ΦΕΚ 659/Δ/1995

Το Προεδρικό Διάταγμα 659/Δ του 1995

Εδώ δείτε τα σχέδια (5 σχέδια σε κλίμακα 1:2000) που συνοδεύουν το ΠΔ:
Φάκελος των 5 σχεδίων του ΠΔ ΦΕΚ 659/Δ/1995