Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016/2017


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ  ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
M. Μπότσαρη 2, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. 6932615627,  2103254165, 2106820623
sosrematia.blogspot.com

 Χαλάνδρι, 8 Νοεμβρίου 2016

Προς τη Γενική Συνέλευση
της  28ης Νοεμβρίου 2016 και σε περίπτωση μη απαρτίας
της    5ης Δεκεμβρίου 2016


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016/2017 


       Στη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και κατάθεση από την Ταμία του απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016, αποφάσισε να καταθέσει στην Ετήσια Εκλοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για συζήτηση και έγκριση τον εξής προϋπολογισμό για την επόμενη διαχειριστική περίοδο   1/11/2016-31/10/2017.

Α)     Προϋπολογισθέντα    Έσοδα  *                                                        Ε.    300,00
*   προερχόμενα από  εισπράξεις  συνδρομών,
     νέων εγγραφών και έκτακτων εισφορών

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β)     Προϋπολογισθέντα   Έξοδα **                                                         Ε.  1.500,00
** και αναλυτικότερα 

-- εκδηλώσεις, αφίσες-προσκλήσεις,
    φωτοτυπίες, γραφική ύλη                             Ε.     600,00

-- δικηγόροι, δικαστικά έξοδα, προσφυγές       Ε.     400,00

-- σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού  
    προγράμματος για τα σχολεία                     Ε.      500,00

 
Από τα παραπάνω Έσοδα-Έξοδα προκύπτει  έλλειμμα                       Ε.   1.200,00
        

                     Την 31/10/2016 το υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σε   Ε. 4.676,26 *
 
 *       εκ των οποίων  : E. 4.186,99  στο λ/σμό του Συλλόγου στην  Τράπεζα και Ε. 489,27  μετρητά στα χέρια του ταμία.

  Την 31/10/2017 το υπόλοιπο του ταμείου προβλέπεται να ανέρχεται σε Ε. 3.476,26   


 Το έλλειμμα των Ε. 1.200,00 ελπίζουμε ότι στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του  θα καλυφθεί από χορηγίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.  

 
                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
                   Η   Πρόεδρος              Η  Γραμματέας                            Η Ταμίας


                  Κέλλυ Δάνου                Ματρώνη Δικαιάκου        Μαρίνα-Ελένη  Σμαραγδή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή