Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 02-06-2010

Αριθ. Πρωτ.: ΓΝ/ΕΞ/355-1/02-06-2010
ΠΡΟΣ
Τον Δήμο Χαλανδρίου
Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου,
152 34, Χαλάνδρι
 ΚΟΙΝ:
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και
ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στη ρεματιά Χαλανδρίου

Σχετικό: α) το με αριθμ. πρωτ. 2710/17.03.2010 έγγραφο του Δημάρχου Χαλανδρίου
(αριθμ. πρωτ. Αρχής ΓΝ/ΕΙΣ/355/18.03.2010),
 β) η με αριθμ. πρωτ.ΓΝ/ΕΙΣ/35/18.01.2010 γνωστοποίηση του Δήμου Χαλανδρίου,
 γ) το με αριθμ. πρωτ.ΓΝ/ΕΞ/827/05.02.2010 έγγραφο της Αρχής

Ο Δήμος  σας, με το α’ σχετικό ζητεί από την Αρχή να εγκρίνει τη λειτουργία του συστήματος που έχετε τοποθετήσει στην περιοχή του ρέματος Χαλανδρίου, για την έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων πυρκαγιάς και πλημμύρας. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν τοποθετηθεί δύο κάμερες στο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, εντός της παραρεμάτιας ζώνης, που καλύπτουν σε οριζόντια λήψη όλη τη ρεματιά, σε ακτίνα 1,2 Km
Με το γ’ σχετικό σας ενημερώσαμε ότι η β’ σχετική γνωστοποίηση σας δεν έγινε δεκτή και τέθηκε στο αρχείο καθώς η επεξεργασία κρίθηκε ως μη νόμιμη. Σας είχαμε δε επισημάνει ότι για να μπορεί Δημόσια Αρχή να εκτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε δημόσιο χώρο, πρέπει η σχετική αρμοδιότητα να προβλέπεται ειδικώς από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, η οποία πρέπει, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζει το σκοπό της επεξεργασίας (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε επιπλέον και στη γνωμοδότηση 2/2010 της Αρχής). Συνεπώς,εφόσον δεν υπάρχει τέτοια ειδική διάταξη, η δηλωθείσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κρίθηκε μη νόμιμη.
Με το α’ σχετικό έγγραφό σας δηλώνετε ότι το λογισμικό επεξεργασίας που χρησιμοποιείτε δεν έχει τη δυνατότητα παρουσίασης και αποθήκευσης δεδομένων εικόνας – video και ότι δεν υφίσταται η έννοια και η δυνατότητα για κλειδωμένο φίλτροκαι άρση αυτού. Η δήλωσή σας αυτή έρχεται, βέβαια, σε αντίθεση με όσα είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της β’ σχετικής γνωστοποίησης, όπου ρητά αναφέρεται στο πεδίο 332 «Το σύστημα διαθέτει κλειδωμένο φίλτρο κάλυψης εικόνας που αντιστοιχείται με pixels αντί καθαρής εικόνας και με τον τρόπο αυτό λειτουργεί επί μονίμου βάσεως. Σε περίπτωση συναγερμού πυρκαγιάς ή εντοπισμού δολιοφθοράς και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας είναι δυνατό να γίνει άρση του φίλτρου. Τον κωδικό του κλειδωμένου φίλτρου διαθέτει μόνο ο Δήμαρχος.»
Όπως είχαμε τονίσει στο β’ σχετικό έγγραφό μας, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν τα φυσικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις λαμβανόμενες εικόνες και μάλιστα σε κανένα στάδιο της διαδικασίας λήψης εικόνας, το σύστημα δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και συνεπώς δεν έχει εφαρμογή ο ν. 2472/1997.Επομένως, στην περίπτωση αυτή και εφόσον ισχύουν όσα δηλώνετε με το νεώτερο έγγραφό σας (α’ σχετικό) δεν απαιτείται έγκριση της Αρχής για τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.Τονίζουμε όμως ότι δεν πρέπει να είναι δυνατή, σε κανένα στάδιο, η αναγνώριση προσώπων από τις εικόνες που λαμβάνονται από τις κάμερες του κλειστού κυκλώματος. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ρυθμιστούν όλες οι τεχνικές παράμετροι λειτουργίας του κυκλώματος (π.χ. η δυνατότητα εστίασης και στρέψης) έτσι ώστε αφενός να μην είναι δυνατό να αναγνωρισθούν τα διερχόμενα φυσικά πρόσωπα σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και αφετέρου να λαμβάνεται η εικόνα που είναι απαραίτητη για την ανίχνευση του καπνού και της πυρκαγιάς. Σε αντίθετη περίπτωση τέτοια επεξεργασία είναι παράνομη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή