Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟΠρος
Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών                                Χαλάνδρι, 17  Μαΐου 2019
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων                                                   αρ. πρωτ. 16/2019
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Μεσογείων 119
11526 Αθήνα     

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ  Α

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAZINO ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

      Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου έχει έννομο συμφέρον παρέμβασης στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Προέγκρισης Εκπόνησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την εγκατάσταση Καζίνο στην περιοχή του κτήματος Δηλαβέρη - όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση που κοινοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ στον Δήμο Χαλανδρίου, μέσω του οποίου λάβαμε γνώση - βάσει των σκοπών του όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2  του Kαταστατικού του όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «…..Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων των παραρεμάτιων Δήμων», δηλαδή και των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

Επί της αιτηθείσας από το ενδιαφερόμενο σχήμα έγκρισης εκ μέρους του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η τεχνική έκθεση που έχει κατατεθεί σε εσάς για την υποστήριξη της προέγκρισης ΕΧΣ στην περιοχή Δηλαβέρη του Δήμου Αμαρουσίου,  παρουσιάζει κατά την άποψή μας σοβαρές και ενδεχομένως σκόπιμες ελλείψεις. Συγκεκριμένα:

1.   Ενώ σύμφωνα με την ΥΑ 27022/2017 (ΦΕΚ 1976/Β/2017) προβλέπεται η δυνατότητα χωρικής οργάνωσης περιοχής «ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων» ως υποδοχέα σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ….. (δεν εκτιμούμε ότι πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας!), στην περίπτωσή μας γίνεται αναφορά μόνον στο υπερκείμενο επίπεδο του ΡΣΑ και στο ΓΠΣ Αμαρουσίου (του οποίου ζητείται μερική τροποποίηση) και παραλείπεται η διερεύνηση ενδεχόμενων επιπτώσεων στην ευρύτερη πολεοδομική περιοχή ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων. Έτσι,  ενώ είναι γνωστό ότι η περιοχή Δηλαβέρη βρίσκεται στα σύνορα του Αμαρουσίου με τους Δήμους Χαλανδρίου και Φιλοθέης και κατανοητό ότι η προτεινόμενη χωροθέτηση αφορά σε  μια δραστηριότητα μεγάλης έντασης με ευρύ κύκλο επιπτώσεων, δεν υπάρχει κατ’ ελάχιστον συνολικότερη θεώρηση και διερεύνηση της ζώνης επιρροής ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, περιοχή κυρίως γενικής και αμιγούς κατοικίας.
2. Βάσει του άρθρου 6 του Ν 4499/2017 η επιχείρηση επιτρέπεται να μεταφερθεί σε  «διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας ή σε αναπτυξιακούς άξονες διεθνούς ή εθνικής εμβέλειας ή σε πόλους εθνικής ή μητροπολιτικής εμβέλειας» εξαιρουμένων περιοχών της Αττικής (Κέντρο Αθήνας, παραλιακή ζώνη, Δυτική Αττική).
     Στη διερεύνηση που ακολουθεί τα κριτήρια δεν εξετάζονται εναλλακτικά αλλά αθροιστικά με τρόπο ώστε η περιοχή Δηλαβέρη να αναδεικνύεται σαν η «μόνη» επιλογή. Στην συνέχεια εξετάζονται σαν εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης σχεδιασμοί της «μόνης» επιλογής. Σε αυτό συντείνει και η τουλάχιστον «περίεργη» μεθοδολογία της σύγκρισης δήμων (δηλαδή διοικητικών οντοτήτων) και όχι συγκεκριμένων εκτάσεων «ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων». Το αντικείμενο διερεύνησης και συγκριτικής αξιολόγησης  όμως θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένα  οικόπεδα σε περιοχές που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων (πχ παρά την Αττική Οδό, τον ΠΑΘΕ κλπ). Έτσι ή αλλιώς και στην συγκεκριμένη περίπτωση προκύπτει ανάγκη τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου Αμαρουσίου, όπως ενδεχομένως να προέκυπτε και σε άλλες περιοχές.
     Με τον τρόπο αυτό  παρακάμπτεται και ευτελίζεται η ουσία της Προέγκρισης ΕΧΣ  μίας μητροπολιτικής δραστηριότητας μεγάλης έντασης, που θα  έπρεπε να διερευνά συγκριτικά εναλλακτικές χωροθετήσεις στα πλαίσια του μητροπολιτικού σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης, με τρόπο που δημιουργεί έδαφος  -κατά την γνώμη μας- για  δικαστική προσβολή της  όποιας σχετικής απόφασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
3.  Προξενεί εντύπωσε ότι ενώ γίνεται αναφορά σε μεγάλα θέματα που εντοπίζονται και στο ΡΣΑ όπως η μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση της Λεωφόρου Κηφισίας και η σύγκρουση μητροπολιτικών χρήσεων με τις περιοχές κατοικίας στην περιοχή που προτείνεται η χωροθέτηση, οι παράγοντες αυτοί δεν διερευνώνται παρά μόνο επιλεκτικά και στην πολύ στενή κλίμακα του συγκεκριμένου οικοπέδου. Δεν παρέχονται στοιχεία για την αναμενόμενη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων από την συγκεκριμένη μητροπολιτική δραστηριότητα και μέτρα για την διαχείρισή της, αντίθετα ανακαλύπτεται η υποθετική κυκλοφοριακή επιβάρυνση στους υποθετικούς εναλλακτικούς πολεοδομικούς σχεδιασμούς της «μόνης λύσης».
    Η περιοχή που ορίζεται στο ΡΣΑ ως περιοχή μητροπολιτικού κέντρου παρά την Λεωφόρο Κηφισίας έχει ήδη επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την εγκατάσταση χρήσεων (εμπορίου, υγείας, επιχειρήσεων κλπ) χωρίς τον αρμόζοντα σχεδιασμό και χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να χωροθετούνται σε αυτή ανεξέλεγκτα παρόμοιες χρήσεις  (πχ επέκταση του GOLDEN HALL).
4.  Η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που παρουσιάζονται ως ζώνη πρασίνου με ρόλο προστασίας της υφιστάμενης κατοικίας είναι η κατά νόμο εισφορά σε γη. Δεν διευκρινίζεται δε αν θα υπάρξουν αποκλειστικά υπόγειοι χώροι στάθμευσης ή αν μέρος τους θα καταληφθεί από τους επισκέπτες.

      Είναι εύλογο, εκτιμούμε, οι κάτοικοι των αστικών περιοχών που γειτνιάζουμε με την περιοχή "μητροπολιτικού κέντρου" και εξυπηρετούμαστε από τις ίδιες υποδομές να ζητούμε να  σταματήσει η χωροθέτηση  μεγάλης έντασης και επισκεψιμότητας χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αν δεν προηγηθεί μία συνολική θεώρηση και δεν υλοποιηθούν μέτρα που διαφυλάσσουν την ποιότητα της ζωής μας  και το δικαίωμά μας στην μετακίνηση. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε τουλάχιστον ορθή και πλήρη εφαρμογή του γράμματος και του πνεύματος της σχετικής νομοθεσίας.

    Τέλος,  θέλουμε να τονίσουμε ότι από το σκεπτικό της μελέτης των αιτούντων παραλείπεται ένα πολύ σοβαρό «ποιοτικό κριτήριο». Προτείνεται η χωροθέτηση μιας εμβληματικής δραστηριότητας τζόγου μέσα στον αστικό ιστό και χαρακτηρίζεται μάλιστα «συμπληρωματική» των αθλητικών δραστηριοτήτων στο ΟΑΚΑ! Όσο γνωρίζουμε, με εξαίρεση τις αμερικάνικες πόλεις του τζόγου και ελάχιστες ιστορικά δημιουργημένες περιπτώσεις, τέτοιας μορφής δραστηριότητες χωροθετούνται  περιφερειακά του συνεχούς αστικού ιστού και των περιοχών κατοικίας. 

Κατόπιν αυτών αιτούμεθα προς το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. την απόρριψη της συγκεκριμένης μελέτης.


Για το Διοικητικό ΣυμβούλιοΗ Πρόεδρος                                                                                                                                        

Μ.-Ε. Σμαραγδή                    Η Γεν. Γραμματέας
        Κ. Δάνου4η πεζοπορική διάσχιση Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                     20 Μαϊου 2019 

Την Κυριακή 19 Μαϊου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 4η πεζοπορική διάσχιση της Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που διοργάνωσε η Φυσιολατρική Κίνηση "Βριλησσός" με τον Δήμο Βριλησσίων, και με τη συμμετοχή του Συλλόγου μας. 
Ο Σύλλογός μας, πέραν της διάσχισης, συμμετείχε ενεργά και στην προετοιμασία της εκδήλωσης (καθαρισμός 5/5/2019 και σηματοδότηση 18/5/2019 όλης της προγραμματισμένης διαδρομής).
Ευχαριστούμε τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


4 συνημμένα αρχεία 

Απαραίτητες ενέργειες εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2019

Επιστολή που στείλαμε στους  αρμόδιους φορείς εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου,  καθώς η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι  μια από τις δυσκολότερες και για τη Ρεματιά λόγω των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων και της μεγάλης ανάπτυξης της εποχιακής βλάστησης δημιουργώντας αυξημένους κινδύνους πυρκαγιών.
Έκπληξη και ερωτηματικά για τις άδειες δεξαμενές στο δήμο Πεντέλης !!Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Κυριακή 19 Μαΐου: 4η κατάβαση της Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου

Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου,

Την επόμενη Κυριακή 19 Μαΐου 2019 πραγματοποιείται η 4η κατάβαση της Ρεματιάς μας. Την εκδήλωση αυτή οργανώνει ο φυσιολατρικός σύλλογος ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ με την συμμετοχή του συλλόγου μας καθώς και άλλων φορέων και συλλόγων.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ:


Σημειώστε ότι:

Υπάρχουν 2 διαδρομές:
* Η μεγάλη που ξεκινά από τη σπηλιά του Νταβέλη και
* Η μικρή που ξεκινά από τη Νέα Πεντέλη στις 10:30 πμ περίπου και 
καταλήγουν μαζί στα Βριλήσσια.

Για όσους θέλουν να κάνουν τη μεγάλη κατάβαση υπάρχουν προς το παρόν δύο τρόποι οργανωμένης μετακίνησης:
1. Δωρεάν από το δήμο Βριλησσίων και
2. Με πληρωμή 5€ στον ΒΡΙΛΗΣΣΟ, τα λεωφορεία του οποίου ξεκινάν από τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Στα 5€ περιλαμβάνεται και η ασφάλιση για τυχόν ατύχημα.

Παρακαλούμε δείτε ξανά τις αναλυτικές οδηγίες στο παραπάνω λινκ.Αν μέχρι την Τετάρτη 15/5 υπάρξει συμμετοχή πάνω από 20 μελών και φίλων μας, το Δ.Σ. του συλλόγου Ρεματιάς θα εξετάσει την μίσθωση πούλμαν από το Χαλάνδρι.
Σε αυτή την περίπτωση η επιστροφή από Βριλήσσια προς Χαλάνδρι το απόγευμα θα πρέπει να γίνει με δικά σας μέσα ή τη δημόσια συγκοινωνία.

Δηλώσεις συμμετοχής εναλλακτικά:
- στο μειλ του συλλόγου μας: sosrematia@gmail.com
- Τις ώρες:  10πμ εως 1μμ και 7μμ έως 9μμ στα τηλ:
210-683 2776,  693 2253239 ή 6932 615627

Ενημερώστε για την συμμετοχή σας ή και φίλων σας το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να πάρουμε τις σχετικές αποφάσεις για μίσθωση πούλμαν.


Το Δ.Σ. του συλλόγου Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου

Δύο επιστολές του συλλόγου μας για απορριμματοφόρα και χωματερές στο δήμο Πεντέλης

Δείτε παρακάτω 2 επιστολές που έστειλε ο σύλλογος Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου για τις θέσεις στάθμευσης απορριμματοφόρων στις τρεις δημοτικές κοινότητες του δήμου Πεντέλης. Αναμένουμε απαντήσεις...

Η τελευταία τον Απρίλιο:
και η πρώτη τον Γενάρη:Η ρεματιά και στις τρεις δημοτικές κοινότητες: Παλαιά Πεντέλη, Νέα Πεντέλη και Μελίσσια θεωρείται ακόμα χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων και απορριμματοφόρων...