής. Αυτό αποδεικνύεται τόσο από την περίπτωση της φύτευσης του πάρκου Φραγκοκλησσιάς, την περίπτωση του ΣΜΑ, την περίπτωση του ΚΑΖΙΝΟ όσο και από τις επαφές που επιδιώκει και με άλλους (Σύλλογος Παραδείσου, Κίνηση Πολιτών Βριλησσίων) πάντα μέσα στα όρια των σκοπών και του καταστατικού του. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

======================================================================

                                                                       

    3.  ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :   Παρουσίαση   Οικονομικού Απολογισμού  έτους 2021  (Διαχειριστική περίοδος 1/1/2021 έως  31/12/2021. Διαβάζεται και αναλύεται από τον Ταμία ο  Οικονομικός Απολογισμός   Ο.Ε. 2021 (Διαχειριστική περίοδος 1/1/2021-31/12/2021) ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της 15/3/2022, ενσωματώνεται στο παρόν Πρακτικό και το πρωτότυπο παραδίδεται στο Προεδρείο.

======================================================================  

                                                          Χαλάνδρι, 15  Μαρτίου  2022

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ   2 0 2 1

(διαχειριστική περίοδος 1/1/2021-31/12/2021)

 

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 15.03.2022  (αρ.  04/2022) ενέκρινε τον  παρακάτω Οικονομικό Απολογισμό  για το  2021 :  

 

Α.  Υπόλοιπο Ταμείου  31.12.2020                                                                3.124,44 €    

 

 Β.    Ε Σ Ο Δ Α  2021

-   1.1.2021-31.5.2021                                               462,50 € *

-   1.6.2021-31.12.2021                                            1.737,63  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2021-31/12/2021         2.200,13 €  

Γ.  Ε Ξ Ο Δ Α  2021

        -  1.1.2021-31.5.2021                                             168,86  € *

-   1.6.2021-31.12.2021                                          1.907,91 

     ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1/1/2021-31/12/2021         2.076,77 €  

*  Τα έσοδα και τα έξοδα της περιόδου 1.1.2021-31.5.2021  έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 14ης/6/2021   με τον Οικονομικό Απολογισμό του 2020,  λόγω της παράτασης της θητείας των συλλογικών οργάνων έως 30/6/2021.           

 

Δ.   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις  31.12.2021

 

     -   Ταμείο έως 31.12.2020                                                3.124,44 

     -   Έσοδα 1/1-31/12/2021                                (+)             2.200,13              

                                                                                                5.324,57 

     -  Έξοδα 1/1-31/12/2021                                 (-)              2.076,77 

                                                  ΥΠΟΛΟΙΠΟ                       3.247,80    

 

                    ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2021                                         3.247,80 

(Τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

 

Από τα ως άνω ταμειακά διαθέσιμα 3.247,80 Ευρώ στις 31/12/2021 υπήρχαν  :

-                 2.404,06 €      στον λογαριασμό του συλλόγου στην Τράπεζα   

-            843,74      σε μετρητά στα χέρια του Ταμία                                   

 3.247,80                

 

Ε.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΣΟΔΩΝ &  ΕΞΟΔΩΝ  1.1.2021 - 31.12.2021

 

Στο χρονικό  αυτό διάστημα, ο Σύλλογος

n  δεν έλαβε  καμία επιχορήγηση  από  κρατικό ή δημόσιο φορέα.

n  εισέπραξε συνολικά 2.200,13  ευρώ, ήτοι το 100% των εσόδων του προέρχεται  από εγγραφές νέων μελών, συνδρομές/έκτακτες εισφορές (αυξημένες λόγω των εκλογών)  και τόκους.

n  δαπάνησε συνολικά  2.076,77 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

-                 Δικαστικά και συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων,

          παράβολα  κλπ.                                                                                           1.005,00  (48,39%)                                        

-            Έξοδα πλατφόρμας, μετακίνησης,τηλέφωνα  & λογιστής                   275,75 (13,28%)  

-       'Εξοδα εκδήλωσης δενδροφύτευσησ (το 1/3)                                        141,82 (6,83%)

-           Φωτοτυπίες, έντυπο υλικό, αφίσες                                                        265,24  (12,77%)

-          Γραφική ύλη,  ταχυδρομείο, couriers                                                     336,15   (16,19%)

-        Φαρμακείο, είδη υγιεινής και καθαριότητας, κλπ.                                    52,81  (2,54%)

2.076,77   (100%)

 

                        O ταμίας                                                                      Η Πρόεδρος

 

             Ελευθέριος Παντελιδάκης                                       Μαρίνα-Ελένη Σμαραγδή

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

=================================================================    

 

 

4.   ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:    Παρουσίαση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2021

Διαβάζεται η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής,  με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2022  από την Πρόεδρό της κα. Μ. Δικαιάκου.    Αντίγραφο αυτής ενσωματώνεται στο παρόν πρακτικό, το δε πρωτότυπο παραδίδεται στο Προεδρείο της Γ.Σ.  

==================================================================

                                              Χαλάνδρι,  16 Μαρτίου 2022

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

(Διαχειριστική περίοδος από 1/1/2021 έως 31/12/2021)

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή που προήλθε από τις εκλογές του συλλόγου της 17 ης Ιουνίου 2021 και απαρτίζεται από τις κ.κ. Ματρώνη Δικαιάκου, Πρόεδρο και  Ειρήνη Κατσιμπόκη και  Μαρία Ντρέ, μέλη, συνήλθαμε σήμερα 16 Μαρτίου 2022 μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. Μαρίνας-Ελένης Σμαραγδή, προκειμένου να ελέγξουμε τα παραστατικά του Ταμείου και να εγκρίνουμε τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ. του έτους  2021, που έχει ως εξής: 

Στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τέθηκαν :

ü  Η  ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. (αρ. συν. 04/2022)  της 15ης  Mαρτίου 2022 για τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό του έτους 2021, για τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021

ü  Το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, το σύνολο των παραστατικών που αφορούν στα επιμέρους ποσά (αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης), το υπόλοιπο  της Τράπεζας στις 31.12.2021  καθώς και  τα μετρητά του Ταμείου.

ü  Το Βιβλίο των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Α.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31/12/2020                                                    3.124,44 €

   

Β.   ΕΣΟΔΑ 2021

      - έσοδα από 1/1/2021-31/5/2021 …………….      462,50 €   

     -  έσοδα από 1/6/2021-31/12/2021 ……………  1.737,63   (+)

                                   Έσοδα  2021 ............................                                         2.200,13 € (+)

                                                                        Σύνολο εσόδων 2021                   5.324,57 €            

 

Γ.   ΕΞΟΔΑ 2021

-          Έξοδα από 1/1/2021-31/5/2021 ………….......168,86 €   

-          Έξοδα από 1/6/2021-31/12/2021 ...........  1.907,91 €  (+)

                                Σύνολον εξόδων 2021                                               2.076,77    (-)

 

                   ΤΑΜΕΙΟ 31.12.2021                                                                        3.247,80 

 

Δ.  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31/12/2021                                       3.247,80 €           

 

(Τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

 

Από τα ως άνω ταμειακά διαθέσιμα 3.247,80 ευρώ στις 31.12.2021  υπήρχαν :

n                2.404,06  στον λ/σμό του συλλόγου στην  Τράπεζα και

n                   843,74   σε μετρητά στα χέρια του ταμία

      3.247,80

 

Ε.  ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΣΟΔΩΝ &  ΕΞΟΔΩΝ  1.1.2021 - 31.12.2021

Στο χρονικό  αυτό διάστημα, ο Σύλλογος :

n  ουδεμία επιχορήγηση έλαβε από  κρατικό ή δημόσιο φορέα για το 2021,

n  εισέπραξε συνολικά 2.200,13  ευρώ,  ήτοι το 100 % των εσόδων του προέρχεται από εγγραφές νέων μελών, συνδρομές/έκτακτες εισφορές (αυξημένες λόγω των εκλογών)  και τόκους.

n  δαπάνησε συνολικά  2.076,77 ευρώ, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

-                 Δικαστικά και συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων,                                 παράβολα κλπ.                                                                                1.005,00   (48,39%)                                       

-                 Έξοδα πλατφόρμας, μετακίνησης, τηλέφωνα &  λογιστής     275,75   (13,28%)

-             ‘Έξοδα εκδήλωσης δενδροφύτευσης (το 1/3)                          141,82     (6,83%)

-              Φωτοτυπίες, έντυπο υλικό, αφίσες                                         265,24  (12,77%)

-             Γραφική ύλη,  ταχυδρομείο, couriers                                                               336,15   (16,19%)

-                 Φαρμακείο, είδη υγιεινής και καθαριότητας,κλπ.                   52,81      (2,54%)

                                                                                                            2.076,77      (100%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε προκύπτει ότι η τήρηση των οικονομικών είναι σε τάξη,  υπάρχουν όλα τα σχετικά παραστατικά τα οποία  τηρούνται με επιμέλεια και  έχουν αποδοθεί στο λογιστή τα τιμολόγια του 2021 για ενημέρωση της ΑΑΔΕ (myData).  

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις δράσεις του συλλόγου καθώς και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Εξελεγκτική Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού του 2021 για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2021– 31/12/2021 και ζητεί από το Σώμα την απαλλαγή τόσο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής από  τις ευθύνες τους για το έτος αυτό.

 

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ματρώνη Δικαιάκου                                                   1.  Μαρία Ντρέ

 

                                                                                                                                                                                                                                                          2.  Ειρήνη Κατσιμπόκη

 

======================================================================

 

5. ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ  : Συζήτηση επί των ανωτέρω και ψηφοφορία για

έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2021 και

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις ευθύνες τους.

 

 

Δεν υπήρξα καμία επισήμανση από τα μέλη επί των διοικητικών και οικονομικών  πεπραγμένων

και το σώμα της συνέλευσης ενέκρινε ομόφωνα τόσο το διοικητικό όσο και το οικονομικό απολογισμό,απαλλάσσοντας ταυτόχρονα το Διοικητικό συμβούλιο και την Eξελεγκτική Επιτροπή από τις ευθύνες τους.

 

 

6.  ΘΕΜΑ ΕKTO  :     Παρουσίαση  Προγραμματισμού δράσεων   2022 και Προϋπολογισμού έτους 2022.  Διαβάζονται ο Προγραμματισμός δράσεων και ο Προϋπολογισμός του 2022 από την Πρόεδρο του Δ.Σ. , τα οποία ενσωματώνονται στο παρόν πρακτικό.  Τα πρωτότυπα αυτών παραδίδονται στο Προεδρείο.

=====================================================================

 

                                                                                    Χαλάνδρι, 15 Μαρτίου 2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  2022

 

Το ΔΣ στην συνεδρίασή του στις 15.3.2022 (αρ. 4/2022)  ενέκρινε και προτείνει στην ΓΣ τον παρακάτω προγραμματισμό για το 2022. 

 

 

Α. ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Κατά την διάρκεια του 2022 θα συνεχιστούν:

 • Η συνεργασία με την σχολική κοινότητα για την γνωριμία των μαθητών με τον χώρο της ρεματιάς.  Σε αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί να συστηματοποιηθεί και βελτιωθεί η παιδευτική πλευρά με κατάλληλα μέσα πληροφόρησης και σχετικό υλικό. Εάν η πανδημία το επιτρέψει θα επανεργοποιηθούν οι προτάσεις “περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος” που είχαν παρουσιαστεί στην συνάντηση με τους καθηγητές και θα επικαιροποιηθεί, εάν απαιτηθεί, το πρόγραμμα προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΑΙΘ. Η σχετική ομάδα εργασίας χρειάζεται  να συνεχίσει και να διευρυνθεί. Αρνητικό είναι το γεγονός ότι για αρκετό καιρό θα πρέπει να ελέγχουμε αν έχουν αποκατασταθεί οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας,  ώστε να είναι ασφαλής η παρουσία παιδιών. 
 • Διαχρονικό βέβαια παραμένει το αίτημα δημιουργίας “Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “ στην περιοχή, ενδεχομένως με διαδημοτική συνεργασία. 
 • Η συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και την Περιφέρεια για πολλά θέματα που υπάρχουν και αφορούν απαραίτητα τεχνικά έργα (Ροδοδάφνης, περιοχή οικίας Κεσσανλή κλπ), απαραίτητες παρεμβάσεις καθαρισμού και προστασίας, επιμέρους παρεμβάσεις (ΝΙΕΝ). Κύριο μέλημα η πίεση για την διάνοιξη και προστασία της παραρεμάτιας ζώνης και της άρσης παρανομιών (περιοχή ανάπλασης Αδριάνειου υδραγωγείου, σύνδεση πάρκου Βριλησσίων με Μελίσσια). Για τον λόγο αυτό προτιθέμεθα να δημιουργήσουμε ακόμη μία ομάδα εργασίας με συμμετοχή και μηχανικών και νομικών.
 • Στις μόνιμες δράσεις μας πλέον εντάσσουμε και την σωστή διαμόρφωση και ανάπτυξη του Πάρκου της Φραγκοκλησσιάς το οποίο κατά ένα τρόπο υιοθετούμε. Ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί είναι το θέμα του ποτίσματος την θερινή περίοδο.
 • Η δουλειά που από χρόνια κάνει ο Σύλλογός μας για την αποτύπωση της Ρεματιάς και των μονοπατιών θα συνεχιστεί στους όμορους Δήμους.  Στόχος η ολοκλήρωση με την δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ενιαίου χάρτη στον οποίο θα αποτυπώνονται οι διαδρομές από Πεντέλη έως και το Χαλάνδρι και  τα σημεία ενδιαφέροντος. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν φέτος αλλά θα ολοκληρωθούν εκτιμάμε τον επόμενο χρόνο.
 • Συνέχιση της παρακολούθησης για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στους Δήμους Αμαρουσίου και  Πεντέλης στις παραρεμάτιες ζώνες. 
 • Τέλος ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει - πάντα στο πλαίσιο των σκοπών και του καταστατικού του- να ενημερώνει και να κινητοποιείται για γενικότερα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής γνωρίζοντας ότι τα μέλη του είναι πολίτες ευαισθητοποιημένοι  στα επίδικα της κλιματικής κρίσης.

 

Β. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ:

 

·         Η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην ρεματιά, ο καθαρισμός των μονοπατιών  με την δραστηριοποίηση της σχετικής ομάδας σε συνεργασία με άλλους συλλόγους και δημότες. Η διεύρυνση αυτής της πρωτοβουλίας με την δυνατότητα ενίσχυσης και εθελοντικής συμμετοχής σε φορείς πολιτικής προστασίας (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ). Σε αυτή την κατεύθυνση στις 10/4 οργανώνουμε ημερίδα με θέμα την πολιτική δασοπροστασίας από πυρκαγιές στην αίθουσα του ΤΥΠΕΤ στα Βριλήσσια, όπου θα κληθούν δήμοι και θεσμικοί παράγοντες. Να μην ξεχνάμε ότι η ρεματιά μας είναι δασική έκταση και ξεκινάει από το βουνό της Πεντέλης.

Αφού μας δοθεί η Διαχειριστική Μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Χαλανδρίου (την έχουμε ζητήσει) θα εξετάσουμε την συμμετοχή μας σε  δράσεις  ενίσχυσης της βλάστησης και σε άλλα σημεία και ιδιαίτερα στο πλάτωμα του Προφ. Ηλία. Ανάλογη - μικρής κλίμακας - δράση εξετάζουμε και για παραρεμάτιο τμήμα στην Πεντέλη.

·         Στις 15/5 θα συμμετέχουμε, όπως κάθε χρόνο, στην 6η διάσχιση της Ρεματιάς που διοργανώνεται από τον Βριλησσό.

·         Η συμμετοχή μας στο 2ο Φεστιβάλ HIDRANT που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος UIA με ένα video που θα αποτυπώνει την ρεματιά και την σχέση της με το Αδριάνειο Υδραγωγείο και την ιστορία, με αναβάθμιση του υπάρχοντος.  Όποιο μέλος μας ενδιαφέρεται να συμμετέχει και να βοηθήσει είναι καλοδεχούμενο.

·         Τέλος θα επιδιωχθεί η πραγματοποίηση της παρουσίασης  του χάρτη της ρεματιάς  στην Πεντέλη, δράση που είχε αναβληθεί λόγω πανδημίας.

·         Εξετάζουμε επίσης την οργάνωση εκδήλωσης για την Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6), της πανδημίας βοηθούσης. 

 

Γ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Πάντα στην διάρκεια ενός έτους υπάρχουν θέματα που προκύπτουν  και απαιτούν από τον σύλλογο να πάρει θέση και να αντικρούσει ή να στηρίξει. Κάποιες επιμέρους δράσεις όμως παραμένουν ανοιχτές:

 • Για το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  Μελισσίων  θα περιμένουμε την εκδίκαση της προσφυγής στο ΣτΕ σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.  Ένα θέμα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το κόστος των δικαστικών εξόδων που θα επιβαρύνει τον σύλλογό μας αλλά και όλους τους συλλόγους.  Εξετάζουμε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις, αλλά για το  θέμα αυτό το σίγουρο είναι ότι θα καταφύγουμε στην ενίσχυση από τα μέλη και τους φίλους  μας, με μία έκτακτη εισφορά ενδεχομένως για το 2022.

Είναι  απαραίτητο, στο μεσοδιάστημα έως την εκδίκαση, να παρέμβουμε σε σχέση με την απαράδεκτη κατάσταση στον παράνομα λειτουργούντα χώρο, επίσης σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία.

 • Για την μετεγκατάσταση του ΚΑΖΙΝΟ Πάρνηθας θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία φορέων που εναντιώνονται σε αυτή την επιλογή. Θα στηρίξουμε δε την προσφυγή του Δήμου Χαλανδρίου, όταν δημοσιευτεί το σχετικό ΠΔ ή άλλη πράξη που είναι δυνατόν να προσβληθεί. Η Συμμετοχή μας θα εξετάζεται κατά περίπτωση ώστε να είναι σύμφωνη πάντα με το θεσμικό πλαίσιο του συλλόγου.
 • Τέλος γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από το Υπουργείο Πολιτισμού για το Πεντελικό Όρος, όχι ακόμη σαφής καθώς και η αδειοδότηση για την επαναλειτουργία  των παλιών λατομείων. Ήδη μας κοινοποιούνται, κυρίως από μέλη μας στην Πεντέλη, θέματα σχετικά με την επανάληψη των εξορύξεων που απειλούν το βουνό και όπως πληροφορηθήκαμε η  Αποκεντρωμένη στις 25/2 εξέδωσε την 5η απόφαση για  άδεια έρευνας για λατομική εκμετάλλευση σε εταιρεία  εξόρυξης στο Πεντελικό Όρος. Θα πρέπει να ενημερωθούμε και να δούμε σε ποιο βαθμό θίγει γενικές μας αρχές για την διατήρηση της φυσικότητας της Πεντέλης, από όπου πηγάζει η ρεματιά μας αποτελώντας μια συνέχεια φυσικού περιβάλλοντος μέσα στον αστικό ιστό, αλλά και την σχέση των παρεμβάσεων με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση η προστασία της Πεντέλης αφορά και τους κατοίκους της περιοχής μας.

 

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

 • Χρειάζεται να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν περισσότερα μέλη οι ομάδες εργασίες του συλλόγου ή/και να δημιουργηθούν νέες με διαφορετικό αντικείμενο. Φυσικά αυτές που σταματάει το αντικείμενο τους θα σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι όμως τόσο πολλά  τα θέματα και οι ιδέες που κανένα ΔΣ δεν μπορεί μόνο του να ανταποκριθεί. Ζητάμε επομένως την συμμετοχή σας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας και τον διαθέσιμο χρόνο σας.
 • Το ΔΣ θα προσπαθήσει να βάλει μεγαλύτερη τάξη στην ενημέρωση των μελών με την δημιουργία ενός INFO στο οποίο θα αναρτώνται ενημερώσεις για διάφορα θέματα συγκεντρωτικά, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των mails των μελών. 
 • Συνέχιση και ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του αρχείου - που διεκόπη λόγω covid -  και ψηφιοποίησή του.
 • Τέλος το ΔΣ έχει διαμορφώσει μια πρόταση για την λειτουργία της λίστας, που δεν έχει σκοπό να περιορίσει απόψεις ή διαφωνίες  αλλά κρούσματα προσωπικών χαρακτηρισμών και προσβολών.  Φαινόμενα που δυστυχώς παρουσιάζουν έξαρση σε περιόδους προ δημοτικών εκλογών ή εκλογών στον σύλλογο, όπως έχει δείξει η εμπειρία. Καλούμε όλα τα μέλη μας να παρεμβαίνουν  ελεύθερα σε όλα τα θέματα του συλλόγου, με ανταλλαγή επιχειρημάτων, τηρώντας το επίπεδο ευπρέπειας και πολιτισμού που διαθέτουμε.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            ================================================================

                                                                               

                                                                                                Χαλάνδρι, 15 Μαρτίου 2022                                                                                                                                

                                                                  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Ε. 2022

Διαχειριστική περίοδος 1/1/2022-31/12/2022

 

Το ΔΣ στη συνεδρίασή του στις 15/03/2022 (αρ. συν. 04/2022)  αποφάσισε ομόφωνα και εισηγείται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του παρακάτω προϋπολογισμού του  2022,  που αφορά στη διαχειριστική περίοδο 1/1/2022 έως 31/12/2022.

 

 

ΕΣΟΔΑ

Εκ μεταφοράς                                                                          3.247,80 €

Εγγραφές-συνδρομές                                                                  200,00 €

Επιχορήγηση 2022 από ΔΗΜ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                      2.970,00 €

                                            Σύνολο                                        6.417,80 €

ΕΞΟΔΑ

Ημερολόγια                                                       950,00 €

Εκδηλώσεις                                                       400,00 €

Έντυπο υλικό για σχολεία                                  320,00 €

Προκαταβολή σχεδιασμού χάρτη                      700,00 €

Αναμόρφωση βίντεο                                          600,00 €    ................... 2.970,00 €

Γραφική ύλη, κτηματολόγιο, λογιστήριο           547,80 €

Έξοδα μετακίνησης, πλατφόρμες, τηλ.              150,00 €

Κηπευτικά είδη, εργαλεία,επισκευές                 250,00 €....................      947,80 €

Αμοιβές νομικών, πληρεξουσίων

συμβολαιογράφων κλπ                                   2.500,00 €......................    2.500,00 €

                                           Σύνολο                 6.417,80 €                         6.417,80 €

 

 

 

Ειδικά σε ότι αφορά στην προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ για τον ΣΜΑ Μελισσίων και τις αμοιβές νομικών για τον δικαστικό αγώνα απευθυνόμαστε πρωτίστως σε  όλα τα μέλη μας, αλλά και σε άλλους φορείς  και συλλογικότητες των περιοχών μας, για μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση ώστε να ανταποκριθούμε χωρίς πρόβλημα στις οικονομικές υποχρεώσεις της προσφυγής μας, καθώς εκτιμούμε ότι  δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την κυνική παραβίαση της ζώνης Α΄προστασίας της ρεματιάς.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

=====================================================================

 

                                                 

7.  ΘΕΜΑ  ΕΒΔΟΜΟ   : Συζήτηση, κατάθεση προτάσεων και έγκριση Προγραμματισμού δράσεων & Προϋπολογισμού 2022.

Μετά από κατάθεση πρότασης από το μέλος  κ.  Δ.Σταμέλο και συμφωνία του συνόλου της ΓΣ  προστέθηκε  στον προγραμματισμό στο Γ μέρος Επιμέρους δράσεις  στο τέλος της  παραγράφου 2 το εξής : Η Συμμετοχή μας εξετάζεται κατά περίπτωση ώστε να είναι σύμφωνη πάντα με το θεσμικό πλαίσιο του συλλόγου.

Η συζήτηση συνεχίστηκε  με τις τοποθετήσεις που ακολουθούν

Κομπότης Νίκος: Τα χρήματα που δίνονται σε Δικηγόρους θα ήταν καλύτερα να αξιοποιούνται για την ενημέρωση με στόχο την μεγαλύτερη κινητοποίηση  των πολιτών στα φλέγοντα θέματα ώστε οι διεκδικήσεις να έχουν θετικά αποτελέσματα.

Γαβριήλ Σμαράγδα: τοποθετήθηκε για το Α.  ΜΟΝΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4ο (.) του "Προγραμματισμού αναφέροντας την άμεση διεκδίκηση μας ΝΕΡΟΥ από τους Δήμους για το πότισμα του πάρκου Φραγκοκλησιάς προτείνοντας να σταλούν τα σχετικά έγγραφα ως ΑΠΟΦΑΣΗ της Γενικής ΣυνέλευσηςΗ πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα.  

Περλέρος Βασίλης

Ενημέρωσε ότι εάν οι Δήμοι δεν εξασφαλίσουν το πότισμα των δενδρυλλίων της δεντροφύτευσης Θα το αναλάβει   ο ΣΠΑΠ.

Χαλάτση Έφη

 • Να προγραμματιστεί για το επόμενο έτος  δράση και για την παγκόσμια ημέρα νερού.
 • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση να διεκδικήσουμε να πραγματοποιείται με συνεργασία των παραρεμάτιων Δήμων και της Δ/νσης Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας με συνδυασμό τόσο θεωρητικού πλαισίου όσο και δράσεων.

 

Μετά από τη συζήτηση και την πρόσθεση του ανωτέρω  κειμένου στον Προγραμματισμό  εγκρίθηκε  ομόφωνα  από τη Γενική Συνέλευση ο Προγραμματισμός δράσεων  καθώς και ο Προϋπολογισμός του 2022.

 

8.   ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ   :  Πρόταση ΔΣ για διαχείριση λίστας ενημέρωσης μελών.   

Συζήτηση & ψηφοφορία

           

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Υπήρξαν όλο το προηγούμενο διάστημα παράπονα για το ύφος διάφορων παρεμβάσεων στην λίστα ενημέρωσης των μελών που περιείχαν προσωπικούς χαρακτηρισμούς και υποτιμητικές αναφορές. Μέχρις σημείου να αιτηθούν μέλη μας (λίγα) την διαγραφή τους από την λίστα. Το θέμα απασχόλησε το ΔΣ.

Επειδή θεωρούμε ότι:

- η λίστα αποτελεί ένα απαραίτητο μέσον επικοινωνίας με τα μέλη μας

- ότι πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους για να εκφράζουν τις απόψεις του και την κριτική τους και τις προτάσεις τους

- ότι αυτό επιτυγχάνεται με επιχειρήματα και όχι με χαρακτηρισμούς

Το ΔΣ διαμόρφωσε, ως διαχειριστής της λίστας,  την παρακάτω πρόταση προς την ΓΣ.

“Σε περίπτωση τέτοιας μορφής ανάρτηση το ΔΣ θα παρεμβαίνει με ένα συγκεκριμένο μήνυμα (ίδιο κάθε φορά) και σε περίπτωση που θα επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα θα θέτει για τον συγκεκριμένο αποστολέα σε εφαρμογή την δυνατότητα, που δίνει η google, ελέγχου των μηνυμάτων πριν την ανάρτησή τους για διάστημα 1 έως 3 μηνών. Δηλαδή θα ελέγχει το περιεχόμενο των μηνυμάτων και αν δεν είναι υβριστικά θα αναρτώνται  ελεύθερα στην λίστα επικοινωνίας “. Αυτό θα ισχύσει μέχρι την επόμενη ΓΣ όπου θα επανεξεταστεί εάν θα πρέπει να διατηρηθεί.

 

Ακολούθησε συζήτηση επί της προτάσεως και κατατέθηκε αντιπρόταση από την κ. Χαλάτση η οποία προέβλεπε να προτρέψουμε  μέσω της λίστας τα μέλη για αυτοπεριορισμό και ότι  εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση στην επόμενη ΓΣ το ΔΣ θα επαναφέρει την πρόταση του για έλεγχο μέσω google.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ κατά πλειοψηφία με την προσθήκη στο τέλος αυτής ότι θα ισχύσει μέχρι  την επόμενη ΓΣ όπου και θα επανεξεταστεί.

 

                                                           

9.   ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ :   Πρόταση αύξησης ετήσιας συνδρομής στα 10 € από το 2023.

Συζήτηση & ψηφοφορία.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Η  ετήσια συνδρομή του Συλλόγου μας είναι 5€ εδώ και πολλά χρόνια, η χαμηλότερη από πολλούς άλλους συλλόγους. Αυτό  δημιουργεί εκ των πραγμάτων περιορισμούς στις δράσεις του Συλλόγου.

Από την άλλη γνωρίζουμε ότι η εποχή είναι πολύ δύσκολη για τα οικονομικά όλων μας.

Στο ΔΣ εκφράστηκε σοβαρός προβληματισμός για το θέμα. Υπήρξαν και προτάσεις ενίσχυσης με αντίτιμο σε εκδηλώσεις ή στο ημερολόγιο.  Αποφασίστηκε τέλος το θέμα να τεθεί στην ΓΣ.

Η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

- Η συνδρομή γίνεται 10€ τον χρόνο.

- Η εγγραφή παραμένει στα 5€.

- Ισχύει το 50% για τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών, μετά το πρώτο μέλος.

- Ισχύει η Απόφαση της ΓΣ για ιδιαίτερη ρύθμιση και μείωση των ποσών όταν υπάρχει

  αποδεδειγμένα πρόβλημα ανταπόκρισης κάποιου μέλους μας, από το ΔΣ.

- Η αυξημένη συνδρομή θα ισχύσει από το 2023.

 

Μετά από συζήτηση  και την ψηφοφορία που ακολούθησε εγκρίθηκε η πρόταση κατά πλειοψηφία.

 

 

10.  ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ :     Άλλες προτάσεις. Συζήτηση & ψηφοφορία.

Προτάθηκαν ψηφίσματα για την Ουκρανία τα οποία η ΓΣ αποφάσισε ότι δεν θα συζητηθούν καθώς δεν εμπίπτουν στους σκοπούς του συλλόγου

 

 

 

11.  ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ : Ψήφισμα για εξορύξεις στην Πεντέλη. Συζήτηση & ψηφοφορία

 

Κατατέθηκε η εξής πρόταση από το Δ.Σ.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ

 

Η Γ.Σ.  του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που έγινε στις 4 Απριλίου 2022 εκφράζει την τεράστια ανησυχία της για την οπισθοδρόμηση στην πολιτική προστασίας του Πεντελικού Όρους που υιοθετείται από τις κρατικές αρχές.

Ειδικότερα είναι αντίθετη στην εκ νέου ανάπτυξη της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Πεντέλη που προωθείται  με την μαζική αδειοδότηση για διερευνητικές εργασίες προς ίδρυση λατομείων. Θεωρούμε ότι η Πεντέλη έχει ήδη προσφέρει αρκετά σε αυτόν τον τομέα και είναι πλέον καιρός όχι μόνο να την αφήσουμε ήσυχη, αλλά  κυρίως να επουλώσουμε τις πληγές που έχουμε δημιουργήσει με σεβασμό στην φύση. 

Η Πεντέλη είναι η ανάσα μας και η διαφυγή μας από την πόλη. Είναι η ιστορία μας και το μέλλον μας. Ο Σύλλογός μας δηλώνει αλληλέγγυος με τις δημοτικές αρχές, τις δημοτικές κινήσεις και τις συλλογικότητες πολιτών που αντιστέκονται στην νέα αυτή κακοποίηση.

 

======================================================================

Μετά  από συζήτηση εγκρίθηκε ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση ψηφίσματος.

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,  η Πρόεδρος στις 20.20  κηρύσσει τη λήξη της παρούσης Γ.Σ. Τα πρακτικά αυτής με αρ.πρακτ. Γ.Σ. 02/2022 θα παραδοθούν υπογεγραμμένα εις τριπλούν  στην Πρόεδρο ή Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ.

                                                                        4 Απριλίου 2022   

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                      

 

Ε. ΧΑΛΑΤΣΗ                                             1.   Α. ΔΗΜΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ   

 

2.    Μ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ