Επικοινωνία

Η διεύθυνση μας είναι:

Δ. Ρουμπέση 34
152 34 Χαλάνδρι

Τηλ.  210-6832776,
Κιν.  6932615627/6942496769

e-mail: sosrematia [at] gmail.com
( στο [at] βάλτε @ )


Facebook: sosrematia