Επικοινωνία

Η διεύθυνση μας είναι:

Δ. Ρουμπέση 34
152 34 Χαλάνδρι

Τηλ.210-6832776,
Κιν. 6944-244965, 6932615627

e-mail: sosrematia [at] gmail.com
( στο [at] βάλτε @ )


Facebook: sosrematia