Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Η αξία των ρεμάτωνΤα υδατορέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα προστασίας η οποία αποβλέπει στη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της λειτουργίας που επιτελούν ως οικοσυστήματα. Δια των ρεμάτων συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων [ομβρίων] προς την θάλασσα , αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς και με την χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Επειδή δε έχουν ζωτική σημασία για το προστατευόμενο από το άρθρο 24 του Συντάγματος οικιστικό και φυσικό περιβάλλον [ιδιαίτερα αυτά που διασχιζουν οικισμούς] αποκλείεται κάθε αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης. Επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση των απολύτων αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για αυτή την ιστοσελίδα.
Tα σχόλια θα δημοσιεύονται μετά την έγκριση του διαχειριστή