Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

επιστολή προς την κ Υπουργό ΥΠΕΚΑ

Προς την Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ Τίνα Μπιρμπίλη
Κοιν 1 Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη
2. κ Παν Καπερώνη Δ/ντρια ΔΕΕΑΠ

Θέμα: Προστασία Ρεματιάς Πεντέλης –Χαλανδρίου

Αξιότιμη κ Υπουργέ

Η Ρεματιά Πεντέλης-Χαλανδρίου, μήκους 6.5 χλμ διασχίζει τους Δήμους Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων και Χαλανδρίου . Είναι ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική ο οποίος, αν και έχει χαρακτηριστεί με το από 9-8-1995 Π. Δ/γμα {ΦΕΚ 659/Δ/1995} προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και τοπίο κακοποιείται συστηματικά τόσο από την πολιτεία όσο και από ιδιώτες
Ο Σύλλογός μας εδώ και μια 10ετία έχει αποδυθεί σε έναν άνισο και εν πολλοίς μάταιο αγώνα για την διάσωσή της με παρεμβάσεις στην Πολεοδομία, τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α , τις υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Δημόσιας Διοίκησης, τη Νομαρχία, κλπ καθώς και το ΥΠΕΚΑ/ ΔΕΕΑΠ η οποία είναι ο προσωρινός φορέας διαχείρισης του Ρέματος. Μετά δε από προσφυγή μας έχει εκδοθεί καταδικαστικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη μη εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ/τος [υπόθεση 11802/1999/Φεβρ 2004]
Παρά το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο προστασίας της είναι άριστο δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα η πανίδα και η χλωρίδα της να καταστρέφεται, τα πρανή να καταρρέουν και μετά να καλύπτονται με τόνους πέτρας, παραρεμάτιες ιδιοκτησίες να επεκτείνονται ανενόχλητα σε βάρος της, να μην απομακρύνονται παράνομες χρήσεις και οι όποιες παρεμβάσεις να γίνονται αποσπασματικά , χωρίς μελέτη
Οι κύριες αιτίες της κακοδαιμονίας της Ρεματιάς είναι κατά τη γνώμη μας:
• η αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής
• η διαφορετική οπτική γωνία υπό την οποία βλέπει συχνά τα θέματα περιβάλλοντος ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση που έχει και τις περισσότερες αρμοδιότητες και
•  η έλλειψη ενιαίας πολιτικής για τη διαχείρισή της,
Το ανωτέρω Π.Δ/γμα προβλέπει τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Αν η σύστασή του προσκρούει προς το παρόν σε δημοσιονομικά εμπόδια ίσως θα ήταν λύση η ανάθεση αυτών των αρμοδιοτήτων στην Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών [ΔΕΕΑΠ] την οποία είμαστε πρόθυμοι να συνδράμουμε ανιδιοτελώς.
Πάντως το καθεστώς της διασποράς αρμοδιοτήτων σε διάφορες υπηρεσίες καθώς και η εν πολλοίς ανεξέλεγκτη εξουσία αυτών που σήμερα αποφασίζουν δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Απειλεί την ίδια την ύπαρξη του Ρέματος.
Κυρία Υπουργέ.
Είναι καιρός ακόμη να σωθεί η Ρεματιά, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική που λειτουργεί λυτρωτικά σε μια περιοχή η οποία δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια από τις πυρκαγιές με επιστέγασμα τα έργα για την κατασκευή της Αττικής οδού, εξ αιτίας των οποίων αποψιλώθηκε παραρεμάτιο τμήμα έκτασης 10 περίπου στρεμμάτων και διακόπηκε βίαια η φυσική του συνέχεια.
Παρακαλούμε να μας ορίσετε μια συνάντηση για να σας εκθέσουμε και προφορικά το θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή