Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ

Την 1η Φεβρουαρίου  συναντηθήκαμε με τον  κ Δήμαρχο Χαλανδρίου και του εκθέσαμε γραπτά και προφορικά τις προτάσεις μας για την προστασία της Ρεματιάς. .
Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, οι προτάσεις μας  κινούνται στα πλαίσια του εφικτού και  ευελπιστούμε πως θα γίνουν δεκτές προς το συμφέρον όλων μας. Της πόλης , του περιβάλλοντος και του καθενός μας προσωπικά  Ακόμη και αν θιγούν μικροσυμφέροντα, είμαστε σίγουροι πως  το συνολικό μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι για όλους θετικό

Ακολουθεί η επιστολή μας

Αξιότιμε κ Δήμαρχε
Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο της Ρεματιάς και η επαφή μας με όλους τους

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Η αξία των ρεμάτωνΤα υδατορέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα προστασίας η οποία αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της λειτουργίας που επιτελούν ως οικοσυστήματα. Δια των ρεμάτων συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων [ομβρίων] προς την θάλασσα , αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς και με την χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Επειδή δε έχουν ζωτική σημασία για το προστατευόμενο από το άρθρο 24 του Συντάγματος οικιστικό και φυσικό περιβάλλον [ιδιαίτερα αυτά που διασχιζουν οικισμούς] αποκλείεται κάθε αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης. Επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση των απολύτων αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους.