Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/11/2015-31/10/2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

               Χαλάνδρι, 8 Νοεμβρίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/11/2015-31/10/2016

Ο οικονομικός απολογισμός για τη διαχειριστική περίοδο 1/11/2015-31/10/2016 του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο Δ.Σ. της συνεδρίασης της 8ης Νοεμβρίου 2016 και αναλυτικά έχει ως εξής :

Α)  Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2015 (για την περίοδο 1/11/2014-31/10/2015)                    Ε.  3.721,65
Β)  Έσοδα διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016                    (+)        Ε.  2.745,35*
                                                              Σύνολον                                                   Ε.  6.467,00

Γ)  ‘Έξοδα διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016                    (-)         Ε.  1.790,74**

Δ)  Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2016  (για την περίοδο 1/11/2015-31/10/2016)              Ε.  4.676,26
                                                                                                                            ==========

*Το ποσόν  Ε. 2. 745,35 των εσόδων προέρχεται : 1) Ε. 2.450,00 από επιχορήγηση του Συλλόγου από τον Δήμο Χαλανδρίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 2) Ε. 295,00 από συνδρομές-νέες εγγραφές και 3)  Ε. 0,35 τόκους.

**   Από το ποσόν Ε. 1.790,74   των εξόδων, το μεγαλύτερο μέρος του Ε. 985,94 εδόθησαν για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και εκτύπωση του χάρτη, Ε. 3,06 για τραπεζικά έξοδα και φόρους τόκων και το υπόλοιπο Ε. 801,74 γραφική ύλη, αφίσες, προσκλήσεις, κεράσματα κλπ για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Υπόλοιπο ταμείου 31/10/2016:                                       Ε. 4.676,26 
(Ευρώ τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι και είκοσι έξι λεπτά)

Από τα οποία : α)  E. 4.186,99 στον λογαριασμό 0026-0631-52-0100938308  του Συλλόγου στην Eurobank με τελευταία ημερομηνία εγγραφής 15/9/2016 και β) Ε. 489,27 σε μετρητά.

     Ο απολογισμός θα κατατεθεί με όλα τα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.) στην Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο και για  την κατάρτιση της σχετικής  έκθεσης προς την ετήσια εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και απαλλαγή του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. για την ως άνω διαχειριστική περίοδο.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η πρόεδρος                               Η ταμίας

        ΚΕΛΛΥ ΔΑΝΟΥ                   ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
                                                 

                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή