Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις μας ως μελών της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Χαλανδρίου για το Τεχνικό Προγραμμα

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Χαλανδρίου στην οποία συμμετέχουμε ως μέλη. Υποβάλαμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις και προτάσεις.Κατά τη συζήτηση που επακολούθησε άνακοινώθηκε πως σταματούν οι εργολαβίες και όλα τα έργα θα γίνονται πλέον με αυτεπιστασία, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να προβούν σε καμιά ενέργεια στη Ρεματιά που να παραβιάζει το Π.Δ/γμα για την προστασία της και η μόνη  πρότασή μας που δέχτηκαν ήταν  να συμπεριληφθεί εκτός της υδραυλικής  και η γεωτεχνική μελέτη για το Ρέμα Χαλανδρίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2011 παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η υποεκτίμηση και υποβάθμιση της σημασίας της Ρεματιάς παρά την αναμφισβήτητη συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και των δυνατοτήτων που θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη και στην οικονομική ζωή της πόλης με την προσέλκυση επισκεπτών. Τα κονδύλια που προβλέπονται είναι ανεπαρκή σε σχέση με άλλα έργα μικρότερης κατά την κρίση μας σημασίας, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν και με άλλους τρόπους
1. Στα συνεχιζόμενα έργα προβλέπονται 88.00 ευρώ για καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων [ αριθ 4] και άλλες 15.00 για τον ίδιο σκοπό στα νέα έργα [αριθ 7] από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, σύνολο .103.000 ευρώ. Θα θέλαμε να μάθουμε αν έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την αποτροπή τέτοιων ενεργειών εκ μέρους των διαφημιζομένων στο μέλλον και τη διεκδίκηση αυτών των εξόδων από τους παραβάτες. Επίσης ρωτάμε αν έχουν εισπραχθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και αν έχει κοστολογηθεί και αποδοθεί το κόστος της παράνομης ηλεκτροδότησης από το δίκτυο του Δήμου και όχι της ΔΕΗ . Αν γίνουν όλα αυτά θα καλυφθούν τα έξοδα και το ανωτέρω ποσό θα μπορέσει να διατεθεί επωφελέστερα.
2. Στα νέα έργα επίσης προβλέπονται 12.223 ευρώ για εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης [αριθ 5] . Όμως πολλά από αυτά τα δέντρα έχουν φυτευτεί από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων με τρόπο που εμποδίζει τη διέλευση των πεζών και έχουν γίνει και άλλες ανάλογες κατασκευές[ πεζούλια κλπ] . Έχει ληφθεί πρόνοια οι αποκαταστάσεις αυτές να βαρύνουν τους ίδιους και όχι το κοινωνικό σύνολο καθώς και στην αποτροπή τέτοιων παραβάσεων στο μέλλον;
3. Στον αριθ 21 των νέων έργων προβλέπεται ποσό 14.326 ευρώ για την επικαιροποίηση μελέτης της ΕΥΔΑΠ για την σύνδεση αγωγών ομβρίων με αποδέκτη τη Ρεματιά. Και ερωτάται: Είναι η Ρεματιά, με δεδομένο το γεγονός ότι οι δρόμοι δεν καθαρίζονται και κανείς δεν ελέγχεται για το τι ρίχνει στους αγωγούς ομβρίων, ο κατάλληλος τόπος για την αποδοχή αυτών των βρομόνερων με αποτέλεσμα να είναι η δυσωδία ανυπόφορη σε πολλά σημεία της; Έχει γίνει αντιληπτό πως ιχθυοπωλείο ρίχνει τα νερά από τον πάγκο πώλησης ψαριών στον αγωγό ομβρίων και το ίδιο συμβαίνει όταν με τα ιχθυοπωλεία στις λαϊκές αγορές. Από δε τις  οικοδομές συχνά απορρίπτονται εκεί τα νερά από το πλυσιμο των εργαλείων, δοχείων κλπ Επίσης επισημαίνουμε το γεγονός  ότι, τόσο στο Χαλάνδρι όσο και στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος, υπάρχουν πολλά ιατρικά κέντρα , νοσοκομεία, μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια καθώς και πλυντήρια αυτοκινήτων και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει έλεγχος για το πού διοχετεύονται τα απόβλητα
4. .Για τις πραγματικές ανάγκες της Ρεματιάς προβλέπονται μόνο είναι 15.000 ευρώ στα νέα έργα για τον καθαρισμό και τη συντήρησή της [σελ 9 αριθ 1 ] από τα έκτακτα έσοδα και όχι στα τακτικά. Το ποσό αυτό το θεωρούμε τελείως ανεπαρκές για ένα επιπλέον λόγο. Φέτος είχαμε μεγάλες καταστροφές από τις νεροποντές και τον δυνατό αέρα, περισσότερα πεσμένα δέντρα, και περισσότερες καταρρεύσεις ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ γέφυρας του Αγίου Αθανασίου και οδού Πολυδρόσου. Υπάρχουν επίσης η ανάγκες για συντήρηση και την προστασία των πρανών ,τη συντήρηση και συμπλήρωση του πρασίνου κλπ .καθώς και για την επιβεβλημένη γεωτεχνική μελέτη που είναι απαραίτητη και για λόγους τυπικούς αφού προβλέπεται απο το ΠΔ.γμα 659/Δ/1995 και κυρίως ουσιαστικούς για τη σωστή εκτέλεση έργων προστασίας της.
5. Στα διεκδικούμενα έργα [ αριθ 17 και 21 ] αναφέρονται ποσά 500.000 και 1.000.000 αντίστοιχα για τη δημιουργία πράσινων διαδρομών και σύνδεσή τους με τη Ρεματιά και για την πεζοδρόμηση παραρεμάτιων οδών,. Όμως δεν γίνεται πουθενά αναφορά στην οριοθέτηση της Α Ζώνης με την καθαίρεση παραπηγμάτων, περιφράξεων, παράνομων κτισμάτων και πιθανά έξοδα για δικαστική διεκδίκηση τμημάτων της Α Ζώνης ή και αποζημιώσεις τυχόν δικαιούχων, πράξεις αναλογισμού κλπ που θα έπρεπε να προηγηθούν ως προαπαιτούμενα για την πραγματοποίηση του έργου..
6. Στον αριθ 20 του ίδιου κεφαλαίου αναφέρεται ποσό 300.000 ευρώ για την κατασκευή πεζογέφυρας για τη σύνδεση του ναού του Αγίου Αθανασίου με την Κηφισού. Και ερωτάται: Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από την αρμόδια υπηρεσία ΥΠΕΚΑ ; Ο Ναός δεν συνδέεται ήδη με την οδό Κηφισού μέσω του ήδη υπάρχοντος περάσματος και τη γέφυρας που συντηρήθηκε πρόσφατα;
7. Στον αριθ. 23 προβλέπεται δαπάνη 300.000 ευρώ για την ανάπλαση του Θεάτρου Ρεματιάς και ερωτάται αν έχει γίνει μελέτη και αν αυτή έχει εγκριθεί από την ίδια υπηρεσία.
8. Στις προτεινόμενες προμήθειες προβλέπονται 550.000 ευρώ [αρ. 6] για διαδραστικές εφαρμογές για περιβαλλοντικά θέματα στη Ρεματιά .Αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί πρώτα η ανεμπόδιστη πρόσβαση με την προαναφερθείσα οριοθέτηση, να ολοκληρωθεί το δίκτυο των πεζοδρόμων ώστε να υλοποιηθεί «ο μεγάλος περίπατος από την Αττική οδό μέχρι το κέντρο του Χαλανδρίου» όπως μας υποσχέθηκε η δημοτική αρχή, να διαμορφωθούν οι παραρεμάτιοι χώροι με έμφαση αυτών στην Αττική οδό και στην Γυφτοπούλου/Άγρας και μετά να έχουμε τις «διαδραστικές εφαρμογές» κλπ επί διαμορφωμένων καταστάσεων όπως επιβάλλει ο νόμος και η σώφρων διαχείριση του λιγοστού όπως φαίνεται χρήματος που διαθέτουν πλέον οι δήμοι
9. Η πρόβλεψη ποσού 700.000 ευρώ [αρ.10] για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης επέμβασης στη Ρεματιά θα είναι χρήσιμο αρκεί να μην περιλαμβάνει συστήματα όπως αυτό των καμερών ή κάτι ανάλογο που κρίθηκε απαράδεκτο από την αρμόδια αρχή. Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
10. Δεν γνωρίζουμε τη χρησιμότητα του έργου που αναφέρεται στη σελίδα 10 αρ.7 [διάνοιξη της οδού Βριλησσού.] Εκεί υπάρχει ένα μικρό ρέμα και η τυχόν καταστροφή του μας βρίσκει αντίθετους και είναι επίσης αντίθετη με το πνεύμα οικολογίας και σεβασμού του περιβάλλοντος που υποσχέθηκε να ακολουθεί η δημοτική αρχή . . Παρακαλούμε να δούμε τη σχετική μελέτη

Ελπίζουμε πως οι προτάσεις μας, που στηρίζονται στην υπερ20ετή ενασχόλησή μας με τα θέματα της πόλης , γίνονται με γνώμονα το κοινό συμφέρον και χωρίς ιδιοτέλεια, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη ώστε η συμμετοχή μας στην επιτροπή διαβούλευσης να μην είναι γράμμα κενό αλλά να προσφέρει πραγματική υπηρεσία στην πόλη και ουσιαστική βοήθεια στη δημοτική αρχή προς το συμφέρον όλων μας.3 σχόλια:

 1. [9] Φυσικά και η προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος άμεσης επέμβασης πρέπει να περιλαμβάνει κάμερες. Το κέρδος από την χρήση τέτοιων μέσων είναι τεράστιο αφού από ένα και μόνο σημείο μπορεί να παρακολουθείτε σχεδόν το σύνολο της ρεματιάς για περίπτωση φωτιάς (που είναι το ποιο σημαντικό) και να ενημερώνεται όσο ποιο άμεσα γίνετε η πυροσβεστική ενώ το μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό (περιλαμβάνει και εθελοντές) μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα αναπτύσσοντάς το σε πολύ ποιο καίρια σημεία.
  Βέβαια ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχο λογισμικό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να ΜΗΝ είναι δυνατή η αναγνώριση προσώπων.
  Αυτό ακριβώς έχει αποφασίσει (γνωμοδοτήσει για την ακρίβεια) και η ΑΠΔΠΧ (http://sosrematia.blogspot.com/2010/03/blog-post_10.html) και όχι ότι η γενικά η χρήση καμερών είναι "απαράδεκτο" (όπως αναφέρεται εσείς παραπάνω).
  Ας μην είμαστε τεχνοφόβοι, αρκεί να καταλαβαίνουμε και να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία όπου και όπως πρέπει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Ανδρέα,

  Σ΄ ευχαριστούμε για την επιστολή σου που δείχνει το ενδιαφέρον σου για τη Ρεματιά και την προστασία του περιβάλλοντος.

  Σχετικά με τα αναφερόμενα σ’ αυτή, σε ενημερώνω πως ο σοβαρότερος λόγος για τον οποίο θέλησε η δημοτική αρχή να εγκαταστήσει κάμερες στη Ρεματιά ήταν η εκ των υστέρων αναγνώριση των εμπρηστών μετά από εισαγγελική παραγγελία. Όμως κι αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
  Για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς πρέπει να γίνει αντιληπτή τα πρώτα λεπτά, πριν εξαπλωθεί. Επειδή δε η Ρεματιά στο Χαλάνδρι βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή να είσαι σίγουρος –όπως και έχει γίνει επανειλημμένα- πως πρώτα θα την αντιληφθούν οι γείτονες από τη μυρωδιά και ή οι δασοπυροσβέστες από τα παρατηρητήρια της Πεντέλης και μετά ο υπάλληλος που τυχόν παρακολουθεί την οθόνη, με την προϋπόθεση πως θα υπάρχει κάποιος συνεχώς και σε 24ωρη βάση.

  Για την πρόληψη των πυρκαγιών υπάρχουν άλλοι τρόποι, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στην ανάρτησή μας της 16-6-2010 [Δορυφόροι, αισθητήρες, ασύρματο δίκτυο ειδοποίησης, σαρωτές λέιζερ, ψηφιακοί χάρτες, χρήση τηλεπισκόπησης, νέες επιβραδυντικές ουσίες μακράς διαρκείας, φράχτες που σταματούν τη φωτιά].

  Δεν είναι λοιπόν θέμα τεχνοφοβίας αλλά σωστής αντιμετώπισης των προβλημάτων με τα κατάλληλα μέσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Ανδρέα,

  Σ΄ ευχαριστούμε για την επιστολή σου που δείχνει το ενδιαφέρον σου για τη Ρεματιά και την προστασία του περιβάλλοντος.

  Σχετικά με τα αναφερόμενα σ’ αυτή, σε ενημερώνω πως ο σοβαρότερος λόγος για τον οποίο θέλησε η δημοτική αρχή να εγκαταστήσει κάμερες στη Ρεματιά ήταν η εκ των υστέρων αναγνώριση των εμπρηστών μετά από εισαγγελική παραγγελία. Όμως και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.
  Για να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς πρέπει να γίνει αντιληπτή τα πρώτα λεπτά, πριν εξαπλωθεί. Επειδή δε η Ρεματιά στο Χαλάνδρι βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή να είσαι σίγουρος –όπως και έχει γίνει επανειλημμένα- πως πρώτα θα την αντιληφθούν οι γείτονες από τη μυρωδιά ή/και οι δασοπυροσβέστες από τα παρατηρητήρια της Πεντέλης και μετά ο υπάλληλος που τυχόν θα παρακολουθεί την οθόνη- με την προϋπόθεση πως θα υπάρχει κάποιος συνεχώς και σε 24ωρη βάση.
  Για την πρόληψη των πυρκαγιών υπάρχουν άλλοι τρόποι, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στην ανάρτησή μας της 16-6-2010 [Δορυφόροι, αισθητήρες, ασύρματο δίκτυο ειδοποίησης, σαρωτές λέιζερ, ψηφιακοί χάρτες, χρήση τηλεπισκόπησης, νέες επιβραδυντικές ουσίες μακράς διαρκείας, φράχτες που σταματούν τη φωτιά].

  Δεν είναι λοιπόν θέμα τεχνοφοβίας αλλά σωστής αντιμετώπισης των προβλημάτων με τα κατάλληλα μέσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή