Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2018 έως 31/12/2018

Χαλάνδρι 15 Ιανουαρίου 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1/2018 έως 31/12/2018
Α. Ο οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου που συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο ΔΣ της 15/1/2019 αναλυτικά έχει ως εξής:
ΥπόλοιποΤαμείου διαχειριστικής περιόδου 2017:  4.682,87 €
Έσοδα 1/1/2018 – 31/12/2018:   (+)      3.220,21 €
Έξοδα  1/1/2018 – 31/12/2018:        (-)       3.867,40 €
Ταμείο στις 31/12/2018:                    (-)          647,19
Υπόλοιπο Ταμείου στις  31/12/2018:                                            4.035,59 €
Από τα οποία:
1.      στον λογαριασμό 0026-0631-52-0100938308  του Συλλόγου στην EFGEUROBANK βρίσκονται 3.801,90 €
2.      στα χέρια της ταμία μετρητά 233,69 €

Β. Αναλυτικότερα:
1.      Τα έσοδα προέρχονται κατά 5% από συνδρομές μελών και κατά 95% από οικονομική ενίσχυση του Δήμου Χαλανδρίου προς τον Σύλλογο. Η αναλογία είναι σε μεγάλο βαθμό πλασματική διότι το μεγαλύτερο μέρος των συνδρομών συλλέγεται στις απολογιστικές ΓΣ και σύμφωνα με το παλιό καταστατικό η τελευταία έγινε εντός του 2017 και οι συνδρομές προσμετρήθηκαν στην διαχειριστική περίοδο του 2017.

2.      Τα έξοδα μπορούν να αναλυθούν ως εξής:          
Δαπάνη
Ποσό €
%
Αγορά εξοπλισμού συλλόγου
641,57
17,0
Τροποποίηση Καταστατικού
502,96
13,4
Παραγωγή Βίντεο
1.666,80
44,1
Εκδηλώσεις:
Κοπή πίτας 2018: 83.19€
Καθαρισμός ρεματιάς:247,88€
Μουσική εκδήλωση: 148,83€

479,90

12,8
Λειτουργικά έξοδα
492,17
11,5

3.      Το υπόλοιπο του Ταμείου του συλλόγου ( 4.035,59€) θεωρούμε ότι είναι επαρκές για την αντιμετώπιση και έκτακτων αναγκών (προσφυγές κλπ).
4.      Θεωρούμε ότι
-          Το θέμα της διεύρυνσης του αριθμού των μελών του συλλόγου και της διαρκούς είσπραξης των συνδρομών παραμένει σημαντικός στόχος.
-          Η διαχείριση των χρημάτων του συλλόγου είναι στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσής του και σύμφωνη με τους σκοπούς του και τις αποφάσεις του ΔΣ.
Γ. Ο απολογισμός εγκρίνεται από το ΔΣ της 15ης Ιανουαρίου 2019 για να κατατεθεί με όλα τα παραστατικά στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και κατάρτιση της σχετικής έκθεσής της προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση και απαλλαγή του ΔΣ από την διαχειριστική περίοδο 1.1.2018 έως 31.12. 2018.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ταμίας                                 Η Πρόεδρος                                           Η Γ. Γραμματέας                                                

Λ. Καϊμάκη                                     Ε. Χαλάτση                                                        Μ.-Ε. Σμαραγδή                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή