Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΡΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΕΜΑΤΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αθήνα, 05-02-2010
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/827/05-02-2010

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στη ρεματιά
Χαλανδρίου


Ο Δήμος Χαλανδρίου υπέβαλλε  γνωστοποίηση κλειστού
κυκλώματος τηλεόρασης. Σύμφωνα με αυτή, στο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, εντός της παραρεμάτιας ζώνης, έχουν τοποθετηθεί δύο κάμερες πουκαλύπτουν σε οριζόντια λήψη όλη τη ρεματιά, σε ακτίνα 1,2 Km. Ως σκοπός της
επεξεργασίας αυτής δηλώνεται η πυροπροστασία και η αντιπλημμυρική προστασία τηςρεματιάς Χαλανδρίου, που αποτελεί προστατευόμενο τοπίο. Επίσης, σχετικά, κατατέθηκαν ερωτήματα στην Αρχή σχετικά με τη νομιμότητα χρήσης του
συστήματος αυτού.
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο σκοπός επιτυγχάνεται μέσω καταγραφήςπαραγωγής καπνού και πάσης άλλης δολιοφθοράς εντός του ανοιχτού χώρου της ζώνηςπροστασίας. Το σύστημα διαθέτει κλειδωμένο φίλτρο κάλυψης εικόνας που λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Σύμφωνα με τα δηλούμενα, το φίλτρο αίρεται σε περίπτωσησυναγερμού πυρκαγιάς ή εντοπισμού δολιοφθοράς κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας,ενώ τον κωδικό του φίλτρου διαθέτει ο Δήμαρχος. Οι δύο κάμερες του κυκλώματος λαμβάνουν δεδομένα εικόνας, διαθέτουν δυνατότητας εστίασης και περιστροφής και
διασυνδέονται με το κέντρο ελέγχου μέσω του ασύρματου δημοτικού δικτύου WiFi. Ο χειρισμός του συστήματος πραγματοποιείται από το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου, ενώ η πρόσβαση ελέγχεται με κωδικούς.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το σύστημα συλλέγει δεδομένα εικόνας, τα οποία κυρίως αφορούν στον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς στην παραρεμάτια ζώνη. Τέτοιαδεδομένα συλλέγονται από τις κάμερες και αποθηκεύονται στο κέντρο ελέγχου. Τα δεδομένα εικόνας αποτελούν προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που τα άτομα που περιέχονται σε αυτά είναι δυνατό να προσδιοριστούν. Από την επεξεργασία που πραγματοποιείται είναι φανερό ότι τα δεδομένα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση προσώπων, έστω και κατόπιν της διαδικασίας που προβλέπεται για την
άρση του φίλτρου κάλυψης. Για να μπορεί Δημόσια Αρχή να εκτελεί τέτοια επεξεργασία πρέπει η σχετική αρμοδιότητα να προβλέπεται ειδικώς από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, η οποία πρέπει, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζει το σκοπό της επεξεργασίας (βλέπε και απόφαση 77/2009 της Αρχής). Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια ειδική διάταξη, η επεξεργασία αυτή δεν επιτρέπεται και η γνωστοποίησή σας τίθεται στο αρχείο.
Βέβαια, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν τα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις λαμβανόμενες εικόνες το σύστημα δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή ο ν. 2472/1997. Θα πρέπει λοιπόν να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων από τις εικόνες που λαμβάνονται από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος. Για παράδειγμα, πρέπει να ρυθμιστεί η δυνατότητα εστίασης έτσι ώστε αφενός να μην είναι δυνατό να αναγνωρισθούν τα διερχόμενα φυσικά πρόσωπα και αφετέρου να λαμβάνεται η εικόνα που είναι απαραίτητη για την ανίχνευση του καπνού και της πυρκαγιάς, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως ο επιδιωκόμενος σκοπός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή