ΦΕΚ 659/Δ/1995

Το Προεδρικό Διάταγμα 659/Δ του 1995

Εδώ δείτε τα σχέδια (5 σχέδια σε κλίμακα 1:2000) που συνοδεύουν το ΠΔ:
Φάκελος των 5 σχεδίων του ΠΔ ΦΕΚ 659/Δ/1995


-Παρακάτω είναι αναρτημένη η Τεχνική Εκθεση της υδραυλικής μελέτης του καθηγητή του Δ.Π.Θ. κου Νίκου Κωτσοβίνου (Αποτελείται από 6 κεφάλαια με τα σχετικά σχέδια).
Εκπονήθηκε το 1992 για λογαριασμό της ΔΕΕΑΠ & του ΥΠΕΧΩΔΕ και συνοδεύει κατά κάποιο τρόπο το ΠΔ 659/Δ/1995.