Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Κοινή επιστολή 3 συλλόγων για το πάρκο Φραγκοκκλησιάς

 


                                                                                                                             21   Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣ:

- Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Θ. Αμπατζόγλου

- Δήμαρχο  Χαλανδρίου κ. Σ. Ρούσσο.


Κοινοποίηση  (με συνημμένα):

- Αντιδήμαρχο Αμαρουσίου κ. Ε. Κατσιγιάννη

- Αντιδήμαρχο Χαλανδρίου κ. Κ. Ευθυμίου

- Υπηρεσία Πρασίνου Δήμου Αμαρουσίου (υπόψη κ. Ν. Τσόλκα)

- Υπηρεσία Πρασίνου Δήμου Χαλανδρίου (υπόψη κας Ν. Νικολάου)


ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΚΟ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ

 

Κύριοι,

Επανερχόμαστε στο θέμα της εξασφάλισης νερού για πότισμα και γενικότερα της απαιτούμενης φροντίδας του νέου διαδημοτικού Πάρκου Φραγκοκλησιάς, το οποίο με πρωτοβουλία σας και συμμετοχή δημοτών δημιουργήθηκε στα όρια των Δήμων σας. Σκοπός μας είναι να διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού τις Υπηρεσίες σας στο έργο τους.

1. Στον χώρο του νέου Πάρκου και εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, λειτουργεί γεώτρηση της οποίας τα δικαιώματα χρήσης νερού έχουν αποδοθεί με Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην “Αττική Οδό ΑΕ” για άρδευση και πυρόσβεση από το 2016. Η άδεια χρήσης άφορά 98.000Μ3 νερού ετησίως και ισχύει μέχρι το 2022, δηλαδή το τρέχον έτος, οπότε θα πρέπει να ανανεωθεί (επισυνάπτουμε αντίγραφο της Απόφασης με αρ. Πρωτ. 38125/2736/4-4-2016).

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας οι ανάγκες για πότισμα του Πάρκου δεν υπερβαίνουν, στην δυσμενέστερη περίπτωση, σε ετήσια βάση τα 1000Μ3 νερού και θα βαίνουν μειούμενες στον χρόνο δεδομένου του δασικού χαρακτήρα των φυτών. Αν δε μελλοντικά εγκατασταθεί και σύστημα “στάγδην” ποτίσματος θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Επομένως οι ανάγκες του Πάρκου είναι ελάχιστες σε σχέση με τα δικαιώματα χρήσης της συγκεκριμένης γεώτρησης, εκτιμούμε ότι δεν διαταράσσουν ουσιωδώς την κάλυψη των αναγκών της “Αττικής Οδού ΑΕ”, η δε αποκλειστική χρήση για την συγκεκριμένη έκταση μπορεί να πιστοποιείται με υδρομετρητή.

Θεωρούμε ότι η συνεννόηση των Δήμων με την εταιρεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, θα μπορούσε να δώσει άμεσα αποτελέσματα και θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις Υπηρεσίες Πρασίνου. Επιπλέον η “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ” θα μπορούσε στην επόμενη ανανέωση της άδειας χρήσης να συμπεριλάβει το πάρκο στην αιτούμενη έκταση άρδευσης.

Η λύση αυτή είναι κατά την άποψή μας η σωστότερη μακροπρόθεσμα διότι εξασφαλίζει επάρκεια νερού επιτόπου και δεν σπαταλά διυλισμένο νερό του δικτύου.

2. Σε ότι αφορά στην κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και μετά από αίτημα Υπηρεσιών Πρασίνου, σας επισυνάπτουμε τοπογραφική αποτύπωση του χώρου όπου φαίνονται το όριο των Δήμων και οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει δέσμευση για πότισμα μία φορά την βδομάδα.

Η άποψη βέβαια των συλλόγων μας ήταν εξαρχής ότι το Πάρκο ως διαδημοτικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ενιαία με δράσεις και έργα και από τους δύο Δήμους (συμπλήρωση δενδροφύτευσης, περιποίηση φυτών, διαμόρφωση διαδρόμων, παγκάκια ξεκούρασης, κάδοι σκουπιδιών κλπ) ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες σαν χώρος ξεκούρασης.  Προς το παρόν βέβαια είναι απολύτως απαραίτητο να συνεχιστεί  το εβδομαδιαίο (τουλάχιστον) πότισμα με κάθε τρόπο, ακόμη και αν γίνεται τμηματικά.

 

Συνημμένα:

1. Αντίγραφο Απόφασης 38125/2736/4.4.2016


2. Τοπογραφικό σχέδιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή